18.06.2021
1.
ANUNȚ AL U.M.02547 BUCUREȘT REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere deșef birou gr.I la Biroul Documentații cadastrale din Secția Patrimoniu Imobiliar.
2. ANUNȚ AL U.M.02547 BUCUREȘT CU REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere deșef birou gr.I la Biroul Documentații cadastrale din Secția Patrimoniu Imobiliar.
3. ANUNȚ AL U.M.02547 BUCUREȘTI  CU REZULTATUL  FINAL  AL  CONCURSULUI organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din  cadrul biroului documentații proiecte din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
17.06.2021
1. 
Anunț al U.M.02523 Bucureşti privind rezultatele finale ale concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunţ al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele probei de interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I  în biroul urmărire lucrări din Secția urmărire proiecte - structuri subordonate nemijlocit.
16.06.2021
1. 
Anunț al U.M.02547 București cu notarea interviului pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef birou gr.I la Biroul Documentații cadastrale din Secția Patrimoniu Imobiliar.
2. Anunț al U.M.02547 București cu notarea interviului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul  Biroului documentații  proiecte  din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
3. Anunț al U.M.02547 București cu notarea interviului pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef secție gr.I la Secția achiziții publice.
15.06.2021
1. 
Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
11.06.2021
1. 
Anunţ al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I în biroul urmărire lucrări din Secția urmărire proiecte - structuri subordonate nemijlocit.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la  concursul organizatpentru încadrarea postului vacant de conducere de șef birou gr.I la Biroul Documentații cadastrale din Secția Patrimoniu Imobiliar.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la  concursul organizat pentru încadrarea  postului vacant de conducere de șef secție gr.I la Secția achiziții publice.
4. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la  concursul organizat pentru încadrarea  postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul  Biroului documentații proiecte din Secția Programul NATO de investiții în securitate.
5. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele obținute de candidați la testele eliminatorii de aptitudini la concursul pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
10.06.2021
1. 
Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul  Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
09.06.2021
1. 
Anunţ al U.M.02384 Bucureşti cu rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatul probei practice  a concursului pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
07.06.2021
1. 
Anunț al U.M.02523 Bucureşti privind rezultatele finale ale concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02384 Bucureşti cu rezultatele PROBEI PRACTICE la examenul organizat pentru ocuparea funcției de  Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
04.06.2021
1. 
Anunţ al U.M.02523 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I în biroul urmărire lucrări din Secția urmărire proiecte, structuri subordonate nemijlocit Unității Militare 02523 Bucureşti.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef secție gr.I din Secția Achiziții publice.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele  selecției dosarelor  de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef birou din Biroul documentații cadastrale gr.I din Secția Patrimoniu imobiliar.
4. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele  selecției dosarelor  de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant  din cadrul biroului documentații  proiecte (NSIP) din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
03.06.2021
1. 
Anunț al U.M.02523 Bucureşti, privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02384 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
31.05.2021
1. 
Anunț al U.M.02384 Bucureşti cu rezultatele selecției dosarelor în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
28.05.2021
1. 
Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele obținute de candidați la testele eliminatorii de aptitudini la concursul pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile  Ministerului Apărării Naţionale”,aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02523 București privind amânarea concursului organizat în vederea încadrării funcției militare de execuție de Ofițer specialist arma „construcţii (25)”, specialitatea militară „inginer de instalaţii pentru construcţii (095)”, în Biroul dirigenție instalații din Secția dirigenție lucrări de la U.M.02542 Focșani, prin chemare/rechemare în activitate, în condițiile M.124/2017, cu modificările și completările ulterioare.
24.05.2021
1. 
Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în Secția implementare proiecte infrastructură baze militare.
19.05.2021
1. 
Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Secției implementare proiecte infrastructură baze militare
14.05.2021
1. 
Anunț al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr.I în Biroul urmărire lucrări
-Model cerere inscriere a postului vacant de personal civil
-Model declaratie obținere autorizație a postului vacant de personal civil

