Direcția Domenii și Infrastructuri

Anunțuri / Carieră

18.08.2022
1. Anunţ al U.M. 02523 București cu rezultatele finale pentru încadrarea funcției publice de consilier clasa I, grad profesional superior în biroul planificare programe imobiliare din Secția financiar - contabilă și planificare programe imobiliare.
16.08.2022
1. Anunţ al U.M. 02523 București cu rezultatele la proba de interviu a concursului pentru încadrarea funcției publice de consilier clasa I, din Secția financiar - contabilă și planificare programe imobiliare.
11.08.2022
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului 
vacant de  execuție de Referent de specialitate debutant din Biroul planificare proiecte
2. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de  execuție de Referent de specialitate debutant din Compartimentul urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor
10.08.2022
1. Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea funcției publice de Consilier clasa I în Biroul planificare programe imobiliare
08.08.2022
1. Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea funcției publice de Consilier clasa I în Biroul planificare programe imobiliare
2. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului 
vacant de  execuție de Referent de specialitate debutant din Compartimentul urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor
3. 
Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de  execuție de Referent de specialitate debutant din Biroul planificare proiecte
05.08.2022
1. Anunț al 
U.M 02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I din Biroul coordonare execuție proiecte NSIP
04.08.2022
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului vacant de Referent de specialitate din Secția achiziții publice
03.08.2022
1. Anunț al U.M. 02547 București cu
rezultatele obținute la proba scrisă pentru încadrarea postului vacant de  execuție de Referent de specialitate debutant din Biroul planificare proiecte
2. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de  Referent de specialitate gr. I din Biroul resurse și stat major
3. 
Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat (lăcătuș mecanic) din Detașamentul lucrări speciale
02.08.2022
1. Anunț al U.M. 02547 cu 
rezultatele obținute la proba scrisă pentru încadrarea postului vacant de  execuție de Referent de specialitate debutant din Compartimentul urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor
2. Anunț al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele obținute la proba interviu pentru încadrarea postului vacant de  execuție de Referent de specialitate gradul I din Biroul coordonare execuție proiecte NSIP
3. Anunț al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat I (electromecanic) din Atelierul confecții
01.08.2022
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatul interviului pentru ocuparea postului vacant de Referent de specialitate din Secția achiziții publice
2. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatul interviului și probei practice pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat (lăcătuș mecanic) din Detașamentul lucrări speciale
3. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatul interviului și probei practice pentru ocuparea postului vacant de Referent de specialitate din Biroul resurse și stat major
29.07.2022
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant în Biroul coordonare execuție proiecte NSIP.
2. Anunț al U.M. 02523 București privind organizarea concursului de încadrare a unei funcții publice de execuție vacante: consilier clasa I, grad profesional superior.
28.07.2022
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat I - Tâmplar din cadrul Atelierul de confecții.
2. Anunț al 
U.M. 02517 Craiova cu rezultatele obținute la proba practică pentru încadrarea postului vacant de  execuție de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP
05.07.2022
1. Anunț al U.M. 02543 Iași cu 
rezultatul final al concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Contabil I.
04.07.2022
1. Anunț al 
U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gr. I în Biroul juridic și analiză proceduri achiziții
2. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul Biroului juridic și analiză proceduri achiziții
01.07.2022
1. Anunț al U.M. 02543 Iași cu 
rezultatul probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Contabil I, în cadrul Compartimentului financiar contabil
30.06.2022
1. Anunț al U.M. 02517 Craiova p
rivind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP
2. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Muncitor calificat I în cadrul Atelierului confecții
3. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gr. I  la Biroul juridic și analiză proceduri achiziții
28.06.2022
1. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a funcției vacante de Muncitor calificat IV-I, postul Muncitor calificat IV (lăcătuș mecanic), din cadrul Detașamentului lucrări speciale – Grupa Construcții ușoare
2. Anunţ U.M. 02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I ( Referent de specialitate gr I)din cadrul Biroului resurse și stat major
27.06.2022
1. Anunţ al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Contabil I, în cadrul Financiar-contabil.
2. Anunţ al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate, gr. I în cadrul Biroului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
24.06.2022
1. Anunț al u.m.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul biroului planificare proiecte din Secția programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
2. Anunț al U.M.02547 București Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor din Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
3. Anunţ al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de de muncitor calificat I – tâmplar, din cadrul Atelierului confecții.
4. Anunţ al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de de muncitor calificat IV – electrician, din cadrul Atelierului confecții.
5. Anunţ al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
6. Anunţ al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
7. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gr. I la Biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
21.06.2022
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în Biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
2. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în Biroul dirigenție construcții.
20.06.2022
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou Gr. I în cadrul Biroului juridic și analiză proceduri achiziții.
2. Anunţ U.M. 02543 Iaşi cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Contabil I, în cadrul structurii financiar-contabil.
16.06.2022
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenție lucrări.
2. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului juridic și analiză proceduri achiziții.
3.Anunţ al U. M. 02384 București, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat III (Sudor III), din cadrul Detașamentului lucrări speciale – Grupa Instalații.
4. Anunţ al U. M. 02384 București, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcţii..
5. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I ( Referent de specialitate debutant)din cadrul Biroului tehnic.
6. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Achiziții Publice.
7. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a funcíei vacante de Muncitor calificat IV-I, postul Muncitor calificat IV (mecanic utilaje), din cadrul Detașamentului lucrări speciale – Grupa Construcții.
15.06.2022
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
14.06.2022
1. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul Secției achiziții publice.
10.06.2022
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
09.06.2022
1. ANUNŢ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenție construcții. 
2. ANUNŢ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului juridic și analiză proceduri achiziții.
08.06.2022
1. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul biroului juridic și analiză proceduri achiziții.
2. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului documentații NSIP.
3. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de execuție de Referent de specialitate debutant, în Biroul achiziții publice.
07.06.2022
1. Anunţ al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Contabil II în cadrul microstructurii financiar-contabil.
2. Anunţ al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Magaziner în cadrul Popotei.
06.06.2022
1. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de execuție de Referent de specialitate debutant, în Biroul achiziții publice.
2. Anunţ al Unității Militare 02517 Craiova cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului documentatii NSIP.
02.06.2022
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului juridic și analiză proceduri achiziții.
2. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, la Biroul dirigenție construcții.
3. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, la Biroul coordonare execuție proiecte NSIP.
31.05.2022
1. Anunţ al Unităţii Militare 02517 Craiova cu rezultatele obținute la proba practică a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de execuţie de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului documentatii NSIP.
2. Anunţ Unităţii Militare 02543 Iaşi privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuţie: Contabil I, din cadrul microstructurii financiar contabil.
27.05.2022
1. Anunț al Unității Militare 02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Referent de specialitate debutant în Biroul achiziții publice.
25.05.2022
1. Anunţ al U.M.02517 Craiova cu rezultatele obținute la proba scrisă a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului documentații NSIP.
20.05.2022
1. Anunț al UM 02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție de Referent de specialitate debutant în Biroul achiziții publice.
18.05.2022
1. Anunţ al U. M. 02517 Craiova cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului documentatii NSIP.
12.05.2022
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului juridic şi analiză proceduri achiziţii.
2. Anunţ al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
3. Anunţ al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului dirigenție construcții.
09.05.2022
1. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor din Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
2. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul biroului planificare proiecte din Secția programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
3. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de conducere de Șef birou gr.I la Birou juridic și analiză proceduri achiziții.

