20.08.2019
1. Anunţ al U.M.02543 Iași cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de personal civil contractual execuție de Contabil gradul II În cadrul microstructurii financiar contabil.
2. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert debutant - biroul expertize și evaluare imobile din secţia proiectare.
3. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I - biroul consultanță de specialitate din secţia consultanță și documentare.
4. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I - biroul coordonare programe majore administrație centrală din secţia coordonare programe majore.
5. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
6. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant din cadrul compartimentului urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor din Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
7. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant, din cadrul biroului documentaţii cadastrale.
19.08.2019
1. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Şofer II  din cadrul Grupei Transport.
2. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant, în biroul sprijin tehnic din secția controlul calității.
3. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant, în biroul consiliul tehnic al specialiștilor din secția controlul calității.
14.08.2019
1. Anunţ al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent IA din cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică.
2. Anunţ al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului dirigenţie construcţii.
3. Anunţ al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
12.08.2019
1. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
2. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Compartimentul urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor.
3. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant din cadrul Biroului documentaţii cadastrale.
4. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Instalator electrician III),  din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 1 instalații.
5. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat  IV-I (lăcătuş mecanic II),  din cadrul Detașament intervenție lucrări – Formație UBM.
6. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat  IV-I (mecanic utilaj II),  din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
7. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului tehnic.
8. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului proiectare și calitatea în construcţii.
9. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat IV-I (zugrav-vopsitor tr. II),  din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 3 construcții.
09.08.2019
1.  Anunţ al U.M.02543 Iaşi privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. II, din cadrul Biroului achiziţii publice.
2. Anunţ al U.M.02543 Iaşi privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. II, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrări.
3. Anunţ al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de execuţie de Referent de specialitate debutant și Referent de specialitate, gr. II în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
4. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I, în biroul coordonare programe majore administrație centrală din secția coordonare programe majore.
5. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I, în biroul consultanță de specialitate din secția consultanță și documentare.
6. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I, în biroul expertize și evaluare imobile din secția proiectare.
7. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I, în biroul expertize și evaluare imobile din secția proiectare.
06.08.2019
1. Anunţ al U.M.02543 Iaşi privind organizarea concursului de încadrare a unui post temporar vacant de personal civil contractual de execuţie: Contabil gr. II, din cadrul microstructurii financiar contabil.
2. Anunț al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I  în biroul urmărire proiecte, structură subordonată nemijlocit.
3. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant  de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor.
4. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
5. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de referent de specialitate debutant din cadrul Biroului documentaţii cadastrale.
05.08.2019
1. Anunţ al UM02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III  în cadrul Biroului Documentaţii NSIP.
2. Anunţ al UM02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de referent debutant în biroul evidență patrimoniu imobiliar.
01.08.2019
1. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele probei interviu și probei practice a concursului pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate din Biroul proiectare și calitatea în construcții
2. Anunț al U.M. 02384 București cu rezultatele probei interviu și probei practice a concursului pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate din Biroul tehnic
3. Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I în Biroul urmărire proiecte
31.07.2019
1. Anunţ al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor din secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
2. Anunţ al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.III, în cadrul Biroului devize și planificare din Secția dirigenție lucrări.
3. Anunţ al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de şofer II din cadrul Formaţiei transport.
30.07.2019
1. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului vacant de  de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant), biroul proiectare și calitatea în construcții.
2. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului vacant de  Referent de specialitate debutant , Gr. III-I (Referent de specialitate debutant), biroul tehnic.
29.07.2019
1. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.III, în cadrul Biroului devize și planificare din Secția dirigenție lucrări.
2. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti Cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor din Secţia mentenanţă cazărmi şi apărare împotriva incendiilor.
3. Anunţ al U.M.02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I în biroul urmărire proiecte - structuri subordonate nemijlocit.
25.07.2019
1. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant de conducere de Şef birou II din cadrul Biroului juridic şi analiză proceduri achiziţii.
24.07.2019
1. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I în biroul coordonare programe majore, administrație centrală din secția coordonare programe majore.
2. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I în biroul consultanță de specialitate din secția consultanță și documentare.
3. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant, în biroul consiliul tehnic al specialiștilor din secția controlul calității.
4. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant în biroul expertize și evaluare imobile din secția proiectare.
5. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant în biroul sprijin tehnic din secția controlul calității.
6. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea   concursului  de încadrare  a  postului vacant de execuţie de Economist   debutant   din cadrul biroului Contabil şef.
7. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea   concursului de încadrare  a  postului vacant de execuţie de Referent de specialitate   debutant   din cadrul Compartimentului  urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor.
8. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare  a  postului vacant de execuţie de Referent de specialitate   debutant   din cadrul biroului documentaţii proiecte NSIP.
9. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea   concursului  de încadrare a  postului vacant de execuţie de Referent de specialitate  gr.II din cadrul Secției achiziții publice.
23.01.2019
1. Anunț al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor din Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
2. Anunț al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.III, în cadrul Biroului devize și planificare din Secția dirigenție lucrări.
22.07.2019
1. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de conducere de Şef birou, II din cadrul Biroului juridic şi analiză proceduri achiziţii.
19.07.2019
1. Anunţ al U.M.02543 Iaşi cu rezultatul final al concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. II, în cadrul Biroului urmǎrire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor, Secţia mentenanţǎ cazǎrmi şi apǎrare împotriva incendiilor.
2. Anunţ al U.M.02543 Iași cu rezultatul final al concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. II, în cadrul Biroului achiziţii publice.
3. Anunţ al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de referent de specialitate debutant din Biroul documentaţii cadastrale.
4. Anunţ al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
5. Anunţ al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
17.07.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert debutant, în biroul coordonare programe majore administrație centrală din secția coordonare programe majore.
2. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer II la Formație transport.
3. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor din Secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
4. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.III, în cadrul Biroului devize și planificare din Secția dirigenție lucrări.
5. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist IA la biroul contabil șef.
6. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti  cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție  muncitor calificat III- lăcătuș mecanic III din cadrul atelier confecții.
7. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti  cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție  muncitor calificat III-instalator instalații tehnico-sanitare și gaze III din cadrul Atelier confecții.
8. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr. I din Secția achiziții publice.
16.07.2019
1. Anunţ al U.M.02543 Iaşi cu rezultatul probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate, gr. II, în cadrul Biroului urmǎrire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor, Secţia mentenanţǎ cazǎrmi şi apǎrare împotriva incendiilor.
2. Anunţ al U.M.02543 Iaşi cu rezultatul probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate, gr. II, în cadrul Biroului achiziţii publice.
3. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de conducere de Şef birou II din cadrul Biroului juridic şi analiză proceduri achiziţii.
15.07.2019
1. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent II, din cadrul Biroului evidență patrimoniu imobiliar.
2. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr. I din Secția achiziții publice.
3. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist IA la biroul contabil șef.
4. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat III- lăcătuș mecanic III din cadrul Atelier confecții.
5. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat III-instalator instalații tehnico-sanitare și gaze III din cadrul Atelier confecții.
6. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer II la Formație transport.
12.07.2019
1. Anunţ al U.M.02523 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I în biroul urmărire proiecte.
10.07.2019
1. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant  de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor.
2. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant  de conducere de Şef birou gr. II, în cadrul biroului juridic şi analiză proceduri achiziţii.
3. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuţie de referent II, din cadrul Biroului evidență patrimoniu imobiliar.
4. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert debutant, în biroul coordonare programe majore administrație centrală din secția coordonare programe majore.
09.07.2019
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție  muncitor calificat III-instalator instalații tehnico-sanitare și gaze III din cadrul Atelier confecții.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr. I din Secția achiziții publice.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat III- lăcătuș mecanic III din cadrul Atelier confecții.
4. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist IA la biroul contabil șef.
5. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer II la Formație transport.
05.07.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Şofer I, în cadrul Formaţiei transport.
2. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de Şef birou gradul II din cadrul biroului documentaţii proiecte NSIP.
04.07.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, gradul III-I din cadrul biroului apărare împotriva incendiilor.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de şofer I, în cadrul Formaţiei transport.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
4. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent II, din cadrul Biroului evidenţă patrimoniu imobiliar.