13.05.2021
1. 
Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Consilier juridic gr. II  în cadrul Microstructurii juridic.
2. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant,  în cadrul Secției implementare proiecte infrastructură baze militare.
11.05.2021
1. 
Anunț al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist specialist I A în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit.
10.05.2021
1. 
Anunţ al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul interviului la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Consilier juridic gr. II  în cadrul Microstructurii juridic.
07.05.2021
1. 
Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Secţiei implementare proiecte infrastructură baze militare.
2. Tabel al U.M.02523 București cu candidaţii care urmează să susțină testele eliminatorii de aptitudini pentru ocuparea funcţiilor militare vacante prin chemare/rechemare în activitate în baza Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
06.05.2021
1. 
Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Consilier juridic gr. II în cadrul Microstructurii juridic.
2. Anunţ al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele probei de interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist specialist IA în biroul contabilitate.
04.05.2021
1. 
 Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele soluţionării contestaţiei formulate cu privire la rezultatul  probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Referent de specialitate gr.I în Biroul urmărire lucrări din Secția urmărire proiecte, structuri subordonate nemijlocit.
28.04.2021
1. 
Anunţ al U.M.02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist specialist I A  în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit.
2. Anunţ al U.M. 02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I în Biroul urmărire lucrări din Secția urmărire proiecte, structuri subordonate nemijlocit.
3. Anunț al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcţii.
27.04.2021
1. 
Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul  Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
26.04.2021
1. 
Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul biroului  documentații proiecte NSIP din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
2. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de conducere de șef secție gr.I din secția achiziții publice.
3. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului  de încadrare a postului vacant de conducere de șef birou gr.I din biroul documentații cadastrale din Secția patrimoniu Imobiliar.
4. Anunţ al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul selecției dosarelor de concurs organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Consilier juridic gr. II  în cadrul Microstructurii juridic.
22.04.2021
1. 
Anunț al U.M. 02523 cu rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs funcţiilor vacante prin chemarea/rechemarea în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M124/2017.
21.04.2021
1. 
Anunț al U.M.02384 cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
20.04.2021
1. 
Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I  în biroul urmărire lucrări din Secția urmărire proiecte, structuri subordonate nemijlocit.
2. Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist specialist I A în biroul contabilitate, structuri subordonate nemijlocit.
19.04.2021
1. 
Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile  Ministerului Apărării Naţionale”,aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele selecției dosarelor în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcții.
16.04.2021
1. 
Anunț al U.M.02542 privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Secţiei implementare proiecte infrastructură baze militare.
09.04.2021
1. 
Anunț al al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Consilier juridic gr. II.
02.04.2021
1. 
Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din  cadrul biroului planificare proiecte din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
01.04.2021
1. 
Anunț al Unității Militare 02523 București, privind organizarea concursului pentru încadrarea a 12 funcții militare de execuție.
- MODEL cerere inscriere chemare in activitate.
- MODEL chestionar evaluare COVID-19.
MODEL declaratie propria raspundere.
MODEL formular de baza cu date personale din H.G.585/2002.
2. Anunț al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a a postului vacant de execuție de Economist specialist IA în Biroul contabilitate.
3. Anunț al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr.I în Biroul urmărire lucrări.
-Model cerere inscriere a postului vacant de personal civil.(pentru anunțurile 2 și 3 din 01.04.2021).
-Model declaratie obținere autorizație a postului vacant de personal civil.(
pentru anunțurile 2 și 3 din 01.04.2021).
29.03.2021
1. 
Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul biroului planificare proiecte din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
26.03.2021
1. 
Anunț al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant Gr. III-I din cadrul Biroului Proiectare și calitatea în construcţii.
23.03.2021
1. 
Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de  referent de specialitate debutant din cadrul biroului planificare proiecte din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
25.02.2021
1. 
Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul Biroului mentenanță cazărmi din Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul Biroului dirigenție construcții din Secția dirigenție lucrări
23.02.2021
1. 
Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele interviului la  concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul biroului mentenanță cazărmi din secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatul interviului la concursul organizat pentru încadrareapostului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrulbiroului dirigenție construcții din secția dirigenție lucrări.
 19.02.2021
1.  
Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului  de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul biroului planificare proiecte din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
16.02.2021
1. 
Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la  concursul organizat pentru încadrarea  postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul Biroului mentenanță cazărmi din Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la  concursul organizat pentru încadrarea  postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul Biroului dirigenție construcții din Secția dirigenție lucrări.
09.02.2021
1. 
Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului mentenanță cazărmi din Secția mentenanță cazărmi și Apărare Împotriva Incendiilor.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului dirigenție construcții din Secția dirigenție lucrări.
04.01.2021
1. 
Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului  de încadrare a postului vacant de execuție de  referent de specialitate debutant din cadrul biroului dirigenție construcții din Secția Dirigenție Lucrări.
2. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului  de încadrare a postului vacant de execuție de  referent de specialitate debutant  din cadrul biroului mentenață din Secția Mentenanță Cazărmi și Apărare Împotriva Incendiilor.
3.  Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului  de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant  din cadrul biroului planificare proiecte din Secția Programul NATO de investiții în securitate (NSIP).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.10.2020
1. Anunț al U.M. 02517 Craiova privind transferul la cerere pentru ocuparea postului vacant de execuţie de contabil tr. II
18.05.2020
1. Anunţ al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului mentenanţă cazărmi.
2. Anunţ al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
28.04.2020
1. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul  Biroului Tehnic.
27.04.2020
1. Anunt al U.M.02543 Iaşi privind amânarea desfășurării probelor planificate în cadrul concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrări.
2. Anunț al U.M. 02543 Iași privind amânarea desfǎşurǎrii probelor planificate în cadrul concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului mentenanţǎ cazǎrmi, Secţia mentenanţǎ cazǎrmi şi apǎrare împotriva incendiilor.
23.04.2020
1. Anunț cu rezultatele probei interviu și ale probei practice de concurs pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant din cadrul biroului Tehnic
16.04.2020
1. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului vacant de  Referent de specialitate debutant, din cadrul biroului tehnic.
15.04.2020
1. Anunţ al U.M. 02384 București cu rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul  Biroului Tehnic.
13.04.2020
1. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției vacante de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I, referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Tehnic.
01.04.2020
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat IV - electrician, din cadrul Atelierului confecţii.
31.03.2020
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul interviului la rezultatul probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV- electrician din atelierul confecţii.
27.03.2020
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV-electrician din Atelierul de confecții
26.03.2020
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în Biroul urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor.
24.03.2020
1. Anunț al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatele probei finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.III din Biroul dirigenție construcții
2. Anunț al  U.M. 02517 Craiova cu rezultatele obținute la proba scrisă pentru încadrarea postului vacant de  execuție de Referent de specialitate gradul II din Biroul urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor
23.03.2020
1. Anunţ U.M. 02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuţie de Muncitor calificat IV – electrician, în cadrul Atelierului confecţii.
2. Anunţ U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor din Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
20.03.2020
1. Anunț al UM 02384 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului vacant de  Referent de specialitate debutant, din cadrul biroului Tehnic.
19.03.2020
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Secției achiziții publice.
2. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului urmărire în timp a construcţiilor și instalaţiilor
18.03.2020
1. Anunț al U.M. 02543 Iași privind amânarea desfǎşurǎrii probelor planificate în cadrul concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul mentenanţǎ cazǎrmi
2. Anunț al U.M. 02543 Iași privind amânarea desfǎşurǎrii probelor planificate în cadrul concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul dirigenţie instalaţii
17.03.2020
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat IV – electrician, în cadrul Atelierului confecţii.
2. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II  în  cadrul  Biroului Urmărire în Timp a Construcțiilor și Instalațiilor.
3. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor.
16.03.2020
1. Anunț al U.M 02384 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției vacante de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Tehnic.
2. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Secției achiziții publice.
13.03.2020
1. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. II din Biroul investigații construcții și instalații
11.03.2020
1. Anunț al U.M. 02542 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor
10.03.2020
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Secției achiziții publice.
06.03.2020
1. Anunț cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea pe postul de execuţie, de personal civil contractual de Referent de specialitate gr. III din Biroul coordonare execuție proiecte NSIP al Unităţii Militare 02444 Sibiu
04.03.2020
1. Anunţ al U.M.02547 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant.
27.02.2020
1. Anunț cu rezultatele examenului de promovare în gradul imediat superior a unui p.c.c. din U.M. 02542 Focşani
2. Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție de Expert gr. II, biroul investigații construcții și instalații din secția consultanță și documentare
3. Anunț privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat IV- electrician, din cadrul Atelierului confecţii
4. Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. II în cadrul Biroului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor
25.02.2020
1. Anunț privind organizarea concursului de încadrare în cadrul U.M. 02444 Sibiu a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. III din cadrul Biroului Dirigenţie Construcții
2. Anunț privind organizarea concursului de încadrare în cadrul U.M. 02543 Iași a unui post vacant de personal civil contractual de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului mentenanţǎ cazǎrmi
3. Anunț privind organizarea concursului de încadrare în cadrul U.M. 02543 Iași a unui post vacant de personal civil contractual de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii
24.02.2020
1. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului tehnic.
21.02.2020
1. Anunţ U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
17.02.2020
1. Anunț al U.M. 02547 privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Secţia achiziţii publice
14.02.2020
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului achiziții publice.
2. Anunţ al U.M.02543 Iași cu rezultatul final al concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrări.
11.02.2020
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară a unui personal contractual civil care îndeplinește condiţiile legale
2. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul dirigenţie instalaţii
10.02.2020
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului achiziţii publice.
06.02.2020
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului monitorizare proiecte.
05.02.2020
1. Anunţ al U.M.02543 Iași cu rezultatul probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrări.
04.02.2020
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului achiziţii publice.
03.02.2020
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului monitorizare proiecte.
2. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului monitorizare proiecte.
30.01.2020
1. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul dirigenţie instalaţii
2. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului dirigenţie construcţii
29.01.2020
1. Erată la anunțul U.M.02547 București cu privire la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din Biroul monitorizare proiecte
2. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarului de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul achiziţii publice
28.01.2020
1. Anunț al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. I din Biroul dirigenție instalații
2. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual de execuție Îngrijitor în Formația administrare cazărmi
3. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din Biroul monitorizare proiecte
27.01.2020
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din Biroul dirigenție construcții
2. Anunț al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I  din Biroul coordonare execuție proiecte NSIP
23.01.2020
1. Anunț al al U.M. 02543 Iași cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul dirigenţie instalaţii
2. Anunț al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele interviului  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I din Biroul coordonare execuție proiecte NSIP
22.01.2020
1. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual de execuție de Îngrijitor din Formația administrare cazărmi
21.01.2020
1. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (faianțar tr. II) din Grupa 1 instalații
2. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (montator plafoane-rigipsar) din Grupa 2 construcții ușoare
3. Anunț al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I din Biroul coordonare execuție proiecte NSIP
4. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului monitorizare proiecte
20.01.2020
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului dirigenție construcţii
17.01.2020
1. Anunț al U.M.02248 cu rezultatele probei practice a concursului organizat pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual de execuție Îngrijitor din Formația administrare cazărmi
2. Anunț al U.M.02384 cu rezultatele probei practice de concurs pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (faianțar tr. II) din Grupa 1 instalații
3. Anunț al U.M.02384 cu rezultatele probei practice de concurs pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (montator plafoane-rigipsar) din Grupa 2 construcții ușoare
14.01.2020
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenţie construcţii
10.01.2020
1. Anunț al al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului achiziţii publice
2. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual de execuție de Îngrijitor în Formația administrare cazărmi
3. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (montator plafoane-rigipsar) din Grupa 2 construcții ușoare
4. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (faianțar tr. II) din Grupa 1 instalații
06.01.2020
1. Anunt al U.M.02384 cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea funcției de Muncitor calificat IV-I (faianțar tr. II) din Grupa 1 instalații
2. Anunt al U.M.02384 cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea funcției de Muncitor calificat IV-I (montator plafoane-rigipsar) din Grupa 2 construcții ușoare
24.12.2019
1. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Economist gr. II, biroul financiar-contabil.
2. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Tehnician IA, în biroul arhitectură din secția proiectare.
3. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului achiziții publice.
20.12.2019
1. Anunţ al U.M. 02543 Iaşi privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrări.
2. Anunţ al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului dirigenţie construcţii.
3. Anunţ al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. I din cadrul Biroului Dirigenţie Instalaţii.
19.12.2019
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului achiziţii publice.
18.12.2019
1. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului monitorizare proiecte.
17.12.2019
1. Anunţ al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie  de Economist gr. II, biroul financiar-contabil.
2. Anunţ al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie  de Tehnician IA, biroul arhitectură din secția proiectare.
3. Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de personal civil contractual de execuție de îngrijitor în formația administrare cazărmi.
16.12.2019
1. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului Achiziții.
2. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de Șofer II-I, în cadrul formației transport.
3. Anunţ al U.M. 02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I în cadrul Biroului coordonare execuţie proiecte NSIP.
13.12.2019
1.  Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului achiziţii publice.
12.12.2019
1. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele interviului și a probei practice pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant, din cadrul biroului Achiziții.
2. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele probei practice pentru încadrarea postului vacant de Şofer II-I (Şofer II), din cadrul compartimentului Formaţie transport.
11.12.2019
1. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat, zugrav-vopsitor, din cadrul Detașament lucrări speciale Grupa 3 Construcții.
2. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat faianțar, Grupa 1 instalații.
3. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat lăcătuş mecanic, Grupa 2 construcții ușoare.
4. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat montator plafoane-rigipsar, Grupa 2 construcții ușoare.
09.12.2019
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarului de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului achiziţii publice.
2. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat zugrav-vopsitor, din cadrul Detașamentului Lucrări speciale, grupa 3 construcții.
3. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție de Economist gr. II, în biroul financiar-contabil.
4. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Tehnician IA, în biroul arhitectură din secția proiectare.
06.12.2019
1. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II din cadrul Biroului juridic şi analiză proceduri achiziţii.
2. Anunț al UM 02384 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului vacant de Şofer, din cadrul Compartimentului Formaţie transport.
3. Anunț al UM 02384 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului vacant de referent de specialitate debutant, din cadrul biroului Achiziții
03.12.2019
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II din cadrul Biroului juridic şi analiză proceduri achiziţii.
02.12.2019
1. Anunț al UM 02384 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr III-I, din cadrul biroului Achiziții.
2. Anunț al UM 02384 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Şofer, din cadrul Compartimentului Formaţie transport.
27.11.2019
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
2. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist debutant, în cadrul Compartimentului financiar-contabil.
3. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr. II din cadrul Biroului juridic şi analiză proceduri achiziţii.
4. Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat  IV-I Automacaragiu.
26.11.2019
1. Anunţ al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat III – bucătar.
25.11.2019
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul dirigenţie construcţii
22.11.2019
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist debutant, în cadrul Compartimentului financiar-contabil.
2. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
21.11.2019
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului achiziţii publice.
2. Anunţ U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant  de execuție  de Referent de specialitate gr. II, în cadrul biroului juridic și analiză proceduri achiziții.
3. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele probelor de interviu și practică la concursul pentru încadrarea postului vacant de  Muncitor calificat  IV-I Automacaragiu, tr. IV.
20.11.2019
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din Biroul dirigenție construcții
2. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I din Biroul coordonare programe majore SMFA și structuri logistice
18.11.2019
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist debutant, în cadrul Compartimentului financiar-contabil.
15.11.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție Expert gr. I, biroul coordonare programe majore SMFA și structuri logistice din secţia coordonare programe majore.
14.11.2019
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din Biroul dirigenție construcţii
13.11.2019
1. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti, organizează concurs de ocuparea a unui post vacant de Muncitor calificat  IV-I  lăcătuş mecanic II.
2. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat  IV-I mecanic utilaj II.
3. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului proiectare și calitatea în construcţii.
4. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului tehnic.
5. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti, organizează concurs de ocuparea funcției vacante de Muncitor calificat IV-I zugrav-vopsitor tr. II.
12.11.2019
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist debutant, în cadrul Compartimentului financiar-contabil.
11.11.2019
1. Anunț al UM 02384 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat  IV-I, Automacaragiu.
08.11.2019
1. Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarului de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul dirigenţie construcţii
2. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de Expert gr. I din Biroul coordonare programe majore SMFA și structuri logistice
07.11.2019
1. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatul final al concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul achiziţii publice
06.11.2019
1. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti, privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I din cadrul Biroului Achiziții.
2. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti, privind organizarea concursului de ocuparea funcției vacante de Şofer II-I (Şofer II), din cadrul Compartimentului Formaţie transport.
05.11.2019
1. Anunţ al U.M.02543 Iaşi cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului achiziţii publice.
04.11.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I în biroul coordonare programe majore, SMFA și structuri logistice din secția coordonare programe majore.
2. Anunţ al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate, gradul II din cadrul Biroului juridic şi analiză proceduri achiziţii.
01.11.2019
1. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat IV – zidar, în cadrul Formaţiei administrare cazărmi.
2. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent debutant, din cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică.
3. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor din Secţia mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
31.10.2019
1. Anunţ al U.M.02543 Iaşi cu rezultatul probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului achiziţii publice.
2. Anunţ al U.M.02543 Iași cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrǎri.
3. Anunţ al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat III - bucătar.
4. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele obţinute în urma recalculării punctajelor de către comisia de soluţionare a contestațiilor, conform prevederilor art. 37 din H.G. 286/2011, cu privire la rezultatul probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent debutant, în cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor, securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi supraveghere tehnică.
5. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul interviului la rezultatul probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din cadrul compartimentului urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor din Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
30.01.2019
1. Anunţ al U.M.02444 cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. III în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
29.10.2019
1. Anunţ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de referent debutant, din cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică.
2. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat IV-zidar, în cadrul Formației administrare cazărmi.
3. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant din cadrul compartimentului urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor din Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
28.10.2019
1. Anunţ al U.M.02543 Iaşi cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrǎri.
2. Anunţ al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat IV- I (instalator, electrician III) Detașament lucrări speciale din grupa I instalații.
3. Anunţ al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant, din cadrul biroului Achiziții.
24.10.2019
1. Anunț al UM 02384 București cu rezultatele interviului și a probei practice pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant, din cadrul biroului  Achiziții.
2. Anunț al UM 02384 București cu rezultatele probei practice pentru încadrarea postului vacant de  Muncitor calificat IV- I (instalator electrician III) Detașament lucrări speciale – Grupa I instalații.
3. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele obţinute în urma hotărârii comisiei de soluţionare a contestației cu privire la rezultatul probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent debutant, în cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor, securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi supraveghere tehnică.
23.10.2019
1. Anunţ al U.M.02543 Iaşi cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului achiziţii publice.
2. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele finale  la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert debutant în biroul expertize și evaluare imobile din secția proiectare.
22.10.2019
1. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Economist debutant, din cadrul Compartimentului financiar-contabil.
2. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
3. Anunţ al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului dirigenţie construcţii.
4. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Compartimentul urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor.
5. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent debutant, din cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică.
6. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuţie de Muncitor calificat IV – zidar, în cadrul Formaţiei administrare cazărmi.
21.10.2019
1. Anunţ al U.M.02543 Iași cu rezultatul probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrǎri.
18.10.2019
1. Anunț al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat  IV-I (Automacaragiu, tr. IV) din Detașamentul lucrări speciale.
2. Anunț al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat  IV-I ( lăcătuş mecanic II) din Detașamentul lucrări speciale.
3. Anunț al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat  IV-I (mecanic utilaj II) din Detașamentul lucrări speciale.
4. Anunț al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat IV-I (zugrav-vopsitor tr. II) din Detașamentul lucrări speciale.
5. Anunț al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I Referent de specialitate debutant) din Biroul proiectare și calitatea în construcţii.
6. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I ( Referent de specialitate debutant) din Biroul tehnic.
7. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat IV- I (instalator electrician III) din Detașamentul lucrări speciale.
8. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant din Biroul achiziții.
9. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert debutant din Biroul expertize și evaluare imobile.
17.10.2019
1. Anunț al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul achiziţii publice
2. Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție de Expert debutant în Biroul sprijin tehnic
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului devize și planificare din Secția dirigenție lucrări.
16.10.2019
1. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea din funcția cu studii medii în funcția prevăzută cu studii superioare de Referent de specialitate gr. III în Biroul achiziții publice
2. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat IV (zidar) din Formația administrare cazărmi
3. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Compartimentul urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor
4. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent debutant din Biroul apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică
5. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din Secția achiziții publice
6. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II din Compartimentul financiar-contabil
15.10.2019
1. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul dirigenţie instalaţii
14.10.2019
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din Biroul devize și planificare
2. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr III-I din Biroul achiziții
3. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Muncitor calificat IV- I (instalator electrician I) din Detașamentul lucrări speciale
4. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert debutant din Biroul expertize și evaluare imobile
11.10.2019
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din Secția achiziții publice
2. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II din Compartimentul financiar contabil
10.10.2019
1. Anunț al U.M. 02543 Iaşi privind rezultatul examenului de promovare a unui personal civil contractual încadrat pe o funcţie prevăzută cu studii medii într-o funcţie prevăzută cu un nivel de studii superior
2. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert debutant în Biroul sprijin tehnic din Secția controlul calității
09.10.2019
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatetele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Secției achiziții publice.
08.10.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert debutant în biroul expertize și evaluare imobile din secția proiectare.
2. Anunţ al U.M.02543 Iași cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenție instalații, Secția dirigenție lucrări.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant,în cadrul Biroului devize și planificare din Secția dirigenție lucrări.
07.10.2019
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Secției achiziții publice.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II, în cadrul Compartimentului financiar-contabil.
3. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert debutant, în biroul sprijin tehnic din secția controlul calității.
03.10.2019
1. Anunţ al U.M.02543 Iaşi cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului urmǎrire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor.
02.10.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert debutant, în biroul sprijin tehnic din secția controlul calității.
2. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în Compartimentul urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrare postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant,în cadrul Biroului devize și planificare din Secția dirigenție lucrări.
01.10.2019
1. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de referent de specialitate debutant din cadrul compartimentului urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor din Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
2. Anunţ al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent debutant din cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică.
3. Anunţ al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat IV din cadrul Formației administrare cazărmi.
4. Anunţ al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
5. Anunţ al U.M.02543 Iaşi privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului achiziţii publice.
6. Anunţ U.M.02543 Iaşi cu rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului urmǎrire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor, Secţia mentenanţǎ cazǎrmi şi apǎrare împotriva incendiilor.
7. Anunţ al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. I în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
8. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Secției achiziții publice.
9. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II, în cadrul Compartimentului financiar-contabil.
26.09.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert debutant în biroul sprijin tehnic din secția controlul calității.
2. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatul probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului urmǎrire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor, Secţia mentenanţǎ cazǎrmi şi apǎrare împotriva incendiilor.
3. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele în urma soluționării contestației la proba scrisă a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie
de Referent de specialitate debutant, în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcţiilor și instalaţiilor.