05.05.2022
1. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcţii.
2. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului tehnic.
3. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat III (Sudor III), din cadrul Detașamentului lucrări speciale – Grupa Instalații.
4. Anunţ al U.M. 02248 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de execuție de Referent de specialitate debutant în Biroul achiziții publice.
5. Anunţ al U.M. 02517 Craiova, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului documentații NSIP.
31.03.2022

1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul Biroului dirigenție instalații din Secția dirigenție lucrări.
28.03.2022
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului dirigenție instalații din Secția dirigenție lucrări.
22.03.2022
 1. 
ANUNȚ AL U.M.02547 BUCUREȘTI cu rezultatele probei scrise la  concursul  pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou Gr. I în cadrul Biroului juridic și analiză proceduri achiziții.
2. ANUNȚ AL U.M.02547 BUCUREȘTI cu rezultatele probei scrise la  concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului dirigenție instalații din Secția dirigenție lucrări.
 
15.03.2022
1. Anunț al U.M. 02547 București 
cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef Birou juridic și analiză proceduri achiziții
2. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului dirigenție instalații
07.03.2022
1. Anunț al U.M. 02547 București 
privind organizarea concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de economist gr.I la microstructura Contabil șef
23.02.2022
1. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea examenului de promovare în grad profesional pentru un personal civil contractual - Economist I
2. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea examenului de promovare în grad profesional pentru un personal civil contractual - Contabil IA
21.02.2022
1. 
ANUNŢ al U.M. 02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcţii
2. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul biroului planificare proiecte din Secția programul NATO de investiții în securitate (NSIP)
3. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul biroului dirigenție instalații din Secția Dirigenție Lucrări
4. Anunț al U.M. 02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de Șef birou gr.I  la Birou juridic și analiză proceduri achiziții la U.M.02547 București
5. Anunț al U.M. 02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor din Secția Mentenanță Cazărmi și A.Î.I.
18.02.2022
1. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții
17.02.2022
1. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții
09.02.2022
1. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti cu rezultatele selecției dosarelor în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.

04.02.2022
1. Anunț al Unității Militare 02523 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist specialist I A  în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit Unităţii Militare 02523 Bucureşti.

2. Anunţ al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatul final al concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenție instalații.
3. Anunţ Al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatul final al concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant,în cadrul Biroului achiziţii publice.
4. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție de Tehnician I , Biroul ediție și arhivă din secția proiectare.
03.03.2022
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Consilier juridic.

3. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Referent de specialitate, biroul resurse și stat major.
02.02.2022
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul Biroului urmărire lucrări din Secția dirigenție lucrări.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent IA din cadrul Biroului documentații cadastrale din Secția patrimoniu imobiliar.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer I la Formație transport.

4. Anunț al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise  a concursului  pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gr. I  la Biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
01.02.2022
1. Anunţ al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatul probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului achiziţii publice.

2. Anunţ al U.M. 02543 Iași cu rezultatul probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrări.
3. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Tehnician I, în  Biroul ediție și arhivă din secția proiectare.
4. Anunţ al Unității Militare 02523 București cu rezultatele probei de interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I în Biroul exploatare cazărmi din Secția urmărire proiecte, structuri subordonate nemijlocit.

31.01.2022
1. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate  gr.I, la Biroul resurse și stat major.
 2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gr. I  la Biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
 
28.01.2022
1. Anunţ U.M. 02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului  pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului achiziții publice.
2. Anunț al la U.M.02248 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Consilier Juridic gr.I, la microstructura Juridic.
3. Anunț al U.M.02547 București privind rezultatul  interviului la  concursul pentru  încadrarea postului vacant de execuție de  referent de specialitate debutant  din cadrul biroului urmărire lucrări din Secția Dirigenție Lucrări.
4. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele la proba practică la  concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer I la Formație transport.
5. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei interviului  la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent IA în cadrul Biroului documentații cadastrale din Secția patrimoniu imobiliar.

26.01.2022
1. 
Anunţ al Unității Militare 02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I în Biroul exploatare cazărmi din Secția urmărire proiecte, structuri subordonate nemijlocit.
2. Anunţ al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant,  în cadrul Biroului achiziţii publice.
3. Anunţ al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrări.

4. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Tehnician gr.I, Biroul ediție și arhivă din Secția proiectare.
25.01.2022
1. 
Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului achiziții publice.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la  concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer I la Formație transport.
3. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent IA în cadrul Biroului documentații cadastrale din Secția patrimoniu imobiliar.
4. Anunț al U. M. 02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Referent de specialitate gr.I, biroul resurse și stat major.
5. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou Gr. I în cadrul Biroului juridic și analiză proceduri achiziții.
6. Anunţ al U.M.02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de  execuție de Referent de specialitate gradul I  în  cadrul  Biroului Dirigenție Construcții.
7. Anunţ al U.M.02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de  execuție de Referent de specialitate gradul I  în  cadrul  cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.

8. Anunţ al U.M.02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Șofer I  din cadrul Formației Transport.
9. Anunţ al U.M.02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat I (tâmplar universal) din cadrul Formației administrare cazărmi : 1730 Ilia, 1019 Bata,  2530, 2364 Ineu, 2547 Mocrea,  2528 Frumuseni.

21.01.2022

1. Anunţ al unității militare 02517 Craiova cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat I (tâmplar universal) din cadrul Formației administrare cazărmi : 1730 Ilia, 1019 Bata,  2530, 2364 Ineu, 2547 Mocrea,  2528 Frumuseni.
2. Anunţ al Unității Militare 02517 Craiova cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de execuţie de șofer I  din cadrul formației transport.
3. Anunţ al Unității Militare 02517 Craiova cu rezultatele obținute la proba interviu pentru încadrarea postului vacant de  execuție de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
4. Anunţ al Unității Militare 02517 Craiova cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I  în  cadrul  Biroului dirigenție construcții.

5. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Consilier juridic gr.I, microstructura juridică.

20.01.2022
1. 
Anunţ al U.M.02543 Iaşi cu rezultatul contestaţiei la proba analiză dosare pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrări.
19.01.2022
1. 
Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului planificare proiecte din Secția programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
2. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent IA în cadrul Biroului documentații cadastrale din Secția patrimoniu imobiliar.
3. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului urmărire lucrări din Secția dirigenție lucrări.
4. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer I la Formație transport.
18.01.2022
1. Anunţ U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului achiziții publice.
2. Anunţ al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrări
3. Anunţ al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului achiziţii publice.
4. 
Anunț al Unității Militare 02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție de Tehnician  I,  în Biroul ediție și arhivă din secția proiectare.
17.01.2022
1. Anunţ al Unității Militare 02523 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I în Biroul exploatare cazărmi din Secția urmărire proiecte, structuri subordonate nemijlocit.
2. Anunţ al Unității Militare 02517 Craiova cu rezultatele obținute la proba practică pentru încadrarea postului vacant de  execuție de Referent de specialitate gradul I  în  cadrul  Biroului dirigenție construcții.
3. Anunţ al Unității Militare 02517 Craiova cu rezultatele obținute la proba practică pentru încadrarea postului vacant de  execuție de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
4. Anunţ al Unității Militare 02517 Craiova cu rezultatele obținute la proba practică a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de execuţie de Șofer I  din cadrul Formației Transport.
5. Anunţ al unității militare 02517 Craiova cu rezultatele obținute la proba practică a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat I (tâmplar universal) din cadrul Formației administrare cazărmi.
6. Anunț al Unității Militare 02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție de Referent de specialitate gr. I în Biroul resurse și stat major.
14.01.2022
1. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție de Consilier juridic gr. I în microstructura Juridică.
12.01.2022
1. Anunţ al U.M. 02444 cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului documentații NSIP.
2. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele obținute la proba scrisă a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de execuţie de Șofer I  din cadrul Formației Transport.
3. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele obținute la proba scrisă pentru încadrarea postului vacant de  execuție de Referent de specialitate gradul I în  cadrul  Biroului dirigenție construcții.
4. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele obținute la proba scrisă pentru încadrarea postului vacant de  execuție de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP
5. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele obținute la proba scrisă a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat I (tâmplar universal) din cadrul Formației administrare cazărmi : 1730 Ilia, 1019 Bata,  2530, 2364 Ineu, 2547 Mocrea,  2528 Frumuseni.
11.01.2022
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de Referent de specialitate debutant, la Biroul coordonare execuție proiecte NSIP
2. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului achiziții publice.
06.01.2021
1. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat I (tâmplar universal) din cadrul Formației administrare cazărmi : 1730 Ilia, 1019 Bata,  2530, 2364 Ineu, 2547 Mocrea,  2528 Frumuseni.
2. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I  în  cadrul  Biroului dirigenție 3. construcții din Secția dirigenție lucrări.
3. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
4. Anunţ U.M. 02517 Craiova cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Șofer I  din cadrul Formației Transport.
05.01.2021
1. Anunţ al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatul probei scrise din cadrul concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant
în cadrul Biroului documentații NSIP.

