06-08.08.2018
1. Anunt al 02248 Bucuresti privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj pentru proiectele Lucrări de intervenţie la pavilioane şi la reţelele de utilităţi în cazarma 807 Craiova şi Realizare pavilion comandament şi pavilion parcare în cazarma 807 Craiova
2. Anunț al U.M. 02517 Craiova privind organizarea unei licitații publice cu strigare în vederea închirierii imobilului situat în localitatea Punghina, extravilan, județul Mehedinți, compus din 11,3289 ha teren, în vederea pășunatului
31.05.2018
1. Anunț al U.M. 02248 București privind decizia etapei de încadrare aferentă proiectului LUCRĂRI DE INTERVENŢIE LA PAVILIOANE ŞI LA REŢELELE DE UTILITĂŢI ÎN CAZARMA 431 CRAIOVA
2. Anunț al U.M. 02248 București privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele ”Realizare pavilion comandament și pavilion parcare în cazarma 807 Craiova” și ”Lucrări de intervenție la pavilioane și la rețelele de utilități în cazarma 807 Craiova”
16.05.2018
1. Anunt al U.M.02517 Craiova privind organizarea licitaţiei publice cu strigare în vederea închirierii imobilului situat în localitatea Frumuseni, extravilan, jud. Arad, compus din 31,35 ha teren, în vederea păsunatului.
01.04.2018
1 .Anunț public al U.M. 02517 privind organizarea unei licitații publică cu strigare în vederea închirierii a unui imobil situat în localitatea Vânju Mare, intravilanul oraşului Vânju Mare, jud. Mehedinti.
2017
1. Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
2. Anunț public al U.M. 02547 privind organizarea unei licitații publică deschisă cu strigare în vederea închirierii (parțială) a unui imobil situat în comuna Jilava, ludețul Ilfov
3. Vizita delagației Forțelor Armate ale Ucrainei pentru schimb de experientă în domeniul infrastructurii imobiliare în anul 2017.
4. Asigurarea locuințelor de serviciu pentru personalul militar și civil din cadrul ministerului apărării naționale.
5. Stadiul soluţionării notificărilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001.


 
Top