24.09.2019
1. Anunţ al U.M.02543 Iași cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant, în cadrul biroului achiziţii publice.
23.09.2019
1. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea  postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Compartimentul urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor.
20.09.2019
1. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I în biroul consultanță de specialitate din secția consultanță și documentare.
2. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I în biroul coordonare programe majore, administrație centrală din secția coordonare programe majore.
3. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert debutant în biroul consiliul tehnic al specialiștilor din secția controlul calității.
4. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție expert debutant în biroul expertize și evaluare imobile din secția proiectare.
5. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de personal civil contractual Şofer II la Grupa Transport.
19.09.2019
1. Anunţ U.M.02543 Iaşi privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrări.
18.09.2019
1. Anunţ al U.M.02542 Focsani cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent IA, din cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică.
2. Anunţ al U.M.02542 Focsani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului dirigenţie construcţii.
3. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de şofer ii din cadrul formaţiei transport.
4. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti, privind organizarea concursului de ocuparea a postului vacant de Muncitor calificat  IV-I (Automacaragiu, tr.IV),  din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
5. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti, privind organizarea concursului de ocuparea a funcției vacante de Muncitor calificat IV-I (Instalator electrician III), din cadrul Detașamentului lucrări speciale – Grupa 1 instalații.
6. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti, privind organizarea concursului de ocuparea a unui post vacant de Muncitor calificat  IV-I ( lăcătuş mecanic II),  din cadrul Detașament intervenție lucrări – Formație UBM.
7. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti, privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat  IV-I (mecanic utilaj II),  din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
8. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti, privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului achiziții.
9. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului tehnic.
10. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti, privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului proiectare și calitatea în construcţii.
11. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti, privind organizarea concursului de ocuparea a funcției vacante de Muncitor calificat IV-I (zugrav-vopsitor tr. II), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 3 Construcții.
17.09.2019
1. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor.
2. Anunţ al U.M.02543 Iaşi cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant, în cadrul biroului urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor, secţia mentenanţă cazărmi şi apărare împotriva incendiilor.
3. Anunţ al U.M.02543 Iaşi cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant, în cadrul biroului achiziţii publice.
4. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de Expert debutant, biroul consiliul tehnic al specialiștilor din secţia controlul calității.
5. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei practice pentru încadrarea postului de personal civil contractual Şofer II în Grupa Transport.
16.09.2019
1. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de şofer II din cadrul formaţiei transport.
13.09.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de referent IA din cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică
2. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului dirigenție construcții
11.09.2019
1. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul documentaţii proiecte NSIP din Secţia Programe NATO de investiţii în securitate.
2. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist debutant din microstructura contabil şef.
10.09.2019
1. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat  pentru încadrarea postului vacant de execuție de şofer II din cadrul Formaţiei transport.
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Șofer II din Grupa transport.
3. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert debutant – biroul consiliul tehnic al specialiștilor din secția controlul calității.
09.09.2019
1. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului dirigenție construcţii.
2. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Compartimentul urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor.
3. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent IA, din cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică.
4. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant în biroul sprijin tehnic din secția controlul calității.
5. Anunţ Al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
6. Anunţ Al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele interviului la concursul organizat  pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist debutant din cadrul Biroului Contabil șef.
06.09.2019
1. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului vacant de referent de specialitate debutant, din cadrul biroului Tehnic.
2. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de referent de specialitate debutant,Gr III-I, din cadrul biroului Tehnic.
3. Anunț al U.M.02517 cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent debutant în biroul evidenţă patrimoniu imobiliar.
4. Anunț al U.M.02517 cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gradul III din cadrul biroului documentaţii NSIP.
05.09.2019
1. Anunţ al U.M.02543 Iaşi cu rezultatul final al concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuţie de contabil gradul II, în cadrul microstructurii financiar contabil.
2. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant din cadrul biroului devize şi planificare din secţia dirigenţie lucrări.
3. Anunţ al U.M.02542 Focsani cu rezultatele soluționării contestației cu privire la selecția dosarelor de concurs  pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent IA, în cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică.
04.09.2019
1. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de şofer II din cadrul Formaţiei transport.
2. Anunţ al U.M.02517 Craiova cu rezultatele interviului  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent debutant  în Biroul Evidenţă Patrimoniu Imobiliar.
3. Anunţ al U.M.02517 Craiova cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate, gradul III  din cadrul Biroului Documentaţii NSIP.
03.09.2019
1. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent debutant  în biroul evidență patrimoniu imobiliar.
2. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate, gradul III din cadrul biroului documentații NSIP.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist debutant din cadrul biroului contabil șef.
4. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
5. Anunț al  U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din cadrul compartimentul urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
6. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant  de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
7. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de referent IA, din cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică.
8. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenție construcții.
9. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Șofer II, în cadrul Grupei transport.
10. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert debutant, în biroul consiliul tehnic al specialiștilor din secția controlul calității.
02.09.2019
1. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de personal civil contractual execuție de contabil gradul II în cadrul microstructurii financiar contabil.
2. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul Secției achiziții publice.
3. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul Secției achiziții publice.
30.08.2019
1. Anunț U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de Expert gr. I, biroul coordonare programe majore, administrație centrală din secția coordonare programe majore.
3. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de Expert gr. I, biroul consultanță de specialitate din secția consultanță și documentare.
4. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de Expert debutant, biroul expertize evaluare imobile din secția proiectare.
29.08.2019
1. Anunț al U.M.02543 Iași privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuție, referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului achiziții publice.
2. Anunț al U.M.02543 Iași privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuție: Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului dirigenție instalații, Secția dirigenție lucrări.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist debutant din cadrul Biroului Contabil șef .
4. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
5. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
6. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate, gradul III din cadrul Biroului Documentații NSIP.
7. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de de referent debutant  în Biroul Evidență Patrimoniu Imobiliar.
27.08.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I, în biroul coordonare programe majore administrație centrală, din secția coordonare programe majore.
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I, în biroul consultanță de specialitate din secția consultanță și documentare.
3. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert debutant, în biroul expertize și evaluare imobile, din secția proiectare.
4. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de contabil gradul  II, în cadrul micostructurii financiar contabil.
26.08.2019
1. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant  de execuție de Economist gr.II  din cadrul biroului contabil șef.
23.08.2019
1. Anunț al U.M.02543 Iași privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuție de Referent debutant, din cadrul biroului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor din secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul III din cadrul biroului documentații proiecte NSIP.
4. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant, din cadrul biroului documentații cadastrale.
5. Anunț al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul biroului documentații proiecte NSIP.
6. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de referent debutant din cadrul biroului evidență patrimoniu imobiliar.
7. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de referent de specialitate gradul  III  din cadrul biroului documentații NSIP.
20.08.2019
1. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de personal civil contractual execuție de Contabil gradul II În cadrul microstructurii financiar contabil.
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert debutant - biroul expertize și evaluare imobile din secția proiectare.
3. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I - biroul consultanță de specialitate din secția consultanță și documentare.
4. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I - biroul coordonare programe majore administrație centrală din secția coordonare programe majore.
5. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
6. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant din cadrul compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor din Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
7. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant, din cadrul biroului documentații cadastrale.
19.08.2019
1. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Șofer II  din cadrul Grupei Transport.
2. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant, în biroul sprijin tehnic din secția controlul calității.
3. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant, în biroul consiliul tehnic al specialiștilor din secția controlul calității.
14.08.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent IA din cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului dirigenție construcții.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
12.08.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Compartimentul urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul Biroului documentații cadastrale.
4. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Instalator electrician III),  din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 1 instalații.
5. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat  IV-I (lăcătuș mecanic II),  din cadrul Detașament intervenție lucrări – Formație UBM.
6. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat  IV-I (mecanic utilaj II),  din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
7. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului tehnic.
8. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului proiectare și calitatea în construcții.
9. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat IV-I (zugrav-vopsitor tr. II),  din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 3 construcții.
09.08.2019
1.  Anunț al U.M.02543 Iași privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuție: Referent de specialitate gr. II, din cadrul Biroului achiziții publice.
2. Anunț al U.M.02543 Iași privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuție: Referent de specialitate gr. II, din cadrul Biroului dirigenție instalații, Secția dirigenție lucrări.
3. Anunț al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de execuție de Referent de specialitate debutant și Referent de specialitate, gr. II în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
4. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I, în biroul coordonare programe majore administrație centrală din secția coordonare programe majore.
5. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I, în biroul consultanță de specialitate din secția consultanță și documentare.
6. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I, în biroul expertize și evaluare imobile din secția proiectare.
7. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I, în biroul expertize și evaluare imobile din secția proiectare.
06.08.2019
1. Anunț al U.M.02543 Iași privind organizarea concursului de încadrare a unui post temporar vacant de personal civil contractual de execuție: Contabil gr. II, din cadrul microstructurii financiar contabil.
2. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I  în biroul urmărire proiecte, structură subordonată nemijlocit.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant  de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
4. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
5. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de referent de specialitate debutant din cadrul Biroului documentații cadastrale.
05.08.2019
1. Anunț al UM02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III  în cadrul Biroului Documentații NSIP.
2. Anunț al UM02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent debutant în biroul evidență patrimoniu imobiliar.
01.08.2019
1. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele probei interviu și probei practice a concursului pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate din Biroul proiectare și calitatea în construcții
2. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele probei interviu și probei practice a concursului pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate din Biroul tehnic
3. Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I în Biroul urmărire proiecte
31.07.2019
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor din secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.III, în cadrul Biroului devize și planificare din Secția dirigenție lucrări.
3. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de șofer II din cadrul Formației transport.
30.07.2019
1. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului vacant de  de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant), biroul proiectare și calitatea în construcții.
2. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului vacant de  Referent de specialitate debutant , Gr. III-I (Referent de specialitate debutant), biroul tehnic.
29.07.2019
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.III, în cadrul Biroului devize și planificare din Secția dirigenție lucrări.
2. Anunț al U.M.02547 București Cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor din Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
3. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr.I în biroul urmărire proiecte - structuri subordonate nemijlocit.
25.07.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou II din cadrul Biroului juridic și analiză proceduri achiziții.
24.07.2019
1. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I în biroul coordonare programe majore, administrație centrală din secția coordonare programe majore.
2. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I în biroul consultanță de specialitate din secția consultanță și documentare.
3. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant, în biroul consiliul tehnic al specialiștilor din secția controlul calității.
4. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant în biroul expertize și evaluare imobile din secția proiectare.
5. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant în biroul sprijin tehnic din secția controlul calității.
6. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea   concursului  de încadrare  a  postului vacant de execuție de Economist   debutant   din cadrul biroului Contabil șef.
7. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea   concursului de încadrare  a  postului vacant de execuție de Referent de specialitate   debutant   din cadrul Compartimentului  urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
8. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare  a  postului vacant de execuție de Referent de specialitate   debutant   din cadrul biroului documentații proiecte NSIP.
9. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea   concursului  de încadrare a  postului vacant de execuție de Referent de specialitate  gr.II din cadrul Secției achiziții publice.
23.01.2019
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor din Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.III, în cadrul Biroului devize și planificare din Secția dirigenție lucrări.
22.07.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou, II din cadrul Biroului juridic și analiză proceduri achiziții.
19.07.2019
1. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatul final al concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr. II, în cadrul Biroului urmÇŽrire în timp a construcțiilor și instalațiilor, Secția mentenanțÇŽ cazÇŽrmi și apÇŽrare împotriva incendiilor.
2. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatul final al concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr. II, în cadrul Biroului achiziții publice.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de referent de specialitate debutant din Biroul documentații cadastrale.
4. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
5. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
17.07.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert debutant, în biroul coordonare programe majore administrație centrală din secția coordonare programe majore.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer II la Formație transport.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor din Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
4. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.III, în cadrul Biroului devize și planificare din Secția dirigenție lucrări.
5. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist IA la biroul contabil șef.
6. Anunț al U.M.02547 București  cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție  muncitor calificat III- lăcătuș mecanic III din cadrul atelier confecții.
7. Anunț al U.M.02547 București  cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție  muncitor calificat III-instalator instalații tehnico-sanitare și gaze III din cadrul Atelier confecții.
8. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr. I din Secția achiziții publice.
16.07.2019
1. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatul probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate, gr. II, în cadrul Biroului urmÇŽrire în timp a construcțiilor și instalațiilor, Secția mentenanțÇŽ cazÇŽrmi și apÇŽrare împotriva incendiilor.
2. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatul probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate, gr. II, în cadrul Biroului achiziții publice.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de conducere de Șef birou II din cadrul Biroului juridic și analiză proceduri achiziții.
15.07.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II, din cadrul Biroului evidență patrimoniu imobiliar.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr. I din Secția achiziții publice.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist IA la biroul contabil șef.
4. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat III- lăcătuș mecanic III din cadrul Atelier confecții.
5. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat III-instalator instalații tehnico-sanitare și gaze III din cadrul Atelier confecții.
6. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer II la Formație transport.
12.07.2019
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr.I în biroul urmărire proiecte.
10.07.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant  de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant  de conducere de Șef birou gr. II, în cadrul biroului juridic și analiză proceduri achiziții.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de referent II, din cadrul Biroului evidență patrimoniu imobiliar.
4. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert debutant, în biroul coordonare programe majore administrație centrală din secția coordonare programe majore.
09.07.2019
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție  muncitor calificat III-instalator instalații tehnico-sanitare și gaze III din cadrul Atelier confecții.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr. I din Secția achiziții publice.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat III- lăcătuș mecanic III din cadrul Atelier confecții.
4. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist IA la biroul contabil șef.
5. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer II la Formație transport.
05.07.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Șofer I, în cadrul Formației transport.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II din cadrul biroului documentații proiecte NSIP.
04.07.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, gradul III-I din cadrul biroului apărare împotriva incendiilor.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer I, în cadrul Formației transport.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
4. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II, din cadrul Biroului evidență patrimoniu imobiliar.
03.07.2019
1.Anunț al U.M.02248 Bucureșticu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I, biroul coordonare programe majore SMFT și SMFN.
2.Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr.I, în biroul coordonare programe majore administrație centrală din secția coordonare programe majore.
02.07.2019
1. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr. II din Biroul achiziții publice
2. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr. II din Biroul urmÇŽrire în timp a construcțiilor și instalațiilor
3. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
4. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Șofer I, în cadrul formației transport.
5. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului documentații cadastrale.
6. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.I din Secția achiziții publice.
7. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție Muncitor calificat III-lăcătuș mechanic III - la atelier confectii.
8. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție Muncitor calificat III- instalator instalații tehnico-sanitare și gaze III - la atelier confecții.
9. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist IA la biroul contabil șef.
10. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer II la formație transport.
01.07.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție Expert gr. I în Biroul coordonare programe majore SMFT și SMFN
2. Anunț al U.M. 2542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant, gradul III-I din cadrul biroului apărare împotriva incendiilor.
3. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Muncitor calificat IV-I (Instalator electrician I) din cadrul Detașamentului lucrări speciale – Grupa 1 instalații
4. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Muncitor calificat IV-I (lăcătuș mecanic II) din cadrul Formației UBM
5. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Muncitor calificat IV-I (lăcătuș mecanic II) din cadrul Formației UBM
6.Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Muncitor calificat IV-I (mecanic utilaj II) din cadrul Detașamentului lucrări speciale – Grupa 4 demolări
7. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului tehnic
8. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului tehnic
9. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului proiectare și calitatea în construcții
10. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Muncitor calificat IV-I (zugrav-vopsitor tr. II) din cadrul Detașamentului lucrări speciale – Grupa 3 Construcții
28.06.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele în urma soluționării contestației la proba scrisă a concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de referent II, din cadrul Biroului evidență patrimoniu imobiliar.
27.01.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
26.06.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului documentații cadastrale.
3. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Șofer I, în cadrul Formației transport.
4. Anunț al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a a unui post de Referent de specialitate gr.I în Biroul urmărire proiecte.
25.06.2019
1. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate, gr. II, în cadrul Biroului urmÇŽririi în timp a construcțiilor și instalațiilor.
2. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate, gr. II, în cadrul Biroului achiziții publice.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor.
24.06.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de conducere de Șef birou, II din cadrul Biroului juridic și analiză proceduri achiziții.
3. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent IA în cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică.
4. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
5. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
6. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr.I în cadrul Biroului dirigenție construcții.
7. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de Expert gr. I biroul coordonare programe majore SMFT și SMFN din secția coordonare programe majore.
20.06.2019
1. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent IA din Biroul apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică
2. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din Biroul coordonare execuție proiecte NSIP
3. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din Compartimentul urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor
4. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din Biroul dirigenție
5. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III din Biroul documentații cadastrale
6. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de conducere de Șef birou documentații proiecte NSIP
7. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Șofer din Formația transport
8. Anunț al U.M.02248 cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Tehnician I A din Biroul coordonare programe majore SMFA și structuri logistice
9. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în funcția de Expert gr. III din Biroul documentare tehnică
19.06.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant din Biroul apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică
18.06.2019
1. Anunt al U.M.02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II în Biroul resurse umane și logistic
2. Anunt al U.M.02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate II în Compartimentul urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor
3. Anunt al U.M.02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului documentații NSIP
4. Anunt al U.M.02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III din cadrul Biroului documentații NSIP
5. Anunt al U.M.02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent I în Biroul apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică
6. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de Expert din Biroul arhitectură
7. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de Expert din Biroul sprijin tehnic
8. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în funcția de Expert gr.III din Biroul achiziții publice
14.06.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I din Biroul coordonare programe majore SMFT și SMFN
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de Tehnician IA din Biroul coordonare programe majore SMFA și structuri logistice
3. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant în Biroul sprijin tehnic din Secția controlul calității
4. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant în Biroul coordonare programe majore, SMFA și structuri logistice
5. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant în Biroul coordonare programe majore administrație centrală
6. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant în Biroul expertize și evaluare imobile
7. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant în Biroul consiliul tehnic al specialiștilor
13.06.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de Expert gr. I în Biroul arhitectură din Secția proiectare
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de Expert gr. I în Biroul sprijin tehnic din Secția controlul calității
3. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului Documentații NSIP
4. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III din cadrul Biroului documentații NSIP
5. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent I în Biroul apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică
6. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II în Biroul resurse umane și logistic
7. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II din Compartimentul urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor
12.06.2019
1. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Asistent medical generalist din cabinetul medical
2. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de Automacaragiu gr. III-I din formației transport
3. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Maistru II-I din Detașamentul lucrări speciale
4. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de Șofer II-I din formația transport
5. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent debutant din Biroul resurse și stat major
6. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent specialist din Biroul achiziții
7. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent debutant din Biroul achiziții
8. Anunț al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului documentații NSIP
9. Anunț al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III  din cadrul Biroului documentații NSIP
10. Anunț al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II din cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor
11. Anunț al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II din cadrul Biroului resurse umane și logistic
12. Anunț al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele probei practice  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent I în Biroul apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică
10.06.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de referent de specialitate gradul III în Biroul documentații proiecte NSIP
2. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de referent II în Biroului evidență patrimoniu imobiliar
3. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de tehnician IA în Biroul coordonare programe majore SMFA și structuri logistice
4. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultateleprobei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de Expert gr. I din Biroul sprijin tehnic
5. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de Expert gr. I din Biroul arhitectură
07.06.2019
1. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în compartimentul urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
2. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în compartimentul urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
3. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuAnunroului achiziții publice.
2. Anunț al U.M.02543 Iași privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuție: Referent de specialitate gr. II, din cadrul Biroului dirigenție instalații, Secția dirigenție lucrări.
3. Anunț al U.M.02543 Iași privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuție: Referent de specialitate gr. II, din cadrul Biroului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor, Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
03.06.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Tehnician I A în biroul coordonare programe majore SMFA și structuri logistice din secția coordonare programe majore.
31.05.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de referent de specialitate gradul III din Biroul documentații cadastrale.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de conducere de Șef birou gradul II, din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
4. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Șofer I, din cadrul Formației transport.
5. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I din biroul arhitectura.
6. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I din biroul sprijin tehnic.
7. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de referent de specialitate gradul  II  din cadrul Compartimentului Urmărire în Timp a Construcțiilor și Instalațiilor.
8.Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate gradul I  în  cadrul  Biroului Documentații NSIP.
9.Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de referent treapta I în Biroul Apărare Împotriva Incendiilor, Securitate și Sănătate în Muncă, Protecția Mediului și Supraveghere Tehnică.
10. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant referent treapta a II-a în cadrul Biroului Resurse Umane și Logistic.
11. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate gradul III  în  cadrul  Biroului Documentații NSIP.