03.01.2021
1. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcţii.
30.12.2021
1. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele probei scrise pentru promovarea în funcţia de Economist debutant gr.II-I, specialist IA, postul Economist gr. I din cadrul Biroului Financiar - Contabil.
29.12.2021
1. Anunț al Unității Militare 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Tehnician I în Biroul ediție și arhivă din Secția proiectare
2. Anunț al Unității Militare 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert debutant în Biroul instalații din Secția proiectare
3. Anunț al Unității Militare 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Consilier juridic gr. I în microstructura Juridic
4. Anunț al Unității Militare 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr.I în Biroul resurse și stat major
23.12.2021
1. Anunț al U.M.02547 București din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de conducere de șef birou gr.I la Biroul juridic analiză și procedură achiziții.
22.12.2021
1. Anunț al Unității Militare 02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr.I în Biroul exploatare cazărmi din Secția urmărire proiecte, structuri subordonate nemijlocit.
2. Anunţ al Unităţii Militare 02543 Iaşi privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrări.
3. Anunţ al Unităţii Militare 02543 Iaşi privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului achiziţii publice.
20.12.2021
1. Anunţ al U.M. 02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
2. Anunţ al U.M. 02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I din cadrul biroului dirigenție construcții.
3. Anunţ al U.M. 02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Șofer I  din cadrul Formației Transport.
4. Anunţ al U.M. 02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Muncitor calificat I (tâmplar universal) din cadrul Formației administrare cazărmi : 1730 Ilia, 1019 Bata,  2530, 2364 Ineu, 2547 Mocrea,  2528 Frumușani.
16.12.2021
1. Anunț al U.M.02547 București din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de execuție de  șofer I  la Formație transport.
2. Anunț al U.M.02547 București din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de execuție de  referent IA  din cadrul biroului documentații cadastrale din Secția patrimoniu imobiliar.
3. Anunț al U.M.02547 București din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare  a postului vacant de execuție de  referent de specialitate debutant  din cadrul Compartimentului  urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor din Secția mentenanță cazărmi și A.Î.I.
4. Anunț al U.M.02547 București din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de execuție de  referent de specialitate debutant  din cadrul biroului planificare proiecte din Secția programul NATO  de investiții în securitate (NSIP).
5. Anunț al U.M.02547 București din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de execuție de  referent de specialitate debutant  din cadrul biroului dirigenție instalații din Secția Dirigenție Lucrări.
6. Anunț al U.M.02547 București din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de execuție de  referent de specialitate debutant  din cadrul biroului urmărire lucrări din Secția Dirigenție Lucrări.
15.12.2021
1. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant, biroul documentații securitate la incendiu din secția controlul calității.
10.12.2021
1. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert debutant, biroul documentații securitate la incendiu din secția controlul calității.
08.12.2021
1. Anunţ al  U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului documentații NSIP.
07.12.2021
1. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti privind rezultatele finale ale concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017, cu modificările și completările ulterioare.
06.12.2021
1. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție expert debutant, biroul documentații securitate la incendiu din secția controlul calității.
03.12.2021
1. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist specialist I A  în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit.
26.11.2021
1. Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist specialist I A  în Biroul contabilitate
25.11.2021
1.Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant, biroul documentații securitate la incendiu din secția controlul calității

24.11.2021

1. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti cu rezultatele obținute de candidați la testele eliminatorii de aptitudini la concursul pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.

23.11.2021
1. Anunţ al Unităţii Militare 02523 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist specialist I A  în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit.
19.11.2021
1. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcţii.
18.11.2021
1. Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele soluţionării contestaţiei cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr.I în Biroul exploatare cazărmi din Secția urmărire proiecte, structuri subordonate nemijlocit.
16.11.2021
1. Anunț al al  U.M. 02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din cadrul  Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
15.11.2021
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
2. Anunţ al U.M.02523 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist specialist I A
în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit.

3. Anunţ al U.M. 02523 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I
în biroul exploatare cazărmi din Secția urmărire proiecte, structuri subordonate nemijlocit.

11.11.2021
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant în biroul coordonare execuție proiecte NSIP.
2. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
3. Anunț al la U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuți de Expert debutant, biroul documentații securitate la incendiu din secția controlul calității.

4. Anunț al U.M. 02248 București  privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție de Expert debutant, biroul instalații din secția proiectare.
10.11.2021
1. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti cu rezultatele selecției dosarelor în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
09.11.2021
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
03.11.2021
1. Anunţ al  U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de Referent de specialitate debutant, la Biroul coordonare execuție proiecte NSIP.
02.11.2021
1. Tabel al U.M. 02523 București cu candidaţii care urmează să susțină testele eliminatorii de aptitudini pentru ocuparea funcţiilor militare vacante prin chemare/rechemare în activitate în baza Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
28.10.2021
1. Anunț al Unităţii Militare 02523 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a  postului vacant de execuție de Economist specialist IA în Biroul contabilitate din structuri subordonate nemijlocit.
2. Anunț al Unității Militare 02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr.I în Biroul exploatare cazărmi din Secția urmărire proiecte, structuri subordonate nemijlocit.
- Cerere de înscriere.
- Declarație.
 20.10.2021

1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunţ al U.M.02517 Craiova cu rezultatele finale ale  concursului  pentru pentru încadrarea postului vacant de execuţie  de consilier juridic gradul  I- în cadrul Biroului Juridic.
15.10.2021
1. Anunţ U.M.02517 Craiova cu rezultatele obținute la interviul concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de consilier juridic gradul  I  în cadrul Biroului Juridic.
2. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcţii.
14.10.2021
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
12.10.2021
1.  Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele obținute la proba scrisă a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de consilier juridic gradul  I  în cadrul Biroului Juridic.
11.10.2021
1. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de  execuție de Referent de specialitate gradul I în  cadrul  Biroului documentații cadastrale.
2. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent treapta a I-a în cadrul Compartimentului  resurse umane şi logistic.
06.10.2021
1. Anunț al  U.M. 02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul  Biroului proiectare și calitatea în construcții.
2. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent treapta a I-a în cadrul Compartimentului resurse umane şi logistic.
3. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I în cadrul Biroului documentații cadastrale.
05.10.2021
1. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru pentru încadrarea postului vacant de execuţie de consilier juridic gradul  I- în cadrul Biroului Juridic.
2.  Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele obținute la proba practică a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent treapta a I-a în cadrul Compartimentului  Resurse Umane şi Logistic.
3. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele obținute la proba practică pentru încadrarea postului vacant de  execuție de Referent de specialitate gradul I  în  cadrul  Biroului Documentații Cadastrale.
04.10.2021
1. Anunț al U.M.02523 privind organizerea concursului pentru încadrarea a 2 funcții militare de execuție, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
- MODEL cerere inscriere chemare in activitate.
- MODEL chestionar evaluare COVID-19.
MODEL declaratie propria raspundere.
MODEL formular de baza cu date personale din H.G.585/2002.
2. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti cu rezultatele probei practice la examenul organizat pentru ocuparea funcției de  Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
30.09.2021
1. 
Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele probei scrise la concursul pentru pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I din Biroul documentații cadastrale
2. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele probei scrise la concursul pentru pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent treapta I din Compartimentul resurse umane şi logistic
3. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului proiectare și calitatea în construcții
27.09.2021
1. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti cu rezultatele selecției dosarelor în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
2. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant din Biroul NSIP
22.09.2021
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist debutant, în cadrul Biroului  financiar-contabil.
20.09.2021
1. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent treapta a I-a în cadrul Compartimentului  Resurse Umane şi Logistic.
2. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I în cadrul Biroului documentații cadastrale din Secția patrimoniu imobiliar.
17.09.2021
1. Anunț al U.M. 02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Consilier juridic gradul I în cadrul Biroului Juridic
2. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist debutant din Biroul financiar-contabil
15.09.2021
1.  Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II din Biroul coordonare execuție proiecte NSIP
13.09.2021
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist debutant din Biroul financiar-contabil
10.09.2021
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II, în cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
2. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti privind rezultatele finale ale concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
09.09.2021
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele soluționării contestaților la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist debutant, în cadrul Biroului financiar-contabil
08.09.2021
1. Anunț al U.M.02523 București privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrare a postului vacant de execuție   referent de specialitate Gr.II din cadrul biroului documentații proiecte NSIP din Secția Programul NATO de investiții în securitate .
07.09.2021
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist debutant, în cadrul Biroului Financiar-Contabil.
06.09.2021
1. Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție de Expert debutant, documentații securitate la incendiu din secția controlul calități.
2. Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție de Expert debutant, biroul instalații din secția proiectare.
3. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II, în cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
03.09.2021
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatul interviului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul II din cadrul biroului documentații proiecte NSIP din Secția Programul NATO de investiții în securitate.
02.09.2021
1. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcţii.
2. Anunţ al U.M. 02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de referent treapta a I-a în cadrul Compartimentului Resurse Umane şi Logistic.
3. Anunţ al U.M. 02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I  în  cadrul  Biroului Documentații Cadastrale.