03.07.2019
1.Anunț al U.M.02248 Bucureşticu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I, biroul coordonare programe majore SMFT și SMFN.
2.Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr.I, în biroul coordonare programe majore administrație centrală din secția coordonare programe majore.
02.07.2019
1. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. II din Biroul achiziţii publice
2. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. II din Biroul urmǎrire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor
3. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
4. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Șofer I, în cadrul formației transport.
5. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuţie de referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului documentaţii cadastrale.
6. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gr.I din Secţia achiziţii publice.
7. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie Muncitor calificat III-lăcătuş mechanic III - la atelier confectii.
8. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie Muncitor calificat III- instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze III - la atelier confecții.
9. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist IA la biroul contabil şef.
10. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de şofer II la formaţie transport.
01.07.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție Expert gr. I în Biroul coordonare programe majore SMFT și SMFN
2. Anunț al U.M. 2542 Focşani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant, gradul III-I din cadrul biroului apărare împotriva incendiilor.
3. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Muncitor calificat IV-I (Instalator electrician I) din cadrul Detașamentului lucrări speciale – Grupa 1 instalații
4. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic II) din cadrul Formației UBM
5. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic II) din cadrul Formației UBM
6.Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Muncitor calificat IV-I (mecanic utilaj II) din cadrul Detașamentului lucrări speciale – Grupa 4 demolări
7. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului tehnic
8. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului tehnic
9. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului proiectare și calitatea în construcții
10. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Muncitor calificat IV-I (zugrav-vopsitor tr. II) din cadrul Detașamentului lucrări speciale – Grupa 3 Construcții
28.06.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele în urma soluționării contestației la proba scrisă a concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de referent II, din cadrul Biroului evidenţă patrimoniu imobiliar.
27.01.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
26.06.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
2. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului documentaţii cadastrale.
3. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Șofer I, în cadrul Formației transport.
4. Anunț al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a a unui post de Referent de specialitate gr.I în Biroul urmărire proiecte.
25.06.2019
1. Anunț al U.M.02543 Iaşi cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate, gr. II, în cadrul Biroului urmǎririi în timp a construcţiilor şi instalaţiilor.
2. Anunț al U.M.02543 Iaşi cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate, gr. II, în cadrul Biroului achiziţii publice.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor.
24.06.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
2. Anunț al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de conducere de Şef birou, II din cadrul Biroului juridic şi analiză proceduri achiziţii.
3. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent IA în cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică.
4. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
5. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
6. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I în cadrul Biroului dirigenție construcții.
7. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de Expert gr. I biroul coordonare programe majore SMFT și SMFN din secţia coordonare programe majore.
20.06.2019
1. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent IA din Biroul apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică
2. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul coordonare execuție proiecte NSIP
3. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Compartimentul urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor
4. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul dirigenție
5. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III din Biroul documentaţii cadastrale
6. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de conducere de Şef birou documentaţii proiecte NSIP
7. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Şofer din Formaţia transport
8. Anunț al U.M.02248 cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Tehnician I A din Biroul coordonare programe majore SMFA şi structuri logistice
9. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în funcţia de Expert gr. III din Biroul documentare tehnică
19.06.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant din Biroul apărare împotriva incendiilor, securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi supraveghere tehnică
18.06.2019
1. Anunt al U.M.02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent II în Biroul resurse umane şi logistic
2. Anunt al U.M.02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate II în Compartimentul urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor
3. Anunt al U.M.02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului documentaţii NSIP
4. Anunt al U.M.02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III din cadrul Biroului documentaţii NSIP
5. Anunt al U.M.02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent I în Biroul apărare împotriva incendiilor, securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi supraveghere tehnică
6. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de Expert din Biroul arhitectură
7. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de Expert din Biroul sprijin tehnic
8. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în funcția de Expert gr.III din Biroul achiziții publice
14.06.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I din Biroul coordonare programe majore SMFT și SMFN
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de Tehnician IA din Biroul coordonare programe majore SMFA și structuri logistice
3. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant în Biroul sprijin tehnic din Secția controlul calității
4. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant în Biroul coordonare programe majore, SMFA și structuri logistice
5. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant în Biroul coordonare programe majore administrație centrală
6. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant în Biroul expertize și evaluare imobile
7. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert debutant în Biroul consiliul tehnic al specialiștilor
13.06.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de Expert gr. I în Biroul arhitectură din Secţia proiectare
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de Expert gr. I în Biroul sprijin tehnic din Secţia controlul calității
3. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului Documentaţii NSIP
4. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III din cadrul Biroului documentaţii NSIP
5. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent I în Biroul apărare împotriva incendiilor, securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi supraveghere tehnică
6. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent II în Biroul resurse umane şi logistic
7. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II din Compartimentul urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor
12.06.2019
1. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Asistent medical generalist din cabinetul medical
2. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de Automacaragiu gr. III-I din formației transport
3. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Maistru II-I din Detașamentul lucrări speciale
4. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de Șofer II-I din formația transport
5. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent debutant din Biroul resurse și stat major
6. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent specialist din Biroul achiziții
7. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent debutant din Biroul achiziții
8. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului documentaţii NSIP
9. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III  din cadrul Biroului documentaţii NSIP
10. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul II din cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor
11. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent II din cadrul Biroului resurse umane şi logistic
12. Anunţ al U.M. 02517 Craiova cu rezultatele probei practice  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent I în Biroul apărare împotriva incendiilor, securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi supraveghere tehnică
10.06.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de referent de specialitate gradul III în Biroul documentaţii proiecte NSIP
2. Anunţ al U.M.02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de referent II în Biroului evidenţă patrimoniu imobiliar
3. Anunţ al U.M. 02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de tehnician IA în Biroul coordonare programe majore SMFA şi structuri logistice
4. Anunţ al U.M. 02248 București cu rezultateleprobei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de Expert gr. I din Biroul sprijin tehnic
5. Anunţ al U.M. 02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de Expert gr. I din Biroul arhitectură
07.06.2019
1. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant în compartimentul urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor.
2. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant în compartimentul urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor.
3. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuAnunroului achiziţii publice.
2. Anunț al U.M.02543 Iași privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. II, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrări.
3. Anunț al U.M.02543 Iași privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. II, din cadrul Biroului urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor, Secţia mentenanţă cazărmi şi apărare împotriva incendiilor.
03.06.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Tehnician I A în biroul coordonare programe majore SMFA şi structuri logistice din secţia coordonare programe majore.
31.05.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de referent de specialitate gradul III din Biroul documentaţii cadastrale.
2. Anunț al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant.
3. Anunț al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de conducere de Şef birou gradul II, din cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
4. Anunț al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Şofer I, din cadrul Formaţiei transport.
5. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I din biroul arhitectura.
6. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I din biroul sprijin tehnic.
7. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de referent de specialitate gradul  II  din cadrul Compartimentului Urmărire în Timp a Construcţiilor şi Instalaţiilor.
8.Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate gradul I  în  cadrul  Biroului Documentaţii NSIP.
9.Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de referent treapta I în Biroul Apărare Împotriva Incendiilor, Securitate şi Sănătate în Muncă, Protecţia Mediului şi Supraveghere Tehnică.
10. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant referent treapta a II-a în cadrul Biroului Resurse Umane şi Logistic.
11. Anunț al U.M.02517 Craiova cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate gradul III  în  cadrul  Biroului Documentaţii NSIP.

29.05.2019
1. Anunț U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Expert gr. I, biroul coordonare programe majore SMFT și SMFN.
27.05.2019
1. Anunţ al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent IA în cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și supraveghere tehnică.
2. Anunţ al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. I în cadrul Biroului dirigenţie construcții.
3. Anunţ al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de execuţie de Referent de specialitate debutant în cadrul Compartimentului urmărire în timp a construcțiilor și instalațiilor.
4. Anunţ al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului coordonare execuție proiecte NSIP.
24.05.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea din funcție prevăzută cu studii medii în funcție prevăzută cu studii superioare Referent de specialitate gr. III.