29.05.2019
1. Anunț U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gr. I, biroul coordonare programe majore SMFT și SMFN.
27.05.2019
1. Anunț al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent IA în cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică.
2. Anunț al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gr. I în cadrul Biroului dirigenție construcții.
3. Anunț al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
4. Anunț al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
24.05.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea din funcție prevăzută cu studii medii în funcție prevăzută cu studii superioare Referent de specialitate gr. III.
23.05.2019
1. Anunț al U.M.02248 București din Ministerul Apărăii Naționale privind amânarea concursului de încadrare din data de 16.05.2019, a postului vacant de execuție de Șofer II din cadrul Formației Transport.
2. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.II din secția achiziții publice.
3. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.I din secția achiziții publice.
4. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de economist IA la microstructura contabilă.
5. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de muncitor calificat III-lăcătuș mecanic III.
6. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de muncitor calificat III- instalator  instalații tehnico-sanitare și de gaze III.
7. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de șofer II la formație transport.
17.05.2019
1. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I în biroul coordonare programe majore, SMFA și structuri logistice din secția coordonare programe majore.
2. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I, în biroul coordonare programe majore administrație centrală din secția coordonare programe majore.
3. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I în biroul consiliul tehnic al specialiștilor din secția controlul calității.
4. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I în biroul expertize și evaluare imobile din secția proiectare.
16.05.2019
1. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție de Expert debutant  în biroul sprijin tehnic din secția controlul calității.
2. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Șofer IIdin cadrul Formației Transport.
3. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Tehnician I A în biroul coordonare programe majore SMFA și structuri logistice din secția coordonare programe majore.
15.05.2019
1. Anunț al U.M.02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul  II  din cadrul Compartimentului Urmărire în Timp a Construcțiilor și Instalațiilor.
2. Anunț al U.M.02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent treapta I în Biroul Apărare Împotriva Incendiilor, Securitate și Sanatate în Muncă, Protecția Mediului și Supraveghere Tehnică.
3. Anunț al U.M.02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III  în  cadrul Biroului Documentații NSIP.
4. Anunț al U.M.02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent treapta a II-a în cadrul Biroului Resurse Umane și Logistic.
5. Anunț al U.M.02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I în cadrul Biroului Documentații NSIP.
6. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant  de execuție de Expert gr. I, biroul sprijin tehnic.
7. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gr. I, biroul arhitectură.
10.05.2019
1. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de asistent medical generalist - în cabinetul medical.
2. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat  IV-I (Automacaragiu), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
3. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocuparea funcției vacante de Muncitor calificat IV-I (Instalator electrician I), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 1 instalații.
4. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocuparea a unui post vacant de Muncitor calificat  IV-I ( lăcătuș mecanic II), din cadrul Detașament intervenție lucrări – Formație UBM.
5. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocuparea a unui post vacant de Muncitor calificat  IV-I ( lăcătuș mecanic II), din cadrul Detașament intervenție lucrări – Formație UBM.
6. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Maistru  II-I (maistru I),  din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
7. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat  IV-I (mecanic auto II), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 3 construcții.
8. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale,, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat  IV-I (mecanic utilaj II), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
9. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale,organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate Gr. II) din cadrul Biroului achiziții.
10. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului achiziții.
11. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului proiectare și calitatea în construcții.
12. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului proiectare și calitatea în construcții.
13. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale,organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent debutant din cadrul Biroului resurse și stat major.
14. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului tehnic.
15. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocuparea funcției vacante de Șofer II-I (Șofer I), din cadrul Compartimentului Formație transport.
19.04.2019
1. Anunt al U.M.02543 Iași privind rezultatul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior.
16.04.2019
1. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea examenului de promovare în funcția de Consilier juridic gr. II.
2. Anunt al U.M.02542 Focșani cu rezultatele examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară.
12.04.2019
1. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea examenului de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.
11.04.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual.
05.04.2019
1. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea examenului de promovare în funcția de Expert gr. II în biroul rezistență din secția proiectare.
2. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea examenului de promovare în funcția de Expert gr. II în biroul avize documente din secția consultanță.
04.04.2019
1. Anunț al U.M.02543 Iași privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual.
2. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea pe postul de execuție, de personal civil contractual de Referent de specialitate gr. III din cadrul Biroului mentenanță cazărmi.
3. Anunț al al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea pe postul de execuție, de personal civil contractual de Referent de specialitate gr. II din cadrul Biroului achiziții publice.
01.04.2019
1. Anunț al din U.M.02542 Focșani privind organizarea examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară.
25.03.2019
1. Anunt al U.M.02542 Focșani cu rezultatele examenului de promovare în gradul sau treapta profesională superioară a unui personal civil contractual.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale examenului pentru promovarea unui personal civil contractual în funcția de referent de specialitate gr.III la biroul achiziții publice.
18.03.2019
1. Anunt al U.M.02444 Sibiu privind organizeazarea examenului de promovare în grad pentru un personal civil contractual de Referent de specialitate gr. III din cadrul Biroului mentenanță cazărmi.
2. Anunt al U.M.02444 Sibiu privind organizerea examenului de promovare în grad pentru un personal civil contractual de Referent de specialitate gr.II din cadrul Biroului achiziții publice.
07.03.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară a unui Referent de specialitate.
2. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară a unui Referent de specialitate.
22.02.2019
1. Anunț al U.M.02523 București privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcțiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02523 București privind REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI în vederea încadrării funcțiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
21.02.2019
1. Anunt al U.M. 02248 București cu rezultatele PROBEI SCRISE la examenul organizat pentru promovarea în funcția de Referent de specialitate gr. III - biroul achiziții publice. 
20.02.2019
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele obținute în urma desfășurării testului scris în vederea încadrării funcțiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017, cu modificările ulterioare
2. Anunț al U.M.02248 București privind anularea organizării concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Economist gr. II
15.02.2019
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele finale ale testelor eliminatorii de aptitudini la concursul pentru ocuparea funcțiilor militare vacante, organizat de către U.M. 02523 București, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017, cu modificările ulterioare
13.02.2019
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de consilier juridic  gr.II la biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
11.02.2018
1. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea examenului de promovare în funcția de Referent gr. III, biroul achiziții publice.
2. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a funcției vacante de Referent de specialitate debutant,  gr. III-I, din cadrul Biroului Tehnic.
08.02.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul I, din cadrul biroului documentații proiecte Nsip.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele interviului la  concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de consilier juridic gr.II la biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
06.02.2019
1. Anunț al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Contabil I  în cadrul Microstructurii financiar-contabil.
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale la  concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Economist debutant, biroul financiar-contabil.
05.02.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea  postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la a concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant de consilier juridic gr.II la biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
3. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele examinării medicale pentru ocuparea funcțiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
4. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de economist debutant în Biroul financiar contabil
04.02.209
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la a concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant de consilier juridic gr.II la biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
01.02.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la a concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant de economist debutant, biroul financiar-contabil.
30.01.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I, biroul coordonare programe majore administrație centrală din secția coordonare programe majore.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
3. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea functiei vacante de Economist debutant, Gr. II-I, specialist IA , postul Economist debutant din cadrul Biroului financiar - contabil.
29.01.2019
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de  execuție  de referent de specialitate debutant din Biroul resurse umane și logistic din Secția Resurse umane și stat major.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs la concursul organizat de încadrare a postului vacant de execuție de consilier juridic  gr.II la biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
28.01.2019
1. Anunțal U.M.02547 București cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele interviului la concursul organizat  pentru încadrarea postului vacant de  execuție de referent  de specialitate debutant din biroul resurse umane și logistic din secția resurse umane și stat major.  
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la a concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant de Economist debutant, biroul financiar-contabil.
3. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele interviului concursului pentru încadrarea funcției vacante de Economist debutant, Gr. II-I, specialist IA , postul Economist debutant din cadrul Biroului financiar - contabil.
25.01.2019
1. Anunț al U.M.02547 București privind rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul Biroului resurse umane și logistic din Secția resurse umane și stat major.
2. Anunț al U.M.02384 Bucuresti cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist debutant, în cadrul Biroului Financiar-contabil.
23.01.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
22.01.2019
1. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele finale la  concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert debutant biroul coordonare economia construcțiilor din secția consultanță și documentare.
2. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele finale la  concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I  în biroul coordonare programe majore SMFT și SMFN  din secția  coordonare programe majore.
3. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele finale la  concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Referent debutant în biroul achiziții.
4. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la a concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I, biroul coordonare programe majore administrație centrală din secția coordonare programe majore.
5. Anunț al U.M.02547 București privind rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de  execuție de Referent  de specialitate debutant din Biroul resurse umane și logistic din Secția Resurse umane și stat major.
6. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea funcției vacante de Economist debutant, Gr. II-I, specialist IA , postul Economist debutant din cadrul Biroului financiar - contabil.
21.01.2019
1. Anunț al U.M.02547 București privind rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul Biroului resurse umane din Secția resurse umane și stat major.
18.01.2019
1. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Consilier juridic debutant în cadrul Microstructurii juridic.
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale examenului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I, biroul documentare din secția consultanță și documentare.
3. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție economist debutant - biroul financiar-contabil.
17.01.2019
1. Anunț al  U.M.02248 București cu rezultatele finaleale examenului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I, biroul coordonare programe majore S.M.Ap. și D.G.I.A.
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale examenului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Tehnician gr. I  în biroul coordonare programe majore SMFA și structuri logistice  din secția  coordonare programe majore.
3. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea funcției vacante de execuție de Economist debutant, gr. II-I, specialist IA în cadrul Biroului Financiar-contabil
4. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Referent de specialitate debutant, gr. III-I din cadrul Biroului tehnic
5. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I în Biroul coordonare programe majore SMFT și SMFN
6. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert debutant în Biroul coordonare economia construcțiilor
7. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Referent debutant în Biroul achiziții publice
15.01.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I în Biroul coordonare programe majore SMAp
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I în Biroul coordonare programe majore administrație centrală
14.01.2019
1. Anunț al U.M.02547 București privind rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului resurse umane și logistic
11.01.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Referent debutant în Biroul achiziții publice
10.01.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I în Biroul documentare din Secția consultanță și documentare
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert debutant în Biroul economia construcțiilor din Secția consultanță și documentare
3. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I în Biroul coordonare programe majore SMFT și SMFN din Secția coordonare programe majore
4. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Tehnician gr. I în Biroul coordonare programe majore SMFA și structuri logistice din Secția coordonare programe majore
09.01.2019
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017, cu modificările ulterioare
08.01.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gr. I, biroul coordonare programe majore administrație centrală din secția coordonare programe majore
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gr. I, biroul coordonare programe majore SMAp și DGIA din secția coordonare programe majore
3. Anunț al U.M. 02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de consilier juridic gr.II la biroul juridic și analiză proceduri achiziții
04.01.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție referent  debutant - biroul achiziții publice.
2. Anunț al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de contabil I în microstructura financiar-contabil.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
4. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a funcției vacante de Referent de specialitate debutant,  gr. III-I, din cadrul Biroului Tehnic.
5. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Economist debutant, gr. II-I, specialist IA, din cadrul Biroului Financiar-contabil.
28.12.2018
1. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție de Economist debutant.
27.12.2018
1. Anunț al U.M.02248 București privind amânarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I, în biroul documentare tehnică din secția  consultanță și documentare.
2. Anunț al U.M.02248 București privind amânarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant, în biroul economia construcțiilor din secția consultanță și documentare.
3. Anunț al U.M.02248 București privind amânarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I, în biroul coordonare programe majore SMFT și SMFN din secția  coordonare programe majore.