31.08.2021
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de Referent de specialitate gradul II, la Biroul coordonare execuție proiecte NSIP.
30.08.2021
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatul probei scrise la concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul II din cadrul biroului documentații  proiecte NSIP din Secția Programul NATO de investiții în securitate.
24.08.2021
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul II din cadrul biroului documentații  proiecte NSIP din Secția Programul NATO de investiții în securitate.
20.08.2021
1. Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele obținute de candidați la testele eliminatorii de aptitudini la concursul pentru în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.


19.08.2021
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din Biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr. II din Secția achiziții publice.
17.08.2021
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I – Lăcătuș mecanic în cadrul atelierului de confecții.
16.08.2021
1. Anunţ al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie.
2. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Șofer I în cadrul Formației Transport.
13.08.2021
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II, din cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
2. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din Biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
3. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.II din Secția achiziții publice.
4. Anunt al U.M. 02547 Bucuresti cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.II din Secția achiziții publice
12.08.2021
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I – Lăcătuș mecanic, în cadrul Atelierului confecții.
11.08.2021
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Șofer I, în cadrul Formației Transport.
10.08.2021
1. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de economist debutant în biroul financiar-contabil.
09.08.2021
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.II din Secția achiziții publice.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant, din Biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
3. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II în cadrul Biroului achiziții publice.
06.08.2021
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I, în cadrul Atelierului de confecții.
05.08.2021
1. Anunţ al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Șofer I  în cadrul Formației transport.
2. Anunţ al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialiatate gr. II  în cadrul Biroului achiziții publice.
3. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Șofer I , în cadrul Formației Transport.
4. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
5. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat II (Mecanic utilaj) din cadrul Detașamentului Lucrări speciale, Grupa Cosntrucții ușoare.
6. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din cadrul  Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
04.08.2021
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II, în cadrul Biroului achiziții publice.
2. Anunţ al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
3. Anunţ al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. I în cadrul Biroului documentații NSIP.
4. Anunţ al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant  în cadrul Biroului dirigenție construcții.
03.08.2021
1. Tabel al U.M. 02523 București cu candidaţii care urmează să susțină testele eliminatorii de aptitudini pentru ocuparea funcţiilor militare vacante prin chemare/rechemare în activitate în baza Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017 (anunț cu modificările care au intervenit cu privire la orarul privind susținerea testelor eliminatorii din data de 04.08.2021).
2. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti cu rezultatele PROBEI PRACTICE la examenul organizat pentru ocuparea funcției de  Muncitor calificat II (mecanic utilaj) din cadrul Detașamentului Lucrări speciale, grupa Construcții ușoare.
3. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti cu rezultatele PROBEI PRACTICE la examenul organizat pentru ocuparea funcției de  Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
4. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant, biroul documentații securitate la incendiu din secția controlul calității.
5. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gr. II, biroul coordonare programe majore, SMFT și SMFN din secția coordonare programe majore.
6. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I, biroul instalații din secția proiectare.
7. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de  economist gr.II în biroul financiar-contabil.
8. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant, din Biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
9. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.II din Secția achiziții publice.
30.07.2021
1. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
2. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Muncitor calificat II (mecanic utilaj) din cadrul Detașamentului Lucrări speciale, Grupa Construcții ușoare.
3. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II, în cadrul Biroului achiziții publice.
4. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
5. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Șofer I, din cadrul Formației Transport.
6. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Muncitor calificat I – lăcătuș mecanic, din cadrul Atelierului confecții.
7. Tabel al U.M. 02523 București cu candidaţii care urmează să susțină testele eliminatorii de aptitudini pentru ocuparea funcţiilor militare vacante prin chemare/rechemare în activitate în baza Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
27.07.2021
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant, biroul documentații securitate la incendiu din secția controlul calității.
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I, biroul instalații din secția proiectare.
3. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gr. II, biroul coordonare programe majore, SMFT și SMFN din secția coordonare programe majore.
26.07.2021
1. Anunț al U.M.02384 Bucureşti cu rezultatele selecției dosarelor în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
2. Anunț al U.M.02384 Bucureşti cu rezultatele selecției dosarelor în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Muncitor calificat II (mecanic utiliaj II) din cadrul Detașamentului Lucrări speciale – Grupa Construcții ușoare.
23.07.2021
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de Referent de specialitate debutant, la Biroul coordonare execuție proiecte NSIP.
2. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II, din cadrul Biroului achiziții publice.
3. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de execuție de  referent de specialitate gr.II  din cadrul biroului  documentații proiecte NSIP din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
13.07.2021
1. Anunț la U.M.02523 București cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
09.07.2021
1. Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de conducere de Șef birou gr. II, biroul coordonare programe majore, SMFT și SMFN din secția coordonare programe majore
2. Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I, biroul instalații din secția proiectare
3. Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție de Expert debutant, documentații securitate la incendiu din secția controlul calității
07.07.2021
1. Anunț al U.M.02547 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de execuție de  economist Gr.II în biroul financiar-contabil.
2. Anunț U.M.02547 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a postului vacantde execuție de referent de specialitate debutant din biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
3. Anunț al U.M.02547 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de execuție de referent de specialitate Gr.II din secția achiziții publice.
06.07.2021
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat I – lăcătuş mecanic, din cadrul Atelierului de confecţii.
2. Anunţ al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II, din cadrul Biroului achiziții publice.
