Direcția Domenii și Infrastructuri

Responsabilitățile și competențele Direcției domenii și infrastructuri

 
 
- administrării proprietății imobiliare publice și private a Ministerul Apărării Naționale;
- elaborării politicii ministerului privind proprietatea imobiliară, modernizarea, dezvoltarea, menținerea sau, după caz, reducerea acesteia prin proiecte și programe imobiliare specifice;
- reprezentării intereselor Ministerului Apărării Naționale în relațiile cu autoritățile administrației centrale și locale și cu armatele străine;
- controlului de stat în construcții și controlului disciplinei în urbanism și amenajarea teritoriului, în Ministerul Apărării Naționale;
- exercitării obligațiilor și responsabilităților prevăzute de lege pentru proprietar;
- elaborării propunerilor de acte normative specifice, emiterii de norme tehnice, dispoziții și precizări și coordonării implementării acestora în întregul sistem de administrare, exploatare și mentenanță a proprietății imobiliare a ministerului;
- controlului respectării prevederilor legislației în vigoare privind modul de utilizare a spațiilor, administrarea și exploatarea cazărmilor, starea de întreținere/ reparații a proprietății imobiliare puse la dispoziția categoriilor de forțe ale armatei (similar).