4. Anunț al U.M.02248 București privind amânarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Tehnician IA, în biroul coordonare programe majore SMFA și structuri logistice din secția coordonare programe majore.
5. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea unui post de personal civil contractual vacant de execuție de Expert gr. III, în biroul proiecte investiții imobiliare din secția consultanță și documentare.
6. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert debutant, biroul economia construcțiilor din secția consultanță și documentare.
7. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I, în biroul coordonare programe majore SMFT și SMFN  din secția  coordonare programe majore.
8. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I, în biroul documentare din secția consultanță și documentare.
9. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Tehnician I A, în biroul coordonare programe majore SMFA și structuri logistice din secția coordonare programe majore.
21.12.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul I, din cadrul biroului dirigenție construcții.
18.12.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului dirigenție construcții.
2. Anunț al  U.M.02547  București cu rezultatele finale la concursul organizat pentru  încadrarea postului vacant de execuție  de referent debutant din  biroul  patrimoniu imobiliar din secția patrimoniu imobiliar.
3. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în biroul  resurse umane și logistic din secția resurse umane și stat major.
17.12.2018
1. Anunț al U.M.02523 București privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gr.III  în cadrul Biroului achiziții publice.
3. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I, în biroul coordonare programe majore administrație centrală  din secția coordonare programe majore.
4. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele INTERVIULUI pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. III - biroul proiecte investiții imobiliare.
5. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I, în biroul coordonare programe majore S.M.Ap și DGIA din secția coordonare programe majore.
14.12.2018
1. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatul selecției dosarelor de transfer pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate, gr. II, în cadrul Biroului lucrări topografice.
12.12.2018
1. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil vacant de execuție Referent debutant în birou achiziții publice.
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. III - biroul proiecte investiții imobiliare din secția consultanță și documentare.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului dirigenție construcții.
07.12.2018
1. Anunț al U.M.02547 București privind rezultatele probei scrise la concursul pentru  încadrarea postului vacant de execuție de referent debutant din biroul patrimoniu imobiliar din secția patrimoniu imobiliar.
06.12.2018
1. Anunț al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Consilier juridic debutant.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I.
3. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert debutant, biroul economia construcțiilor.
4. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gr. I, biroul documentare tehnică.
5. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I, în biroul coordonare programe majore SMFT și SMFN  din secția  coordonare programe majore.
6. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Tehnician I A  în biroul coordonare programe majore SMFA și structuri logistice din secția  coordonare programe majore.
05.12.2018
1. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatul final al concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție: Referent de specialitate gr. III, din cadrul Biroului evidență patrimoniu imobiliar, Secția patrimoniu imobiliar.
04.12.2018
1. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. III, biroul proiecte investiții imobiliare din secția consultanță și documentare.
2. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Referent IA biroul achiziții publice.
03.12.2018
1. Anunț al U.M.02523 București privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcțiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02523 București privind rezultatele finale ale concursului în vederea încadrării funcțiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
3. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist debutant din cadrul biroului financiar contabil.
4. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din Biroul documentatii proiecte NSIP din secția Programul NATO de investiții în securitate.
5. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef birou Gr.II la biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
6. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer I în cadrul microstructurii Formație transport.
7. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele selecției dosarelor  de concurs pentru  încadrarea postului vacant de execuție  de referent debutant din  biroul  patrimoniu imobiliar din Secția patrimoniu imobiliar.
29.11.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist debutant, în cadrul microstructurii financiar – contabil.
2. Anunt al U.M.02547 București privind examenul de promovare în grad profesional de referent de specialitate gr.III în biroul achiziții publice pentru gr.II.
28.11.2018
1. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef birou Gr.II în biroul la biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
2. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele interviului  la  concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de  economist debutant din cadrul biroului Financiar contabil.
3. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din Biroul documentatii proiecte NSIP din secția Programul NATO de investiții în securitate.
4. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele probei practice la concursul  pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer I în cadrul microstructurii Formație transport.
5. Anunț al U.M.02523 București privind rezultatele obținute în urma desfășurării TESTULUI SCRIS organizat în data de 27.11.2018 în vederea încadrării funcțiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
6. Anunț al U.M.02523 Iasi cu rezultatul interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție: Referent de specialitate gr. III, din cadrul Biroului evidență patrimoniu imobiliar, Secția patrimoniu imobiliar.
27.11.2018
1. Anunt al U.M.02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer II la formația transport.
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale examenului promovarea unui personal civil contractual din funcția de economist gr. II în economist gr. I.
26.11.2018
1. Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist debutant, în cadrul microstructurii financiar – contabil.
2. Anunt al U.M.02523 Bucuresti cu rezultatele FINALE ALE TESTELOR ELIMINATORII DE APTITUDINI la concursul pentru în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017, cu modificările ulterioare.
23.11.2018
1. Anunt al U.M.02248 București cu rezultatele INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr.I - biroul obiective speciale din secția proiectare.
2. Anunt al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de conducere de Șef birou gr. II - biroul coordonare programe majore SMAp și DGIA din secția coordonare programe majore.
3. Anunt al U.M.02248 București cu rezultatele INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert debutant, vacant în biroul achiziții publice.
4. Anunt al U.M.02384 Bucuresti cu rezultatele finale la concursul organizat pentru postul de Consilier juridic debutant, în cadrul Compartimentului Juridic.
22.11.2018
1. Anunt al U.M.02543 Iași, cu privire la organizarea selecției de dosare pentru ocuparea, prin transfer la cerere, pe o periodă de timp nedeterminată, a următorului post de personal civil contractual.
2. Anunt al U.M.02543 Iasi cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție: Referent de specialitate gr. III, din cadrul Biroului evidență patrimoniu imobiliar, Secția patrimoniu imobiliar.
3. Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist debutant din cadrul biroului Financiar contabil.
4. Anunt al U.M.02547 București Cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef birou Gr.II în biroul la biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
5. Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din Biroul documentașii proiecte NSIP din secția Programul NATO de investiții în securitate.
6. Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul  pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer I în cadrul microstructurii Formație transport.
21.11.2018
1. Anunt al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Economist gr.II  în cadrul Biroului financiar-contabil.
20.11.2018
1. Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Economist debutant, în cadrul microstructurii financiar – contabil.
2. Anunt al U.M.02523 Bucuresti cu rezultatele examinării medicale pentru ocuparea funcțiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
3. Anunt al U.M.02248 București cu rezultatele  interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr.I - biroul obiective speciale din secția proiectare.
4. Anunt al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de conducere de Șef birou gr. II - biroul coordonare programe majore SMAp și DGIA din secția coordonare programe majore.
5. Anunt al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert debutant, în biroul achiziții publice.
16.11.2018
1. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de Consilier juridic debutant, Gr. II-IA Consilier juridic debutant din cadrul Compartimentului Juridic.
2. Anunt al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului dirigenție construcții.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist debutant din cadrul biroului Financiar contabil.
4. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din Biroul documentatii proiecte NSIP din secția Programul NATO de investiții în securitate.
5. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef birou Gr.II în biroul la biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
6. Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de  șofer I în cadrul microstructurii Formație transport.
15.11.2018
1. Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare în cadrul a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gr.III în cadrul Biroului achiziții publice.
2. Anunt al U.M.02543 Iași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție: Referent de specialitate gr. III, din cadrul Biroului evidență patrimoniu imobiliar, Secția patrimoniu imobiliar.
3. Anunt la U.M.02248 Bucuresti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de Expert gr. III  în biroul proiecte investiții imobiliare din secția consultanță și documentare.
4. Anunt al U.M.02248 Bucuresti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil vacant de execuție Referent IA în birou achiziții publice.
5. Anunț al U.M.02523 București cu calendarul privind susținerea evaluării psihologice și a nivelului pregătirii fizice de către candidații înscriși la concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor militare vacante, prin chemare/rechemare în activitate și declarați „Apt serviciu militar” la examinarea medicală.
14.11.2018
1. Anunt al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție –Expert debutant în biroul documentare tehnică din secția consultanță și documentare.
2. Anunt al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de conducere de șef birou gr. II - biroul coordonare programe majore smap și dgia din secția coordonare programe majore.
3. Anunt al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr.I - biroul obiective speciale din secția proiectare.
4. Anunt al U.M.02248 București cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert debutant, vacant în biroul achiziții publice.
5. Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Economist debutant, în cadrul microstructurii financiar – contabil.
6. ERATĂ‚ la anunțul publicat în data de 11.10.2018 nr. M 124/2017.
7. Anunt al U.M.02547 București Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent debutant în biroul  evidență patrimoniu imobiliar din Secția patrimoniu imobiliar.
12.11.2018
1. Anunt al U.M.02384 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Consilier juridic debutant, Gr. II-IA (Consilier juridic debutant) din cadrul Compartimentului Juridic.
09.11.2018
1. Anunt al U.M. 02543 Iași cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant personal civil contractual de execuție: Referent de specialitate debutant gr. III-I, din cadrul Biroului evidență patrimoniu imobiliar, Secția patrimoniu imobiliar.
2. Anunt U.M. 02248 București din Ministerul Apărăii Naționale organizează examen de promovare în funcția  de Economist gr. I, în biroul financiar-contabil.
08.11.2018
1. Anunt al U.M.02248 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert debutant în biroul documentare tehnică din secția consultanță și documentare.
07.11.2018
1. Anunt al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de șef birou gr. II, biroul coordonare programe majore smap și dgia din secția coordonare programe majore.
2. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr. I, biroul obiective speciale din secția proiectare.
3. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție expert  debutant - biroul achiziții publice.
4. Anunt al U.M.02543 Iași cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de personal civil contractual de execuție: Referent de specialitate debutant gr. III-I, din cadrul Biroului evidență patrimoniu imobiliar, Secția patrimoniu imobiliar.
31.10.2018
1. Anunț al U.M.02523 Bucuresti cu rezultatul soluționării contestației cu privire la verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs/examen pentru încadrarea funcțiilor vacante prin chemarea/rechemarea în activitate nr. M 124/2017.
29.10.2018
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele VERIFICĂ‚RII ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE la concurs în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
2. Anunț cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr.I în cadrul Biroului urmărire lucrări NSIP.
3. ERATĂ‚/modificare la anunțul din 22.10.2018 al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de conducere de Șef birou gr. II, biroul coordonare programe majore.
26.10.2018
1. Anunț al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele interviului  la  concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.I din biroul urmărire lucrări NSIP.
2. Anunț al  U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Economist debutant, din cadrul microstructurii financiar-contabil.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului dirigenție construcții.
4. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentruîncadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție de Expert debutant, biroul documentare tehnică din secția consultanță și documentare.
23.10.2018
1. Anunț al U.M.02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Șofer II la formația transport.
2. Anunț al U.M.02547 București privind examenul de promovare într-o funcție cu studii superioare-economist gr.II.
3. Anunț al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Economist, gr.II în cadrul Biroului financiar-contabil.
22.10.2018
1. Anunț al U.M. 02543 Iași privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuție: Referent de specialitate debutant gr. III-I, din cadrul Biroului evidență patrimoniu imobiliar.
2. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Consilier juridic debutant, Gr.II-IA (Consilier juridic debutant)din cadrul Compartimentului Juridic.
3. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează examen de promovare în funcția de Economist debutant, gr. II-I, specialist IA, postul Economist gr. II din cadrul Biroului Financiar-contabil.
4. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Instalator apă-canal IV), din cadrul Detașament lucrări speciale.
5. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Instalator electrician I), din cadrul Detașament lucrări speciale.
6. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (zidar IV), din cadrul Detașament lucrări speciale.
7. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de  execuție de Referent de specialitate  gradul I, în cadrul Biroului urmărire lucrări NSIP din Secția programul NATO de investiții în securitate.
8. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil vacant de execuție Expert debutant în birou achiziții publice.
9. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gr. I, biroul obiective speciale.
10. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de conducere de Șef birou gr. II, biroul coordonare programe majore.
18.10.2018
1. Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la  concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.I din biroul  urmărire lucrări NSIP din Secția programul NATO de investiții în securitate.
2. Anunț al U.M.02547 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de economist debutant la biroul financiar.
3. Anunț al U.M.02547 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de un post de șef birou gr.II la biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
4. Anunț al U.M.02547 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant în biroul documentații proiecte  NSIP în secția Programul NATO de Investiții în Securitate.
5. Anunț al U.M.02547 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocuparea postului vacant șofer I, la formmația transport. 
17.10.2018
1. Anunț al U.M.02547 București privind examenul de promovare contabil IA în postul de economist gr.II în biroul contabil șef.
15.10.2018
1. Anunț al U.M.02523 Bucuresti privind ocuparea prin transfer la cerere, a unei funcții publice de execuție de consilier grad profesional superior, în cadrul biroului autorizări lucrări din Secția documentații tehnice.
12.10.2018
1. ERATĂ‚ la anunțul publicat în data de 11.10.2018 Anunț al U.M.02523 București, privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
2. ANUNȚ al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de  concurs  pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate Gr.I, în cadrul Biroului urmărire lucrări NSIP.
11.10.2018
1. Anunț al U.M.02523 București, privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
Cerere de inscriere M 124 din 2018 chemare in activitate.