3. Anunţ al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
4. Anunţ la U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Șofer I, din cadrul Formației transport.
05.07.2021
1. Anunţ al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I în cadrul Biroului documentații NSIP.
2. Anunt al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului dirigenție construcții.
3. Anunţ al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
4. Anunţ al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. II în Birou achiziții publice.
5. Anunţ al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Șofer I în cadrul Formației transport.
02.07.2021
1. 
Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat II (mecanic utilaj II)  din Detașamentul lucrări speciale
2. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant  din Biroul proiectare și calitatea în construcții
25.06.2021
1. Anunț al Unității Militare 02523 București, privind organizarea concursului pentru încadrarea a 5 funcții militare de execuție.
- MODEL cerere inscriere chemare in activitate.
- MODEL chestionar evaluare COVID-19.
MODEL declaratie propria raspundere.
MODEL formular de baza cu date personale din H.G.585/2002.
2. Anunț al U.M. 02547 București privind organizarea concursului  de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul biroului documentații proiecte NSIP din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP)
23.06.2021
1. Anunț al U.M. 02523 București privind rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I  în biroul urmărire lucrări din Secția urmărire proiecte - structuri subordonate nemijlocit Unității Militare 02523 Bucureşti
18.06.2021
1.ANUNȚ AL U.M.02547 BUCUREȘT REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere deșef birou gr.I la Biroul Documentații cadastrale din Secția Patrimoniu Imobiliar.
2. ANUNȚ AL U.M.02547 BUCUREȘT CU REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere deșef birou gr.I la Biroul Documentații cadastrale din Secția Patrimoniu Imobiliar.
3. ANUNȚ AL U.M.02547 BUCUREȘTI  CU REZULTATUL  FINAL  AL  CONCURSULUI organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din  cadrul biroului documentații proiecte din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
17.06.2021
1. Anunț al U.M.02523 Bucureşti privind rezultatele finale ale concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunţ al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele probei de interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I  în biroul urmărire lucrări din Secția urmărire proiecte - structuri subordonate nemijlocit.
16.06.2021
1. Anunț al U.M.02547 București cu notarea interviului pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef birou gr.I la Biroul Documentații cadastrale din Secția Patrimoniu Imobiliar.
2. Anunț al U.M.02547 București cu notarea interviului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul  Biroului documentații  proiecte  din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
3. Anunț al U.M.02547 București cu notarea interviului pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef secție gr.I la Secția achiziții publice.
15.06.2021
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
11.06.2021
1. Anunţ al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I în biroul urmărire lucrări din Secția urmărire proiecte - structuri subordonate nemijlocit.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la  concursul organizatpentru încadrarea postului vacant de conducere de șef birou gr.I la Biroul Documentații cadastrale din Secția Patrimoniu Imobiliar.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la  concursul organizat pentru încadrarea  postului vacant de conducere de șef secție gr.I la Secția achiziții publice.
4. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la  concursul organizat pentru încadrarea  postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul  Biroului documentații proiecte din Secția Programul NATO de investiții în securitate.
5. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele obținute de candidați la testele eliminatorii de aptitudini la concursul pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
10.06.2021
1. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul  Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
09.06.2021
1. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti cu rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatul probei practice  a concursului pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
07.06.2021
1. Anunț al U.M.02523 Bucureşti privind rezultatele finale ale concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02384 Bucureşti cu rezultatele PROBEI PRACTICE la examenul organizat pentru ocuparea funcției de  Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
04.06.2021
1. Anunţ al U.M.02523 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I în biroul urmărire lucrări din Secția urmărire proiecte, structuri subordonate nemijlocit Unității Militare 02523 Bucureşti.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef secție gr.I din Secția Achiziții publice.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele  selecției dosarelor  de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef birou din Biroul documentații cadastrale gr.I din Secția Patrimoniu imobiliar.
4. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele  selecției dosarelor  de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant  din cadrul biroului documentații  proiecte (NSIP) din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
03.06.2021
1. Anunț al U.M.02523 Bucureşti, privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02384 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
31.05.2021
1. Anunț al U.M.02384 Bucureşti cu rezultatele selecției dosarelor în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
28.05.2021
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele obținute de candidați la testele eliminatorii de aptitudini la concursul pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile  Ministerului Apărării Naţionale”,aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02523 București privind amânarea concursului organizat în vederea încadrării funcției militare de execuție de Ofițer specialist arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de instalaţii pentru construcţii (095)”, în Biroul dirigenție instalații din Secția dirigenție lucrări de la U.M.02542 Focșani, prin chemare/rechemare în activitate, în condițiile M.124/2017, cu modificările și completările ulterioare.
24.05.2021
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în Secția implementare proiecte infrastructură baze militare.
19.05.2021
1. 
Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Secției implementare proiecte infrastructură baze militare
14.05.2021
1. 
Anunț al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr.I în Biroul urmărire lucrări
-Model cerere inscriere a postului vacant de personal civil
-Model declaratie obținere autorizație a postului vacant de personal civil
13.05.2021
1. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Consilier juridic gr. II  în cadrul Microstructurii juridic.
2. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant,  în cadrul Secției implementare proiecte infrastructură baze militare.
11.05.2021
1. Anunț al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist specialist I A în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit.
10.05.2021
1. Anunţ al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul interviului la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Consilier juridic gr. II  în cadrul Microstructurii juridic.
07.05.2021
1. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Secţiei implementare proiecte infrastructură baze militare.
2. Tabel al U.M.02523 București cu candidaţii care urmează să susțină testele eliminatorii de aptitudini pentru ocuparea funcţiilor militare vacante prin chemare/rechemare în activitate în baza Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
06.05.2021
1. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Consilier juridic gr. II în cadrul Microstructurii juridic.