23.05.2019
1. Anunț al U.M.02248 Bucureşti din Ministerul Apărăii Naţionale privind amânarea concursului de încadrare din data de 16.05.2019, a postului vacant de execuţie de Şofer II din cadrul Formației Transport.
2. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de referent de specialitate gr.II din secţia achiziţii publice.
3. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de referent de specialitate gr.I din secţia achiziţii publice.
4. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de economist IA la microstructura contabilă.
5. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de muncitor calificat III-lăcătuş mecanic III.
6. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de muncitor calificat III- instalator  instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze III.
7. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de şofer II la formaţie transport.
17.05.2019
1. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I în biroul coordonare programe majore, SMFA și structuri logistice din secția coordonare programe majore.
2. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I, în biroul coordonare programe majore administrație centrală din secția coordonare programe majore.
3. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I în biroul consiliul tehnic al specialiștilor din secția controlul calității.
4. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuție Expert gr. I în biroul expertize și evaluare imobile din secția proiectare.
16.05.2019
1. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie de Expert debutant  în biroul sprijin tehnic din secţia controlul calității.
2. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Şofer IIdin cadrul Formației Transport.
3. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie Tehnician I A în biroul coordonare programe majore SMFA şi structuri logistice din secţia coordonare programe majore.
15.05.2019
1. Anunţ al U.M.02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de referent de specialitate gradul  II  din cadrul Compartimentului Urmărire în Timp a Construcţiilor şi Instalaţiilor.
2. Anunţ al U.M.02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de referent treapta I în Biroul Apărare Împotriva Incendiilor, Securitate şi Sanatate în Muncă, Protecţia Mediului şi Supraveghere Tehnică.
3. Anunţ al U.M.02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III  în  cadrul Biroului Documentaţii NSIP.
4. Anunţ al U.M.02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent treapta a II-a în cadrul Biroului Resurse Umane şi Logistic.
5. Anunţ al U.M.02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I în cadrul Biroului Documentaţii NSIP.
6. Anunţ al U.M.02248 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant  de execuţie de Expert gr. I, biroul sprijin tehnic.
7. Anunţ al U.M.02248 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Expert gr. I, biroul arhitectură.
10.05.2019
1. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de asistent medical generalist - în cabinetul medical.
2. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat  IV-I (Automacaragiu), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
3. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocuparea funcției vacante de Muncitor calificat IV-I (Instalator electrician I), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 1 instalații.
4. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocuparea a unui post vacant de Muncitor calificat  IV-I ( lăcătuş mecanic II), din cadrul Detașament intervenție lucrări – Formație UBM.
5. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocuparea a unui post vacant de Muncitor calificat  IV-I ( lăcătuş mecanic II), din cadrul Detașament intervenție lucrări – Formație UBM.
6. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Maistru  II-I (maistru I),  din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
7. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat  IV-I (mecanic auto II), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 3 construcții.
8. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale,, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat  IV-I (mecanic utilaj II), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
9. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale,organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate Gr. II) din cadrul Biroului achiziții.
10. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului achiziții.
11. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului proiectare și calitatea în construcţii.
12. Anunț al U.M.02384 București, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului proiectare și calitatea în construcţii.
13. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale,organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent debutant din cadrul Biroului resurse și stat major.
14. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I (Referent de specialitate debutant) din cadrul Biroului tehnic.
15. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocuparea funcției vacante de Şofer II-I (Şofer I), din cadrul Compartimentului Formaţie transport.
19.04.2019
1. Anunt al U.M.02543 Iaşi privind rezultatul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior.
16.04.2019
1. Anunț al U.M.02248 Bucureşti privind organizarea examenului de promovare în funcţia de Consilier juridic gr. II.
2. Anunt al U.M.02542 Focşani cu rezultatele examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară.
12.04.2019
1. Anunț al U.M.02248 Bucureşti privind organizarea examenului de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.
11.04.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focşani privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual.
05.04.2019
1. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea examenului de promovare în funcţia de Expert gr. II în biroul rezistență din secția proiectare.
2. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea examenului de promovare în funcţia de Expert gr. II în biroul avize documente din secția consultanță.
04.04.2019
1. Anunț al U.M.02543 Iaşi privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual.
2. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea pe postul de execuţie, de personal civil contractual de Referent de specialitate gr. III din cadrul Biroului mentenanță cazărmi.
3. Anunț al al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea pe postul de execuţie, de personal civil contractual de Referent de specialitate gr. II din cadrul Biroului achiziții publice.
01.04.2019
1. Anunț al din U.M.02542 Focşani privind organizarea examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară.
25.03.2019
1. Anunt al U.M.02542 Focşani cu rezultatele examenului de promovare în gradul sau treapta profesională superioară a unui personal civil contractual.
2. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele finale ale examenului pentru promovarea unui personal civil contractual în funcţia de referent de specialitate gr.III la biroul achiziţii publice.
18.03.2019
1. Anunt al U.M.02444 Sibiu privind organizeazarea examenului de promovare în grad pentru un personal civil contractual de Referent de specialitate gr. III din cadrul Biroului mentenanță cazărmi.
2. Anunt al U.M.02444 Sibiu privind organizerea examenului de promovare în grad pentru un personal civil contractual de Referent de specialitate gr.II din cadrul Biroului achiziții publice.
07.03.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focşani privind organizarea examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară a unui Referent de specialitate.
2. Anunț al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară a unui Referent de specialitate.
22.02.2019
1. Anunţ al U.M.02523 Bucureşti privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunţ al U.M.02523 Bucureşti privind REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
21.02.2019
1. Anunt al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele PROBEI SCRISE la examenul organizat pentru promovarea în funcţia de Referent de specialitate gr. III - biroul achiziții publice. 
20.02.2019
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele obţinute în urma desfăşurării testului scris în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017, cu modificările ulterioare
2. Anunț al U.M.02248 București privind anularea organizării concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie Economist gr. II
15.02.2019
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele finale ale testelor eliminatorii de aptitudini la concursul pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, organizat de către U.M. 02523 Bucureşti, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017, cu modificările ulterioare
13.02.2019
1. Anunț al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de consilier juridic  gr.II la biroul juridic şi analiză proceduri achiziţii.
11.02.2018
1. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea examenului de promovare în funcţia de Referent gr. III, biroul achiziţii publice.
2. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a funcției vacante de Referent de specialitate debutant,  gr. III-I, din cadrul Biroului Tehnic.
08.02.2019
1. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gradul I, din cadrul biroului documentaţii proiecte Nsip.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele interviului la  concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de consilier juridic gr.II la biroul juridic şi analiză proceduri achiziţii.
06.02.2019
1. Anunț al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Contabil I  în cadrul Microstructurii financiar-contabil.
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale la  concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Economist debutant, biroul financiar-contabil.
05.02.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea  postului vacant de execuţie de referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
2. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la a concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant de consilier juridic gr.II la biroul juridic şi analiză proceduri achiziţii.
3. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele examinării medicale pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
4. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de economist debutant în Biroul financiar contabil
04.02.209
1. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la a concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant de consilier juridic gr.II la biroul juridic şi analiză proceduri achiziţii.
01.02.2019
1. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele interviului la a concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant de economist debutant, biroul financiar-contabil.
30.01.2019
1. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I, biroul coordonare programe majore administraţie centrală din secţia coordonare programe majore.
2. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
3. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea functiei vacante de Economist debutant, Gr. II-I, specialist IA , postul Economist debutant din cadrul Biroului financiar - contabil.
29.01.2019
1. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de  execuţie  de referent de specialitate debutant din Biroul resurse umane şi logistic din Secţia Resurse umane şi stat major.
2. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs la concursul organizat de încadrare a postului vacant de execuţie de consilier juridic  gr.II la biroul juridic şi analiză proceduri achiziţii.
28.01.2019
1. Anunţal U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatele interviului la concursul organizat  pentru încadrarea postului vacant de  execuţie de referent  de specialitate debutant din biroul resurse umane şi logistic din secţia resurse umane şi stat major.  
2. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la a concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant de Economist debutant, biroul financiar-contabil.