10.10.2018
1. Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de Expert debutant  în biroul documentare tehnică din secția consultanță și documentare.
02.10.2018
1. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție economist gr. II din cadrul microstructurii financiar–contabile
01.10.2018
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional de referent de specialitate gr. II din Biroul resurse umane și logistic
28.09.2018
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele testului scris a concursului/examenului pentru funcțiile vacante prin chemarea/rechemarea în activitate, organizat de către U.M.02523 București, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M. 02523 București privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcțiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, organizat de către U.M. 02523 București, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
3. Anunț al U.M.02523 București privind REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI în vederea încadrării funcțiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, organizat de către U.M. 02523 București, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
27.09.2018
1. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatele interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de ,,ECONOMIST GRADUL II,, din cadrul microstructurii Financiar Contabile.
2. Anunț al U.M.02248 București CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție Consilier juridic debutant.
26.09.2018
1. Anunț al U.M.02523 București privind rezultatele obținute în urma desfășurării TESTULUI SCRIS organizat în data de 25.09.2018 în vederea încadrării funcțiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, organizat de către U.M.02523 București, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02547 București privind rezultatul probei scrise la examenului de promovare de pe funcția de referent de specialitate gr.III pe funcția de referent de specialitate gr.II din cadrul biroului resurse umane și logistic din secția Resurse și stat major.
24.09.2018
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional superior, în Biroul analiză documentații fonduri structurale din Secția documentații tehnice.
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele PROBEI DE INTERVIU la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Consilier juridic debutant.
3. Anunț al U.M.02523 Bucureșticu rezultatele interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional superior, în Biroul analiză documentații fonduri structurale din Secția documentații tehnice.
21.09.2018
1. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant, de Economist - gr. II. din cadrul microstructurii Financiar - Contabil.
2. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele FINALE ALE TESTELOR ELIMINATORII DE APTITUDINI la concursul pentru ocuparea funcțiilor militare vacante, organizat de către U.M. 02523 București în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017, cu modificările ulterioare.
19.09.2018
1. Anunț al U.M.02523 București privind susținerea probelor eliminatorii de către candidații înscriși la concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor militare vacante, prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Instalator electrician IV.
3. Anunț al U.M. 02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Zidar IV).
4. Anunț al U.M. 02384 București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Zugrav vopsitor III).
5. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea examenului de promovare de pe funcția de referent de specialitate gr.III pe funcția de referent de specialitate gr.II din cadrul biroului resurse umane și logistic din secția Resurse și stat major.
18.09.2018
1. Anunț al U.M.02248 BUCUREȘTI cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Consilier juridic debutant.
17.09.2018
1. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de personal civil contractual de execuție: Economist II, din cadrul Compartimentului Financiar.
13.09.2018
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional superior, în Biroul analiză documentații fonduri structurale din Secția documentații tehnice.
12.09.2018
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadul biroului  dirigenție instalații din Secția dirigenție lucrări.
11.09.2018
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele SELECȚIEI DOSARELOR de concurs pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Consilier juridic debutant.
07.09.2018
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul biroului dirigenție instalații din Secția dirigenție lucrări.
05.09.2018
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele examinării medicale pentru ocuparea funcțiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
03.09.2018
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la  concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție  de referent de specialitate debutant în biroul dirigenție instalații din secția dirigenție lucrări.
31.08.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III – tâmplar, în cadrul atelierului confecții.
30.08.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat iv - electromecanic, din cadrul atelierului confecții
2. Anunț al u.m. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant in cadrul biroului dirigenție construcții
3. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare de referent debutant în biroul urmărire lucrări NSIP în secția Programul NATO de Investiții în Securitate
4. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de de execuție de muncitor calificat III- tâmplar, în cadrul Atelierului confecții.
29.08.2018
1. Anunț al U.M.02517 privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant,din cadrul Biroului Dirigenție instalații.
28.08.2018
1. Anunț al U.M. 02543 Iași privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant deEconomist- gr.II, din cadrul compartimentului Financiar - Contabil.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție  de referent de specialitate debutant în biroul dirigenție instalații din Secția dirigenție lucrări.
3. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de muncitor calificat III- tâmplar, în cadrul Atelierului confecții.
27.08.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenție construcții.
2. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de muncitor calificat IV-electromecanic, în cadrul Atelierului de confecții.
3. Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de consilier juridic.
24.08.2018
1. Anunț al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant – inginer în cadrul Biroului mentenanță cazărmi
2. Anunț al U.M. 02523 București privind programarea datei pentru susținerea probelor eliminatorii de către candidații înscriși la concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor militare vacante, prin chemare/ rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017, cu modificările ulterioare
23.08.2018
1. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Referent de specialitate gr. III, din cadrul microstructurii Birou lucrări topografice
2. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Economist – gr. II din cadrul microstructurii  Financiar – Contabile
22.08.2018
1. Anunț al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Subinginer gr.I  în cadrul Biroului dirigenție construcții
2. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat III – tâmplar, în cadrul Atelierului confecții
21.08.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenție construcții
2. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV – electromecanic, în cadrul Atelierului confecții
3. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr.III, din cadrul microstructurii Birou lucrări topografice
20.08.2018
1. Anunț al U.M. 02523 privind organizarea concursului de ocupare a funcției publice vacante de consilier grad profesional superior în Biroul analiză documentații fonduri structurale
14.08.2018
1. ANUNȚ al UM02542 Focsani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Muncitor calificat III – tâmplar, în cadrul Atelierului confecții.
2. ANUNȚ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Muncitor calificat IV – electromecanic, în cadrul Atelierului confecții.
3. ANUNȚ al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenție construcții.
4. Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017, cu modificările ulterioare
13.08.2018
1. Anunț al unității militare 02517 Craiova Pentru modificarea calendarului probelor de concurs pentru incadrarea postului de referent de specialitate debutant din cadrul biroului dirigentie instalatii
2.  Anunț al unității militare 02517 Craiova pentru modificarea calendarului probelor de concurs pentru incadrarea postului de referent de specialitate gradul i din cadrul biroului documentatii cadastrale