2. Anunţ al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele probei de interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist specialist IA în biroul contabilitate.
04.05.2021
1.  Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele soluţionării contestaţiei formulate cu privire la rezultatul  probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Referent de specialitate gr.I în Biroul urmărire lucrări din Secția urmărire proiecte, structuri subordonate nemijlocit.
28.04.2021
1. Anunţ al U.M.02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist specialist I A  în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit.
2. Anunţ al U.M. 02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I în Biroul urmărire lucrări din Secția urmărire proiecte, structuri subordonate nemijlocit.
3. Anunț al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcţii.
27.04.2021
1. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul  Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
26.04.2021
1. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul biroului  documentații proiecte NSIP din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
2. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de conducere de șef secție gr.I din secția achiziții publice.
3. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului  de încadrare a postului vacant de conducere de șef birou gr.I din biroul documentații cadastrale din Secția patrimoniu Imobiliar.
4. Anunţ al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul selecției dosarelor de concurs organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Consilier juridic gr. II  în cadrul Microstructurii juridic.
22.04.2021
1. Anunț al U.M. 02523 cu rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs funcţiilor vacante prin chemarea/rechemarea în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M124/2017.
21.04.2021
1. Anunț al U.M.02384 cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
20.04.2021
1. Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I  în biroul urmărire lucrări din Secția urmărire proiecte, structuri subordonate nemijlocit.
2. Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist specialist I A în biroul contabilitate, structuri subordonate nemijlocit.
19.04.2021
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile  Ministerului Apărării Naţionale”,aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele selecției dosarelor în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
16.04.2021
1. Anunț al U.M.02542 privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Secţiei implementare proiecte infrastructură baze militare.
09.04.2021
1. Anunț al al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Consilier juridic gr. II.
02.04.2021
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din  cadrul biroului planificare proiecte din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
01.04.2021
1. Anunț al Unității Militare 02523 București, privind organizarea concursului pentru încadrarea a 12 funcții militare de execuție.
- MODEL cerere inscriere chemare in activitate.
- MODEL chestionar evaluare COVID-19.
MODEL declaratie propria raspundere.
MODEL formular de baza cu date personale din H.G.585/2002.
2. Anunț al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a a postului vacant de execuție de Economist specialist IA în Biroul contabilitate.
3. Anunț al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr.I în Biroul urmărire lucrări.
-Model cerere inscriere a postului vacant de personal civil.(pentru anunțurile 2 și 3 din 01.04.2021).
-Model declaratie obținere autorizație a postului vacant de personal civil.(pentru anunțurile 2 și 3 din 01.04.2021).
29.03.2021
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul biroului planificare proiecte din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
26.03.2021
1. Anunț al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant Gr. III-I din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcţii.
23.03.2021
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de  referent de specialitate debutant din cadrul biroului planificare proiecte din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
25.02.2021
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul Biroului mentenanță cazărmi din Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul Biroului dirigenție construcții din Secția dirigenție lucrări
23.02.2021
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele interviului la  concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul biroului mentenanță cazărmi din secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatul interviului la concursul organizat pentru încadrareapostului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrulbiroului dirigenție construcții din secția dirigenție lucrări.
 19.02.2021
1.  Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului  de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul biroului planificare proiecte din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
16.02.2021
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la  concursul organizat pentru încadrarea  postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul Biroului mentenanță cazărmi din Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la  concursul organizat pentru încadrarea  postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul Biroului dirigenție construcții din Secția dirigenție lucrări.
09.02.2021
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului mentenanță cazărmi din Secția mentenanță cazărmi și Apărare Împotriva Incendiilor.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului dirigenție construcții din Secția dirigenție lucrări.
04.01.2021
1. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului  de încadrare a postului vacant de execuție de  referent de specialitate debutant din cadrul biroului dirigenție construcții din Secția Dirigenție Lucrări.
2. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului  de încadrare a postului vacant de execuție de  referent de specialitate debutant  din cadrul biroului mentenață din Secția Mentenanță Cazărmi și Apărare Împotriva Incendiilor.
3.  Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului  de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant  din cadrul biroului planificare proiecte din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.10.2020
1. Anunț al U.M. 02517 Craiova privind transferul la cerere pentru ocuparea postului vacant de execuţie de contabil tr. II
18.05.2020
1. Anunţ al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului mentenanţă cazărmi.
2. Anunţ al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
28.04.2020
1. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul  Biroului Tehnic.
27.04.2020
1. Anunt al U.M.02543 Iaşi privind amânarea desfășurării probelor planificate în cadrul concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrări.
2. Anunț al U.M. 02543 Iași privind amânarea desfǎşurǎrii probelor planificate în cadrul concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului mentenanţǎ cazǎrmi, Secţia mentenanţǎ cazǎrmi şi apǎrare împotriva incendiilor.
23.04.2020
1. Anunț cu rezultatele probei interviu și ale probei practice de concurs pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant din cadrul biroului Tehnic
16.04.2020
1. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului vacant de  Referent de specialitate debutant, din cadrul biroului tehnic.
15.04.2020
1. Anunţ al U.M. 02384 București cu rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul  Biroului Tehnic.
13.04.2020
1. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției vacante de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I, referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Tehnic.
01.04.2020
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat IV - electrician, din cadrul Atelierului confecţii.
31.03.2020
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul interviului la rezultatul probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV- electrician din atelierul confecţii.
27.03.2020
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV-electrician din Atelierul de confecții
26.03.2020
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în Biroul urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor.