3. Anunț al U.M.02384 Bucureşti cu rezultatele interviului concursului pentru încadrarea funcției vacante de Economist debutant, Gr. II-I, specialist IA , postul Economist debutant din cadrul Biroului financiar - contabil.
25.01.2019
1. Anunț al U.M.02547 București privind rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul Biroului resurse umane și logistic din Secția resurse umane și stat major.
2. Anunţ al U.M.02384 Bucuresti cu rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist debutant, în cadrul Biroului Financiar-contabil.
23.01.2019
1. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
22.01.2019
1. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele finale la  concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert debutant biroul coordonare economia construcţiilor din secţia consultanţă şi documentare.
2. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele finale la  concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I  în biroul coordonare programe majore SMFT şi SMFN  din secţia  coordonare programe majore.
3. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele finale la  concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Referent debutant în biroul achiziţii.
4. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele interviului la a concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I, biroul coordonare programe majore administraţie centrală din secţia coordonare programe majore.
5. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de  execuţie de Referent  de specialitate debutant din Biroul resurse umane şi logistic din Secţia Resurse umane şi stat major.
6. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti cu rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea funcției vacante de Economist debutant, Gr. II-I, specialist IA , postul Economist debutant din cadrul Biroului financiar - contabil.
21.01.2019
1. Anunț al U.M.02547 București privind rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul Biroului resurse umane din Secția resurse umane și stat major.
18.01.2019
1. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Consilier juridic debutant în cadrul Microstructurii juridic.
2. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele finale ale examenului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I, biroul documentare din secţia consultanţă şi documentare.
3. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie economist debutant - biroul financiar-contabil.
17.01.2019
1. Anunț al  U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele finaleale examenului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I, biroul coordonare programe majore S.M.Ap. şi D.G.I.A.
2. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele finale ale examenului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Tehnician gr. I  în biroul coordonare programe majore SMFA şi structuri logistice  din secţia  coordonare programe majore.
3. Anunț al U.M.02384 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea funcției vacante de execuţie de Economist debutant, gr. II-I, specialist IA în cadrul Biroului Financiar-contabil
4. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a funcției vacante de Referent de specialitate debutant, gr. III-I din cadrul Biroului tehnic
5. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I în Biroul coordonare programe majore SMFT şi SMFN
6. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert debutant în Biroul coordonare economia construcţiilor
7. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Referent debutant în Biroul achiziţii publice
15.01.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I în Biroul coordonare programe majore SMAp
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I în Biroul coordonare programe majore administraţie centrală
14.01.2019
1. Anunț al U.M.02547 București privind rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului resurse umane şi logistic
11.01.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Referent debutant în Biroul achiziţii publice
10.01.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I în Biroul documentare din Secţia consultanţă şi documentare
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert debutant în Biroul economia construcţiilor din Secţia consultanţă şi documentare
3. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Expert gr. I în Biroul coordonare programe majore SMFT şi SMFN din Secţia coordonare programe majore
4. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de Tehnician gr. I în Biroul coordonare programe majore SMFA şi structuri logistice din Secţia coordonare programe majore
09.01.2019
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017, cu modificările ulterioare
08.01.2019
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gr. I, biroul coordonare programe majore administraţie centrală din secţia coordonare programe majore
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gr. I, biroul coordonare programe majore SMAp şi DGIA din secţia coordonare programe majore
3. Anunț al U.M. 02547 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de consilier juridic gr.II la biroul juridic şi analiză proceduri achiziţii
04.01.2019
1. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie referent  debutant - biroul achiziţii publice.
2. Anunț al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de contabil I în microstructura financiar-contabil.
3. Anunț al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
4. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a funcției vacante de Referent de specialitate debutant,  gr. III-I, din cadrul Biroului Tehnic.
5. Anunţ al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Economist debutant, gr. II-I, specialist IA, din cadrul Biroului Financiar-contabil.
28.12.2018
1. Anunț al U.M.02248 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie de Economist debutant.
27.12.2018
1. Anunț al U.M.02248 Bucureşti privind amânarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie Expert gr. I, în biroul documentare tehnică din secţia  consultanţă şi documentare.
2. Anunț al U.M.02248 Bucureşti privind amânarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie Expert debutant, în biroul economia construcţiilor din secţia consultanţă şi documentare.
3. Anunț al U.M.02248 Bucureşti privind amânarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie Expert gr. I, în biroul coordonare programe majore SMFT şi SMFN din secţia  coordonare programe majore.
4. Anunț al U.M.02248 Bucureşti privind amânarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie Tehnician IA, în biroul coordonare programe majore SMFA şi structuri logistice din secţia coordonare programe majore.
5. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea unui post de personal civil contractual vacant de execuţie de Expert gr. III, în biroul proiecte investiţii imobiliare din secţia consultanţă şi documentare.
6. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert debutant, biroul economia construcţiilor din secţia consultanţă şi documentare.
7. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I, în biroul coordonare programe majore SMFT şi SMFN  din secţia  coordonare programe majore.
8. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I, în biroul documentare din secţia consultanţă şi documentare.
9. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Tehnician I A, în biroul coordonare programe majore SMFA şi structuri logistice din secţia coordonare programe majore.
21.12.2018
1. Anunţ al U.M.02542 Focșani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gradul I, din cadrul biroului dirigenţie construcţii.
18.12.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuţie de referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului dirigenţie construcţii.
2. Anunț al  U.M.02547  Bucureşti cu rezultatele finale la concursul organizat pentru  încadrarea postului vacant de execuţie  de referent debutant din  biroul  patrimoniu imobiliar din secţia patrimoniu imobiliar.
3. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant în biroul  resurse umane şi logistic din secţia resurse umane şi stat major.
17.12.2018
1. Anunţ al U.M.02523 Bucureşti privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.III  în cadrul Biroului achiziții publice.
3. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie Expert gr. I, în biroul coordonare programe majore administraţie centrală  din secţia coordonare programe majore.
4. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele INTERVIULUI pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Expert gr. III - biroul proiecte investiţii imobiliare.
5. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie Expert gr. I, în biroul coordonare programe majore S.M.Ap şi DGIA din secţia coordonare programe majore.
14.12.2018
1. Anunţ al U.M.02543 Iași cu rezultatul selecţiei dosarelor de transfer pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate, gr. II, în cadrul Biroului lucrări topografice.
12.12.2018
1. Anunț al U.M.02248 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil vacant de execuţie Referent debutant în birou achiziţii publice.
2. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Expert gr. III - biroul proiecte investiţii imobiliare din secţia consultanţă şi documentare.
3. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului dirigenţie construcţii.
07.12.2018
1. Anunț al U.M.02547 Bucureşti privind rezultatele probei scrise la concursul pentru  încadrarea postului vacant de execuţie de referent debutant din biroul patrimoniu imobiliar din secţia patrimoniu imobiliar.
06.12.2018
1. Anunț al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Consilier juridic debutant.
2. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I.
3. Anunț al U.M.02248 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Expert debutant, biroul economia construcţiilor.
4. Anunț al U.M.02248 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Expert gr. I, biroul documentare tehnică.
5. Anunț al U.M.02248 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie Expert gr. I, în biroul coordonare programe majore SMFT şi SMFN  din secţia  coordonare programe majore.
6. Anunț al U.M.02248 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie Tehnician I A  în biroul coordonare programe majore SMFA şi structuri logistice din secţia  coordonare programe majore.
05.12.2018
1. Anunţ al U.M.02543 Iași cu rezultatul final al concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. III, din cadrul Biroului evidenţă patrimoniu imobiliar, Secţia patrimoniu imobiliar.
04.12.2018
1. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie Expert gr. III, biroul proiecte investiţii imobiliare din secţia consultanţă şi documentare.
2. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Referent IA biroul achiziţii publice.
03.12.2018
1. Anunț al U.M.02523 București privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02523 București privind rezultatele finale ale concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
3. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist debutant din cadrul biroului financiar contabil.
4. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant din Biroul documentatii proiecte NSIP din secţia Programul NATO de investiţii în securitate.
5. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou Gr.II la biroul juridic şi analiză proceduri achiziţii.
6. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de şofer I în cadrul microstructurii Formaţie transport.
7. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele selecţiei dosarelor  de concurs pentru  încadrarea postului vacant de execuţie  de referent debutant din  biroul  patrimoniu imobiliar din Secţia patrimoniu imobiliar.
29.11.2018
1. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist debutant, în cadrul microstructurii financiar – contabil.
2. Anunt al U.M.02547 Bucureşti privind examenul de promovare în grad profesional de referent de specialitate gr.III în biroul achiziţii publice pentru gr.II.
28.11.2018
1. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou Gr.II în biroul la biroul juridic şi analiză proceduri achiziţii.
2. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele interviului  la  concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de  economist debutant din cadrul biroului Financiar contabil.
3. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant din Biroul documentatii proiecte NSIP din secţia Programul NATO de investiţii în securitate.
4. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele probei practice la concursul  pentru încadrarea postului vacant de execuţie de şofer I în cadrul microstructurii Formaţie transport.
5. Anunţ al U.M.02523 Bucureşti privind rezultatele obţinute în urma desfăşurării TESTULUI SCRIS organizat în data de 27.11.2018 în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
6. Anunț al U.M.02523 Iasi cu rezultatul interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. III, din cadrul Biroului evidenţă patrimoniu imobiliar, Secţia patrimoniu imobiliar.
27.11.2018
1. Anunt al U.M.02517 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de şofer II la formaţia transport.
2. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele finale ale examenului promovarea unui personal civil contractual din funcţia de economist gr. II în economist gr. I.
26.11.2018
1. Anunt al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist debutant, în cadrul microstructurii financiar – contabil.
2. Anunt al U.M.02523 Bucuresti cu rezultatele FINALE ALE TESTELOR ELIMINATORII DE APTITUDINI la concursul pentru în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017, cu modificările ulterioare.
23.11.2018
1. Anunt al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Expert gr.I - biroul obiective speciale din secţia proiectare.
2. Anunt al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de conducere de Şef birou gr. II - biroul coordonare programe majore SMAp şi DGIA din secţia coordonare programe majore.
3. Anunt al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert debutant, vacant în biroul achiziții publice.
4. Anunt al U.M.02384 Bucuresti cu rezultatele finale la concursul organizat pentru postul de Consilier juridic debutant, în cadrul Compartimentului Juridic.
22.11.2018
1. Anunt al U.M.02543 Iași, cu privire la organizarea selecţiei de dosare pentru ocuparea, prin transfer la cerere, pe o periodă de timp nedeterminată, a următorului post de personal civil contractual.
2. Anunt al U.M.02543 Iasi cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. III, din cadrul Biroului evidenţă patrimoniu imobiliar, Secţia patrimoniu imobiliar.
3. Anunt al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist debutant din cadrul biroului Financiar contabil.
4. Anunt al U.M.02547 Bucureşti Cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou Gr.II în biroul la biroul juridic şi analiză proceduri achiziţii.
5. Anunt al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant din Biroul documentaşii proiecte NSIP din secţia Programul NATO de investiţii în securitate.
6. Anunt al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul  pentru încadrarea postului vacant de execuţie de şofer I în cadrul microstructurii Formaţie transport.
21.11.2018
1. Anunt al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Economist gr.II  în cadrul Biroului financiar-contabil.
20.11.2018
1. Anunt al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Economist debutant, în cadrul microstructurii financiar – contabil.
2. Anunt al U.M.02523 Bucuresti cu rezultatele examinării medicale pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
3. Anunt al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele  interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Expert gr.I - biroul obiective speciale din secţia proiectare.
4. Anunt al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de conducere de Şef birou gr. II - biroul coordonare programe majore SMAp şi DGIA din secţia coordonare programe majore.
5. Anunt al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert debutant, în biroul achiziții publice.
16.11.2018
1. Anunţ al U.M.02384 București cu rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de Consilier juridic debutant, Gr. II-IA Consilier juridic debutant din cadrul Compartimentului Juridic.
2. Anunt al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului dirigenţie construcţii.
3. Anunț al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist debutant din cadrul biroului Financiar contabil.
4. Anunț al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant din Biroul documentatii proiecte NSIP din secţia Programul NATO de investiţii în securitate.
5. Anunț al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou Gr.II în biroul la biroul juridic şi analiză proceduri achiziţii.
6. Anunt al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de  şofer I în cadrul microstructurii Formaţie transport.
15.11.2018
1. Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare în cadrul a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.III în cadrul Biroului achiziții publice.
2. Anunt al U.M.02543 Iași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. III, din cadrul Biroului evidenţă patrimoniu imobiliar, Secţia patrimoniu imobiliar.
3. Anunt la U.M.02248 Bucuresti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de Expert gr. III  în biroul proiecte investiţii imobiliare din secţia consultanţă şi documentare.
4. Anunt al U.M.02248 Bucuresti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil vacant de execuţie Referent IA în birou achiziţii publice.
5. Anunț al U.M.02523 București cu calendarul privind susţinerea evaluării psihologice şi a nivelului pregătirii fizice de către candidaţii înscrişi la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, prin chemare/rechemare în activitate şi declaraţi „Apt serviciu militar” la examinarea medicală.
14.11.2018
1. Anunt al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie –Expert debutant în biroul documentare tehnică din secţia consultanţă şi documentare.
2. Anunt al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de conducere de şef birou gr. II - biroul coordonare programe majore smap şi dgia din secţia coordonare programe majore.
3. Anunt al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Expert gr.I - biroul obiective speciale din secţia proiectare.
4. Anunt al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert debutant, vacant în biroul achiziții publice.
5. Anunt al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Economist debutant, în cadrul microstructurii financiar – contabil.
6. ERATĂ la anunţul publicat în data de 11.10.2018 nr. M 124/2017.
7. Anunt al U.M.02547 Bucureşti Privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de referent debutant în biroul  evidenţă patrimoniu imobiliar din Secţia patrimoniu imobiliar.
12.11.2018
1. Anunt al U.M.02384 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Consilier juridic debutant, Gr. II-IA (Consilier juridic debutant) din cadrul Compartimentului Juridic.
09.11.2018
1. Anunt al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate debutant gr. III-I, din cadrul Biroului evidenţă patrimoniu imobiliar, Secţia patrimoniu imobiliar.
2. Anunt U.M. 02248 Bucureşti din Ministerul Apărăii Naţionale organizează examen de promovare în funcţia  de Economist gr. I, în biroul financiar-contabil.
08.11.2018
1. Anunt al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Expert debutant în biroul documentare tehnică din secţia consultanţă şi documentare.
07.11.2018
1. Anunt al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de şef birou gr. II, biroul coordonare programe majore smap şi dgia din secţia coordonare programe majore.
2. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr. I, biroul obiective speciale din secţia proiectare.
3. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie expert  debutant - biroul achiziţii publice.
4. Anunt al U.M.02543 Iaşi cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate debutant gr. III-I, din cadrul Biroului evidenţă patrimoniu imobiliar, Secţia patrimoniu imobiliar.
31.10.2018
1. Anunț al U.M.02523 Bucuresti cu rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen pentru încadrarea funcţiilor vacante prin chemarea/rechemarea în activitate nr. M 124/2017.
29.10.2018
1. Anunț al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele VERIFICĂRII ÎNDEPLINIRII CONDIŢIILOR DE PARTICIPARE la concurs în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunț cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I în cadrul Biroului urmărire lucrări NSIP.
3. ERATĂ/modificare la anunțul din 22.10.2018 al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de conducere de Şef birou gr. II, biroul coordonare programe majore.
26.10.2018
1. Anunț al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele interviului  la  concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gr.I din biroul urmărire lucrări NSIP.
2. Anunț al  U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Economist debutant, din cadrul microstructurii financiar-contabil.
3. Anunț al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului dirigenţie construcţii.
4. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentruîncadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie de Expert debutant, biroul documentare tehnică din secţia consultanţă şi documentare.
23.10.2018
1. Anunț al U.M.02517 Craiova privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Şofer II la formaţia transport.
2. Anunţ al U.M.02547 București privind examenul de promovare într-o funcţie cu studii superioare-economist gr.II.
3. Anunț al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Economist, gr.II în cadrul Biroului financiar-contabil.
22.10.2018
1. Anunț al U.M. 02543 Iaşi privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate debutant gr. III-I, din cadrul Biroului evidenţă patrimoniu imobiliar.
2. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Consilier juridic debutant, Gr.II-IA (Consilier juridic debutant)din cadrul Compartimentului Juridic.
3. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează examen de promovare în funcția de Economist debutant, gr. II-I, specialist IA, postul Economist gr. II din cadrul Biroului Financiar-contabil.
4. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Instalator apă-canal IV), din cadrul Detașament lucrări speciale.
5. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Instalator electrician I), din cadrul Detașament lucrări speciale.
6. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (zidar IV), din cadrul Detașament lucrări speciale.
7. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de  execuţie de Referent de specialitate  gradul I, în cadrul Biroului urmărire lucrări NSIP din Secţia programul NATO de investiţii în securitate.
8. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil vacant de execuţie Expert debutant în birou achiziţii publice.
9. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Expert gr. I, biroul obiective speciale.
10. Anunț al U.M.02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de conducere de Şef birou gr. II, biroul coordonare programe majore.
18.10.2018
1. Anunt al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la  concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gr.I din biroul  urmărire lucrări NSIP din Secţia programul NATO de investiţii în securitate.
2. Anunț al U.M.02547 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de economist debutant la biroul financiar.
3. Anunț al U.M.02547 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de un post de şef birou gr.II la biroul juridic şi analiză proceduri achiziţii.
4. Anunț al U.M.02547 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant în biroul documentaţii proiecte  NSIP în secţia Programul NATO de Investiţii în Securitate.
5. Anunț al U.M.02547 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocuparea postului vacant şofer I, la formmaţia transport. 
17.10.2018
1. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti privind examenul de promovare contabil IA în postul de economist gr.II în biroul contabil şef.
15.10.2018
1. Anunț al U.M.02523 Bucuresti privind ocuparea prin transfer la cerere, a unei funcţii publice de execuţie de consilier grad profesional superior, în cadrul biroului autorizări lucrări din Secţia documentații tehnice.
12.10.2018
1. ERATĂ la anunţul publicat în data de 11.10.2018 Anunț al U.M.02523 Bucureşti, privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. ANUNŢ al U.M.02547 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de  concurs  pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate Gr.I, în cadrul Biroului urmărire lucrări NSIP.
11.10.2018
1. Anunț al U.M.02523 Bucureşti, privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
Cerere de inscriere M 124 din 2018 chemare in activitate.

10.10.2018
1. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de Expert debutant  în biroul documentare tehnică din secţia consultanţă şi documentare.
02.10.2018
1. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie economist gr. II din cadrul microstructurii financiar–contabile
01.10.2018
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional de referent de specialitate gr. II din Biroul resurse umane şi logistic
28.09.2018
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatele testului scris a concursului/examenului pentru funcţiile vacante prin chemarea/rechemarea în activitate, organizat de către U.M.02523 Bucureşti, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, organizat de către U.M. 02523 Bucureşti, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
3. Anunț al U.M.02523 București privind REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, organizat de către U.M. 02523 Bucureşti, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
27.09.2018
1. Anunț al U.M.02543 Iaşi cu rezultatele interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de ,,ECONOMIST GRADUL II,, din cadrul microstructurii Financiar Contabile.
2. Anunț al U.M.02248 București CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie Consilier juridic debutant.
26.09.2018
1. Anunț al U.M.02523 București privind rezultatele obţinute în urma desfăşurării TESTULUI SCRIS organizat în data de 25.09.2018 în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, organizat de către U.M.02523 Bucureşti, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02547 Bucureşti privind rezultatul probei scrise la examenului de promovare de pe funcţia de referent de specialitate gr.III pe funcţia de referent de specialitate gr.II din cadrul biroului resurse umane şi logistic din secţia Resurse şi stat major.
24.09.2018
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior, în Biroul analiză documentaţii fonduri structurale din Secţia documentaţii tehnice.
2. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele PROBEI DE INTERVIU la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Consilier juridic debutant.
3. Anunț al U.M.02523 Bucureșticu rezultatele interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior, în Biroul analiză documentaţii fonduri structurale din Secţia documentaţii tehnice.
21.09.2018
1. Anunț al U.M.02543 Iaşi cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant, de Economist - gr. II. din cadrul microstructurii Financiar - Contabil.
2. Anunț al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele FINALE ALE TESTELOR ELIMINATORII DE APTITUDINI la concursul pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, organizat de către U.M. 02523 Bucureşti în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017, cu modificările ulterioare.
19.09.2018
1. Anunț al U.M.02523 București privind susţinerea probelor eliminatorii de către candidaţii înscrişi la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, prin chemare/rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
2. Anunț al U.M.02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Instalator electrician IV.
3. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Zidar IV).
4. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Zugrav vopsitor III).
5. Anunț al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea examenului de promovare de pe funcţia de referent de specialitate gr.III pe funcţia de referent de specialitate gr.II din cadrul biroului resurse umane şi logistic din secţia Resurse şi stat major.
18.09.2018
1. Anunț al U.M.02248 BUCUREŞTI cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Consilier juridic debutant.
17.09.2018
1. Anunț al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de personal civil contractual de execuţie: Economist II, din cadrul Compartimentului Financiar.
13.09.2018
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior, în Biroul analiză documentaţii fonduri structurale din Secţia documentaţii tehnice.
12.09.2018
1. Anunţ al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadul biroului  dirigenţie instalaţii din Secţia dirigenţie lucrări.
11.09.2018
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele SELECŢIEI DOSARELOR de concurs pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Consilier juridic debutant.
07.09.2018
1. Anunț al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în cadrul biroului dirigenţie instalaţii din Secţia dirigenţie lucrări.
05.09.2018
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele examinării medicale pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
03.09.2018
1. Anunţ al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la  concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie  de referent de specialitate debutant în biroul dirigenţie instalaţii din secţia dirigenţie lucrări.
31.08.2018
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat III – tâmplar, în cadrul atelierului confecţii.
30.08.2018
1. Anunţ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat iv - electromecanic, din cadrul atelierului confecţii
2. Anunţ al u.m. 02542 Focşani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant in cadrul biroului dirigenție construcții
3. Anunț al U.M.02547 București privind organizarea concursului de încadrare de referent debutant în biroul urmărire lucrări NSIP în secţia Programul NATO de Investiţii în Securitate
4. Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de de execuţie de muncitor calificat III- tâmplar, în cadrul Atelierului confecții.
29.08.2018
1. Anunț al U.M.02517 privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant,din cadrul Biroului Dirigenţie instalaţii.
28.08.2018
1. Anunț al U.M. 02543 Iaşi privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant deEconomist- gr.II, din cadrul compartimentului Financiar - Contabil.
2. Anunț al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie  de referent de specialitate debutant în biroul dirigenţie instalaţii din Secţia dirigenţie lucrări.
3. Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuţie de muncitor calificat III- tâmplar, în cadrul Atelierului confecții.
27.08.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenție construcții.
2. Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuţie de muncitor calificat IV-electromecanic, în cadrul Atelierului de confecții.
3. Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de consilier juridic.
24.08.2018
1. Anunț al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant – inginer în cadrul Biroului mentenanță cazărmi
2. Anunț al U.M. 02523 București privind programarea datei pentru susţinerea probelor eliminatorii de către candidaţii înscrişi la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, prin chemare/ rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017, cu modificările ulterioare
23.08.2018
1. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie Referent de specialitate gr. III, din cadrul microstructurii Birou lucrări topografice
2. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Economist – gr. II din cadrul microstructurii  Financiar – Contabile
22.08.2018
1. Anunț al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Subinginer gr.I  în cadrul Biroului dirigenţie construcții
2. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat III – tâmplar, în cadrul Atelierului confecţii
21.08.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenţie construcţii
2. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuţie de Muncitor calificat IV – electromecanic, în cadrul Atelierului confecţii
3. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.III, din cadrul microstructurii Birou lucrări topografice
20.08.2018
1. Anunț al U.M. 02523 privind organizarea concursului de ocupare a funcţiei publice vacante de consilier grad profesional superior în Biroul analiză documentaţii fonduri structurale
14.08.2018
1. ANUNŢ al UM02542 Focsani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat III – tâmplar, în cadrul Atelierului confecţii.