3.  Anunț al unității militare 02517 Craiova pentru modificarea calendarului probelor de concurs pentru incadrarea postului de referent de specialitate debutant din cadrul biroului nsip
4.  ANUNȚ al U.M. 02543 Iași cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de personal civil contractual de execuție: Economist II, din cadrul Compartimentului Financiar - Contabil
5.  ANUNȚ al U.M. 02543 Iași cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție: Referent de specialitate gr. III, din cadrul microstructurii Birou lucrări topografice

07.08.2018
1.  Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV-I (Instalator apă-canal IV) din cadrul Detașament lucrări speciale

2.  Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV-I (Instalator apă-canal IV) din cadrul Detașament lucrări speciale

3.  Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de ocupare a două posturi vacante de execuție de Muncitor calificat IV-I (mecanic utilaj II) din cadrul Detașament lucrări speciale

4.  Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV-I (Zidar IV) din cadrul Detașament lucrări speciale

5.  Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV-I (Zugrav vopsitor III) din cadrul Detașament lucrări speciale
6.  Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea examen de promovare în funcția de Referent de specialitate debutant, gr. III - I (Referent de specialitate gr.III) din cadrul Biroului tehnic
7.  Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție Referent de specialitate gr. III din cadrul Biroului lucrări topografice

03.08.2018
1. Anunt al U.M.02523Bucuresti cu rezultatele interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional superior

2.Anunt al U.M.02523 Bucuresti cu rezultatele interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional superior

01.08.2018
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier
2. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional superior Biroul planificare programe imobiliare.
3.Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist specialist ia,în biroul contabilitate – structuri subordonate nemijlocit

31.07.2018
1. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție, referent de specialitate gr. III, din cadrul microstructurii birou lucrări topografice