24.03.2020
1. Anunț al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatele probei finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.III din Biroul dirigenție construcții
2. Anunț al  U.M. 02517 Craiova cu rezultatele obținute la proba scrisă pentru încadrarea postului vacant de  execuție de Referent de specialitate gradul II din Biroul urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor
23.03.2020
1. Anunţ U.M. 02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuţie de Muncitor calificat IV – electrician, în cadrul Atelierului confecţii.
2. Anunţ U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor din Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
20.03.2020
1. Anunț al UM 02384 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului vacant de  Referent de specialitate debutant, din cadrul biroului Tehnic.
19.03.2020
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Secției achiziții publice.
2. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului urmărire în timp a construcţiilor și instalaţiilor
18.03.2020
1. Anunț al U.M. 02543 Iași privind amânarea desfǎşurǎrii probelor planificate în cadrul concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul mentenanţǎ cazǎrmi
2. Anunț al U.M. 02543 Iași privind amânarea desfǎşurǎrii probelor planificate în cadrul concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul dirigenţie instalaţii
17.03.2020
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat IV – electrician, în cadrul Atelierului confecţii.
2. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II  în  cadrul  Biroului Urmărire în Timp a Construcțiilor și Instalațiilor.
3. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor.
16.03.2020
1. Anunț al U.M 02384 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției vacante de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Tehnic.
2. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Secției achiziții publice.
13.03.2020
1. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. II din Biroul investigații construcții și instalații
11.03.2020
1. Anunț al U.M. 02542 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor
10.03.2020
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Secției achiziții publice.
06.03.2020
1. Anunț cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea pe postul de execuţie, de personal civil contractual de Referent de specialitate gr. III din Biroul coordonare execuție proiecte NSIP al Unităţii Militare 02444 Sibiu
04.03.2020
1. Anunţ al U.M.02547 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant.
27.02.2020
1. Anunț cu rezultatele examenului de promovare în gradul imediat superior a unui p.c.c. din U.M. 02542 Focşani
2. Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție de Expert gr. II, biroul investigații construcții și instalații din secția consultanță și documentare
3. Anunț privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat IV- electrician, din cadrul Atelierului confecţii
4. Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. II în cadrul Biroului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor
25.02.2020
1. Anunț privind organizarea concursului de încadrare în cadrul U.M. 02444 Sibiu a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. III din cadrul Biroului Dirigenţie Construcții
2. Anunț privind organizarea concursului de încadrare în cadrul U.M. 02543 Iași a unui post vacant de personal civil contractual de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului mentenanţǎ cazǎrmi
3. Anunț privind organizarea concursului de încadrare în cadrul U.M. 02543 Iași a unui post vacant de personal civil contractual de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii
24.02.2020
1. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului tehnic.
21.02.2020
1. Anunţ U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
17.02.2020
1. Anunț al U.M. 02547 privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Secţia achiziţii publice
14.02.2020
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului achiziții publice.
2. Anunţ al U.M.02543 Iași cu rezultatul final al concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrări.
11.02.2020
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară a unui personal contractual civil care îndeplinește condiţiile legale
2. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul dirigenţie instalaţii
10.02.2020
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului achiziţii publice.
06.02.2020
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului monitorizare proiecte.
05.02.2020
1. Anunţ al U.M.02543 Iași cu rezultatul probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrări.
04.02.2020
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului achiziţii publice.
03.02.2020
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului monitorizare proiecte.
2. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului monitorizare proiecte.
30.01.2020
1. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul dirigenţie instalaţii
2. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului dirigenţie construcţii
29.01.2020
1. Erată la anunțul U.M.02547 București cu privire la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din Biroul monitorizare proiecte
2. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarului de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul achiziţii publice
28.01.2020
1. Anunț al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. I din Biroul dirigenție instalații
2. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual de execuție Îngrijitor în Formația administrare cazărmi
3. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din Biroul monitorizare proiecte
27.01.2020
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din Biroul dirigenție construcții
2. Anunț al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I  din Biroul coordonare execuție proiecte NSIP
23.01.2020
1. Anunț al al U.M. 02543 Iași cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul dirigenţie instalaţii
2. Anunț al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele interviului  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I din Biroul coordonare execuție proiecte NSIP
22.01.2020
1. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual de execuție de Îngrijitor din Formația administrare cazărmi
21.01.2020
1. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (faianțar tr. II) din Grupa 1 instalații
2. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (montator plafoane-rigipsar) din Grupa 2 construcții ușoare
3. Anunț al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I din Biroul coordonare execuție proiecte NSIP
4. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului monitorizare proiecte
20.01.2020
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului dirigenție construcţii
17.01.2020
1. Anunț al U.M.02248 cu rezultatele probei practice a concursului organizat pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual de execuție Îngrijitor din Formația administrare cazărmi
2. Anunț al U.M.02384 cu rezultatele probei practice de concurs pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (faianțar tr. II) din Grupa 1 instalații
3. Anunț al U.M.02384 cu rezultatele probei practice de concurs pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (montator plafoane-rigipsar) din Grupa 2 construcții ușoare
14.01.2020
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenţie construcţii
10.01.2020
1. Anunț al al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului achiziţii publice
2. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual de execuție de Îngrijitor în Formația administrare cazărmi
3. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (montator plafoane-rigipsar) din Grupa 2 construcții ușoare
4. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (faianțar tr. II) din Grupa 1 instalații
06.01.2020
1. Anunt al U.M.02384 cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea funcției de Muncitor calificat IV-I (faianțar tr. II) din Grupa 1 instalații
2. Anunt al U.M.02384 cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea funcției de Muncitor calificat IV-I (montator plafoane-rigipsar) din Grupa 2 construcții ușoare