2. ANUNŢ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat IV – electromecanic, în cadrul Atelierului confecţii.
3. ANUNŢ al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului dirigenţie construcţii.
4. Anunţ al U.M. 02523 Bucureşti cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017, cu modificările ulterioare
13.08.2018
1. Anunţ al unităţii militare 02517 Craiova Pentru modificarea calendarului probelor de concurs pentru incadrarea postului de referent de specialitate debutant din cadrul biroului dirigentie instalatii
2.  Anunţ al unităţii militare 02517 Craiova pentru modificarea calendarului probelor de concurs pentru incadrarea postului de referent de specialitate gradul i din cadrul biroului documentatii cadastrale

3.  Anunţ al unităţii militare 02517 Craiova pentru modificarea calendarului probelor de concurs pentru incadrarea postului de referent de specialitate debutant din cadrul biroului nsip
4.  ANUNŢ al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de personal civil contractual de execuţie: Economist II, din cadrul Compartimentului Financiar - Contabil
5.  ANUNŢ al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. III, din cadrul microstructurii Birou lucrări topografice

07.08.2018
1.  Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV-I (Instalator apă-canal IV) din cadrul Detașament lucrări speciale

2.  Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV-I (Instalator apă-canal IV) din cadrul Detașament lucrări speciale

3.  Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a două posturi vacante de execuție de Muncitor calificat IV-I (mecanic utilaj II) din cadrul Detașament lucrări speciale

4.  Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV-I (Zidar IV) din cadrul Detașament lucrări speciale

5.  Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV-I (Zugrav vopsitor III) din cadrul Detașament lucrări speciale
6.  Anunţ al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea examen de promovare în funcția de Referent de specialitate debutant, gr. III - I (Referent de specialitate gr.III) din cadrul Biroului tehnic
7.  Anunţ al U.M. 02543 Iași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie Referent de specialitate gr. III din cadrul Biroului lucrări topografice

03.08.2018
1. Anunt al U.M.02523Bucuresti cu rezultatele interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior

2.Anunt al U.M.02523 Bucuresti cu rezultatele interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior

01.08.2018
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier
2. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier grad profesional superior Biroul planificare programe imobiliare.
3.Anunț al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist specialist ia,în biroul contabilitate – structuri subordonate nemijlocit

31.07.2018
1. Anunț al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie, referent de specialitate gr. III, din cadrul microstructurii birou lucrări topografice

30.07.2018
1. Anunț al U.M.02523 Bucureşti, privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017
27.07.2018
1. Anunț al al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de  execuţie de Muncitor calificat III- tâmplar, din cadrul Atelierului confecţii
26.07.2018
1. Anunț al U.M.02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de subinginer gr. I în cadrul biroului dirigenție construcții
2. Anunț al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat IV electromecanic, din cadrul Atelierului confecţii
3. Anunț al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului dirigenţie construcţii
4. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant, în cadrul biroului juridic şi analiză proceduri achiziţii
5. Anunț al U.M.02547 Bucureşti, privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de referent de specialitate debutant în biroul dirigenţie instalaţii din Secţia Dirigenţie lucrări
6. Anunț al U.M.02547 Bucureşti, privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de referent de specialitate debutant în biroul urmărire lucrări NSIP în secţia Programul NATO de Investiţii în Securitate
25.07.2018
1. Anunț al U.M.02523 Bucureşti, privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor militare vacante, în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale”
2. Anunț al U.M.02543 Iaşi privind organizarea concursului pentru ocuparea a postului vacant de economist gr.II
3. Anunț al U.M. 02543 Iaşi privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de economist-gr.II, din cadrul compartimentului financiar-contabil.
4. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare în cadrul  a unui post vacant de execuţie de referent de specialitate debutant în cadrul Biroului mentenanță cazărmi
24.07.2018
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în cadrul biroului Achiziţii publice
2. Anunț al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat  pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist specialist I A în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate Gr.III în cadrul biroului Juridic şi analiză proceduri achiziţii
23.07.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului juridic
19.07.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului juridic şi analiză proceduri achiziții.
2. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele concursului în vederea încadrării funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
3. Anunț al U.M. 02542 Focşani.cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului juridic şi analiză proceduri achiziții
4. Anunţ al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul de recrutare  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior, în Biroul avize şi autorizare documentaţii apărare împotriva incendiilor, securitate, sănătate în muncă şi protecţia mediului din Secţia apărare împotriva incendiilor
18.07.2018
1. Anunț al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist specialist I A în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit.
17.07.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului juridic și analiză proceduri de achiziţii.
2. Anunț al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate Gr.III  în cadrul biroului Juridic şi analiză proceduri  achiziţii.
3. Anunț al U.M.02547 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant în cadrul biroului Achiziţii publice.
16.07.2018
1. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie – Referent de specialitate debutant în biroul achiziţii publice.
2. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele examenului de promovare în gradul, sau treapta profesională imediat superior/superioară.
13.07.2018
1. Anunț al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele finale ale testelor eliminatorii de aptitudini la concursul organizat, în conformitate cu prevederile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
12.07.2018
1. Anunț al U.M.02543 Iaşi privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. III, din cadrul microstructurii Birou lucrări topografice.
11.07.2018
1. Anunț al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist specialist I A  în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit.
2. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului juridic şi proceduri de achiziţii.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de  concurs pentru încadrarea postului vacantde execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului achiziţii publice.
4. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru încadrarea postului vacantde execuţie de Referent de specialitate  gr.III, în cadrul Biroului juridic şi analiză proceduri achiziţii.
5. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Referent de specialitate debutant, în biroul achiziţii publice.
10.07.2018
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Expert gr. I, vacant în Biroul documentare tehnică din Secţia consultanţă şi documentare
09.07.2018
1. Anunţ al U.M.02543 Iaşi cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil de execuţie de referent de specialitate gr. II, din cadrul biroului dirigenţie lucrări.
06.07.2018
1. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gradul II, în cadrul biroului documentaţii proiecte NSIP.
2. Anunţ al U.M.02543 Iaşi cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil de execuţie de referent de specialitate gr. II, din cadrul biroului dirigenţie lucrări.
05.07.2018
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie de referent de specialitate debutant în Biroul achiziţii publice
03.07.2018
1. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gr. II, în cadrul Biroului Dirigenție Lucrări.
2. Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea a postului vacant de conducere de Şef birou gradul II, în cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
02.07.2018
1. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de şofer II, în cadrul formaţiei transport.
2. Anunţ al U.M.02248 bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie de expert gr. I, biroul documentare tehnică din secţia consultanţă şi documentare.
29.06.2018
1. Anunț al Unității Militare 02523 București privind organizarea concursului de recrutare pentru pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier grad profesional superior din Biroul planificare programe imobiliare din Secţia financiar-contabilă şi planificare programe imobiliare.
2. Anunț al Unității Militare 02523 București privind organizarea concursului de recrutare pentru pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier grad profesional superior, din Biroul avize şi autorizare documentaţii apărare împotriva incendiilor, securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului din Secţia apărare împotriva incendiilor.
28.06.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focşani privind organizarea examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară.
27.06.2018
1.  Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gr. II, în cadrul Biroului Dirigenție Lucrări.
2. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
3. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuţie de Şofer II, în cadrul Formaţiei transport.
4. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Referent de specialitate debutant în biroul achiziţii publice.
26.06.2018
1. Anunț al U.M.02444 Sibiu privind organizarea procedurii de transfer în cadrul a unui post de execuție de Șofer în microstructura Formație transport.
25.06.2018
1. Anunț al U.M.02523 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Economist specialist I A, în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit.
22.06.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului juridic şi analiză proceduri de achiziţii.
2. Anunț al U.M. 02517 Craiova Pentru organizarea concursurilor de încadrare  a postului  vacant de Referent de specialitate , gradul I din cadrul Biroului Dirigenţie Instalaţii.