30.07.2018
1. Anunț al U.M.02523 București, privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017
27.07.2018
1. Anunț al al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de  execuție de Muncitor calificat III- tâmplar, din cadrul Atelierului confecții
26.07.2018
1. Anunț al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de subinginer gr. I în cadrul biroului dirigenție construcții
2. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Muncitor calificat IV electromecanic, din cadrul Atelierului confecții
3. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului dirigenție construcții
4. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant, în cadrul biroului juridic și analiză proceduri achiziții
5. Anunț al U.M.02547 București, privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de referent de specialitate debutant în biroul dirigenție instalații din Secția Dirigenție lucrări
6. Anunț al U.M.02547 București, privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de referent de specialitate debutant în biroul urmărire lucrări NSIP în secția Programul NATO de Investiții în Securitate
25.07.2018
1. Anunț al U.M.02523 București, privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale”
2. Anunț al U.M.02543 Iași privind organizarea concursului pentru ocuparea a postului vacant de economist gr.II
3. Anunț al U.M. 02543 Iași privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de economist-gr.II, din cadrul compartimentului financiar-contabil.
4. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare în cadrul  a unui post vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul Biroului mentenanță cazărmi
24.07.2018
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul biroului Achiziții publice
2. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat  pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist specialist I A în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate Gr.III în cadrul biroului Juridic și analiză proceduri achiziții
23.07.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului juridic
19.07.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului juridic și analiză proceduri achiziții.
2. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele concursului în vederea încadrării funcțiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
3. Anunț al U.M. 02542 Focșani.cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului juridic și analiză proceduri achiziții
4. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele selecției dosarelor la concursul de recrutare  pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional superior, în Biroul avize și autorizare documentații apărare împotriva incendiilor, securitate, sănătate în muncă și protecția mediului din Secția apărare împotriva incendiilor
18.07.2018
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist specialist I A în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit.
17.07.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului juridic și analiză proceduri de achiziții.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate Gr.III  în cadrul biroului Juridic și analiză proceduri  achiziții.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul biroului Achiziții publice.
16.07.2018
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție – Referent de specialitate debutant în biroul achiziții publice.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele examenului de promovare în gradul, sau treapta profesională imediat superior/superioară.
13.07.2018
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele finale ale testelor eliminatorii de aptitudini la concursul organizat, în conformitate cu prevederile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124/2017.
12.07.2018
1. Anunț al U.M.02543 Iași privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuție: Referent de specialitate gr. III, din cadrul microstructurii Birou lucrări topografice.
11.07.2018
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist specialist I A  în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului juridic și proceduri de achiziții.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de  concurs pentru încadrarea postului vacantde execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului achiziții publice.
4. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs  pentru încadrarea postului vacantde execuție de Referent de specialitate  gr.III, în cadrul Biroului juridic și analiză proceduri achiziții.
5. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Referent de specialitate debutant, în biroul achiziții publice.
10.07.2018
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I, vacant în Biroul documentare tehnică din Secția consultanță și documentare
09.07.2018
1. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil de execuție de referent de specialitate gr. II, din cadrul biroului dirigenție lucrări.
06.07.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef birou gradul II, în cadrul biroului documentații proiecte NSIP.
2. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil de execuție de referent de specialitate gr. II, din cadrul biroului dirigenție lucrări.
05.07.2018
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție de referent de specialitate debutant în Biroul achiziții publice
03.07.2018
1. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr. II, în cadrul Biroului Dirigenție Lucrări.
2. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea a postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
02.07.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer II, în cadrul formației transport.
2. Anunț al U.M.02248 bucurești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție de expert gr. I, biroul documentare tehnică din secția consultanță și documentare.
29.06.2018
1. Anunț al Unității Militare 02523 București privind organizarea concursului de recrutare pentru pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier grad profesional superior din Biroul planificare programe imobiliare din Secția financiar-contabilă și planificare programe imobiliare.
2. Anunț al Unității Militare 02523 București privind organizarea concursului de recrutare pentru pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier grad profesional superior, din Biroul avize și autorizare documentații apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă și protecția mediului din Secția apărare împotriva incendiilor.
28.06.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară.
27.06.2018
1.  Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr. II, în cadrul Biroului Dirigenție Lucrări.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Șofer II, în cadrul Formației transport.
4. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Referent de specialitate debutant în biroul achiziții publice.
26.06.2018
1. Anunț al U.M.02444 Sibiu privind organizarea procedurii de transfer în cadrul a unui post de execuție de Șofer în microstructura Formație transport.
25.06.2018
1. Anunț al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Economist specialist I A, în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit.
22.06.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului juridic și analiză proceduri de achiziții.
2. Anunț al U.M. 02517 Craiova Pentru organizarea concursurilor de încadrare  a postului  vacant de Referent de specialitate , gradul I din cadrul Biroului Dirigenție Instalații.
3. Anunț al U.M. 02517 Craiova Pentru organizarea concursului  de încadrare postului  vacant de Referent de specialitate, gradul I din cadrul Biroului Documentații cadastrale.
4. Anunț al U.M. 02517 Craiova Pentru organizarea concursurilor de încadrare  a postului  vacant de Referent de specialitate, gradul I din cadrul Biroului Achiziții  publice.
21.06.2018
1. Anunț al U.M. 02384 București, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Instalator apă-canal III),  din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
2. Anunț al U.M. 02384 București, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Instalator apă-canal IV), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
3. Anunț al U.M. 02384 București, organizează concurs de ocuparea a trei posturi vacante de Muncitor calificat  IV-I (lăcătuș mecanic I), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
4. Anunț al U.M. 02384 București, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Maistru  II-I, din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
5. Anunț al U.M. 02384 București, organizează concurs de ocuparea a două posturi vacante de Muncitor calificat  IV-I (mecanic utilaj II), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
6. Anunț al U.M. 02384 București, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Zidar IV),  din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
7. Anunț al U.M. 02384 București, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Instalator electrician I), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
8. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacantde personal civil contractual de execuție: Referent de specialitate gr. III, din cadrul microstructurii Birou lucrări topografice.
9. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție: Referent de specialitate gr. II, din cadrul microstructurii Birou dirigenție lucrări.
10. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Șofer II, în cadrul Formației transport.
11 . Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
18.06.2018
1. Anunț al U.M.02547 București cu posturile vacante de execuție pentru care se organizează concursul: un post de referent de specialitate debutant în biroul achiziții publice și un post de referent de specialitate gr.III în biroul juridic și analiză proceduri achiziții.
2. Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de Expert gr. I  în biroul documentare tehnică  din secția consultanță și documentare.
15.06.2018
1. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție: Referent de specialitate gr. III, din cadrul microstructurii Birou lucrări topografice.
2. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție: Referent de specialitate gr. II, din cadrul microstructurii Birou dirigenție lucrări.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Șofer II, în cadrul formației transport.
06.06.2018
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs/examen pentru încadrarea postului de ofițer specialist arma „construcții”, în biroul coordonare programe majore, SMFT și SMFN din secția coordonare programe majore la U.M.02248 București.
04.06.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de conducere de șef birou gradul II, din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
31.05.2018
1. Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor militare vacante.
29.05.2018
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I în biroul documentare tehnică din secția consultanță și documentare.
2. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de Consilier juridic gr. IA.
25.05.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Șofer, din cadrul formației transport.
24.05.2018
1. Anunț al U.M.02517 Craiova privind organizarea concursurilor de încadrare a 2 posturi de referent de specialitate, gradul II din cadrul biroului dirigenție Instalații și referent de specialitate, gradul II din cadrul biroului documentații cadastrale.
23.05.2018
1. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de expert gr. I  în biroul documentare tehnică din secția consultanță și documentare.
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I - biroul documentare tehnică din secția consultanță tehnică.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului dirigenție instalații.
4. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gr.I – INGINER INSTALAȚII  în cadrul Biroului dirigenție instalații.
5. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Muncitor calificat I- lăcătuș mecanic în microstructura Formație administrare cazărmi.
6. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gr. III INGINER CONSTRUCȚII în cadrul Biroului de implementare proiecte NSIP.
7. Anunț al U.M.02543 Iași privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Referent de specialitate gr. II, din cadrul microstructurii Birou dirigenție lucrări.
8. Anunț al U.M.02543 Iași privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Referent de specialitate gr. III din cadrul microstructurii Birou lucrări topografice.
9. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de medic specialist-medicină internă la cabinetului medical.
21.05.2018
1. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat  tr. IV-I (instalator apa canal tr. I), din cadrul Detașament lucrări speciale.
2. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat  tr. IV-I (Zugrav tr. I), din cadrul Detașament lucrări speciale.
18.05.2018
1. ERATĂ‚ la Anunțul U.M. 02523 București privind organizarea concursului de încadrare/ocuparea a 19 posturi militare vacante, publicat în data de 14.05.2018.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de  execuție muncitor calificat I-lăcătuș mecanic I în cadrul microstructurii Formație administrare cazărmi.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de  execuție șofer I din cadrul microstructurii Formație transport.
17.05.2018
1. Anunț al U.M. 02248 București cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I - biroul documentare tehnică din secția consultanță și documentare.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
16.05.2018
1. Anunt al U.M.02517 Craiova privind organizarea licitației publice cu strigare în vederea închirierii imobilului situat în localitatea Frumuseni, extravilan, jud. Arad, compus din 31,35 ha teren, în vederea păsunatului.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei  practice la  concursul organizat  pentru încadrarea postului vacant de execuție de  muncitor calificat I-lăcătuș mecanic I în cadrul microstructurii Formație administrare cazărmi.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei  practice  la  concursul organizat  pentru încadrarea postului vacant de execuție de  șofer I în cadrul microstructurii Formație transport.
15.05.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
14.05.2018
1. Anunț al U.M. 02523 București privind organizarea concursului de încadrare/ocuparea a 19 posturi militare vacante.
   Cerere de înscriere pentru ocuparea a 19 posturi militare vacante.
2. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului dirigenție instalații.
11.05.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele soluționării contestației cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP
10.05.2018
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I - lăcătuș mecanic I în cadrul microstructurii Formație administrare cazărmi
2. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer I în cadrul microstructurii Formație transport
09.05.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gr. I în biroul documentare tehnică din secția consultanță și documentare.
3. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
08.05.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului dirigenție instalații
07.05.2018
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat și lăcătuș mecanic în cadrul microstructurii Formație administrare cazărmi.
20.04.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de conducere de Șef birou gradul II, din cadrul Biroului dirigenție instalații.
2. Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I, în biroul documentare tehnică  din secția consultanță și documentare.
3. Anunț al U.M. 02542 Focsani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de conducere de Șef birou gradul II, din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
4. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gr. I în cadrul Biroului dirigenție instalații.
5. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Muncitor calificat I- lăcătuș mecanic în microstructura Formație administrare cazărmi: 897, 1075 Sibiu; 474 Sebeș; 3100 Mohu; 1087 Aiud (punct de lucru Aiud).
6. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gr. III in cadrul Biroului implementare proiecte NSIP.
7. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea examenului de promovare în grad profesional.
16.04.2018
1.Anunț al U.M.02547 Bucuresti privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de execuție.
13.04.2018
1. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului Calitatea în construcții.
10.01.2018
1. Anunț al U.M. 02523 București privind ocuparea prin transfer, la cerere a unei funcții publice de execuție din secția apărare împotriva incendiilor.
2. Anunț al U.M. 02523 București privind ocuparea prin transfer, la cerere a unei funcții publice de execuție din secția documentații tehnice.
 
Top