3. Anunț al U.M. 02517 Craiova Pentru organizarea concursului  de încadrare postului  vacant de Referent de specialitate, gradul I din cadrul Biroului Documentaţii cadastrale.
4. Anunț al U.M. 02517 Craiova Pentru organizarea concursurilor de încadrare  a postului  vacant de Referent de specialitate, gradul I din cadrul Biroului Achiziţii  publice.
21.06.2018
1. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Instalator apă-canal III),  din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
2. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Instalator apă-canal IV), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
3. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti, organizează concurs de ocuparea a trei posturi vacante de Muncitor calificat  IV-I (lăcătuş mecanic I), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
4. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Maistru  II-I, din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
5. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti, organizează concurs de ocuparea a două posturi vacante de Muncitor calificat  IV-I (mecanic utilaj II), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
6. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Zidar IV),  din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
7. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Instalator electrician I), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
8. Anunț al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacantde personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. III, din cadrul microstructurii Birou lucrări topografice.
9. Anunț al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. II, din cadrul microstructurii Birou dirigenţie lucrări.
10. Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuţie de Şofer II, în cadrul Formaţiei transport.
11 . Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de conducere de Şef birou gradul II, în cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
18.06.2018
1. Anunț al U.M.02547 București cu posturile vacante de execuţie pentru care se organizează concursul: un post de referent de specialitate debutant în biroul achiziţii publice și un post de referent de specialitate gr.III în biroul juridic şi analiză proceduri achiziţii.
2. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de Expert gr. I  în biroul documentare tehnică  din secţia consultanţă şi documentare.
15.06.2018
1. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. III, din cadrul microstructurii Birou lucrări topografice.
2. Anunț al U.M.02543 Iaşi cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. II, din cadrul microstructurii Birou dirigenţie lucrări.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Şofer II, în cadrul formaţiei transport.
06.06.2018
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen pentru încadrarea postului de ofiţer specialist arma „construcţii”, în biroul coordonare programe majore, SMFT şi SMFN din secţia coordonare programe majore la U.M.02248 Bucureşti.
04.06.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de conducere de șef birou gradul II, din cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
31.05.2018
1. Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor militare vacante.
29.05.2018
1. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Expert gr. I în biroul documentare tehnică din secţia consultanţă şi documentare.
2. Anunț al U.M.02248 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de Consilier juridic gr. IA.
25.05.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Şofer, din cadrul formaţiei transport.
24.05.2018
1. Anunț al U.M.02517 Craiova privind organizarea concursurilor de încadrare a 2 posturi de referent de specialitate, gradul II din cadrul biroului dirigenţie Instalaţii și referent de specialitate, gradul II din cadrul biroului documentaţii cadastrale.
23.05.2018
1. Anunț al U.M.02248 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de expert gr. I  în biroul documentare tehnică din secţia consultanţă şi documentare.
2. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Expert gr. I - biroul documentare tehnică din secţia consultanţă tehnică.
3. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de Şef birou gradul II, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
4. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I – INGINER INSTALAȚII  în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
5. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat I- lăcătuș mecanic în microstructura Formație administrare cazărmi.
6. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. III INGINER CONSTRUCȚII în cadrul Biroului de implementare proiecte NSIP.
7. Anunț al U.M.02543 Iaşi privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie Referent de specialitate gr. II, din cadrul microstructurii Birou dirigenţie lucrări.
8. Anunț al U.M.02543 Iaşi privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie Referent de specialitate gr. III din cadrul microstructurii Birou lucrări topografice.
9. Anunț al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de medic specialist-medicină internă la cabinetului medical.
21.05.2018
1. Anunț al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat  tr. IV-I (instalator apa canal tr. I), din cadrul Detașament lucrări speciale.
2. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat  tr. IV-I (Zugrav tr. I), din cadrul Detașament lucrări speciale.
18.05.2018
1. ERATĂ la Anunţul U.M. 02523 București privind organizarea concursului de încadrare/ocuparea a 19 posturi militare vacante, publicat în data de 14.05.2018.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de  execuţie muncitor calificat I-lăcătuş mecanic I în cadrul microstructurii Formaţie administrare cazărmi.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de  execuţie şofer I din cadrul microstructurii Formaţie transport.
17.05.2018
1. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Expert gr. I - biroul documentare tehnică din secţia consultanţă şi documentare.
2. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
16.05.2018
1. Anunt al U.M.02517 Craiova privind organizarea licitaţiei publice cu strigare în vederea închirierii imobilului situat în localitatea Frumuseni, extravilan, jud. Arad, compus din 31,35 ha teren, în vederea păsunatului.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei  practice la  concursul organizat  pentru încadrarea postului vacant de execuţie de  muncitor calificat I-lăcătuş mecanic I în cadrul microstructurii Formaţie administrare cazărmi.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei  practice  la  concursul organizat  pentru încadrarea postului vacant de execuţie de  şofer I în cadrul microstructurii Formaţie transport.
15.05.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
14.05.2018
1. Anunţ al U.M. 02523 București privind organizarea concursului de încadrare/ocuparea a 19 posturi militare vacante.
   Cerere de înscriere pentru ocuparea a 19 posturi militare vacante.
2. Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de conducere de Şef birou gradul II, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
11.05.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele soluționării contestației cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP
10.05.2018
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat I - lăcătuş mecanic I în cadrul microstructurii Formaţie administrare cazărmi
2. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de şofer I în cadrul microstructurii Formaţie transport
09.05.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de conducere de Şef birou gradul II, în cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
2. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gr. I în biroul documentare tehnică din secţia consultanţă şi documentare.
3. Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de conducere de Şef birou gradul II, în cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
08.05.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de conducere de Şef birou gradul II, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii
07.05.2018
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat și lăcătuş mecanic în cadrul microstructurii Formaţie administrare cazărmi.
20.04.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de conducere de Şef birou gradul II, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
2. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie Expert gr. I, în biroul documentare tehnică  din secţia consultanţă şi documentare.
3. Anunț al U.M. 02542 Focsani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de conducere de Şef birou gradul II, din cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
4. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. I în cadrul Biroului dirigenţie instalații.
5. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat I- lăcătuș mecanic în microstructura Formaţie administrare cazărmi: 897, 1075 Sibiu; 474 Sebeș; 3100 Mohu; 1087 Aiud (punct de lucru Aiud).
6. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. III in cadrul Biroului implementare proiecte NSIP.
7. Anunț al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea examenului de promovare în grad profesional.
16.04.2018
1.Anunț al U.M.02547 Bucuresti privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de execuţie.
13.04.2018
1. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului Calitatea în construcţii.
10.01.2018
1. Anunț al U.M. 02523 București privind ocuparea prin transfer, la cerere a unei funcții publice de execuție din secția apărare împotriva incendiilor.
2. Anunț al U.M. 02523 București privind ocuparea prin transfer, la cerere a unei funcții publice de execuție din secția documentații tehnice.
08.12.2017
1. Anunț al U.M. 02523 București privind ocuparea prin transfer, la cerere a unei funcţii publice de execuţie din secţia documentații tehnice.
2. Anunț al U.M. 02523 București privind ocuparea prin transfer, la cerere a unei funcții publice de execuție din secția infrastructuri NATO.
3. Anunț al U.M. 02523 București privind ocuparea prin transfer, la cerere a unei funcții publice de execuție din secția documentații tehnice.
4. Anunț al U.M. 02523 București privind ocuparea prin transfer, la cerere a unei funcții publice de execuție din secția apărare împotriva incendiilor.
15.11.2017
1. Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară a unui personal civil contractual
14.11.2017
1.  Anunț al U.M.02547 București privind rezultatele examenului de promovare în grad profesional.
03.11.2017
1. Anunț al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea examenului de promovare în grad profesional, a unui număr de 6 salariaţi civili referent de specialitate debutant.
30.10.2017
1. Anunt al U.M.02542 Focsani privind organizarea examenului de promovare în funcție a postului de execuție de Referent.
10.10.2017
1. Anunț al U.M.02384 privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie de Referent.
27.09.2017
1. Anunț al U.M. 02248 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în grad pentru un personal civil contractual.
2. Anunț al U.M. 02248 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în grad pentru un personal civil contractual.
3. Anunț al U.M. 02248 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în grad pentru un personal civil contractual.
4. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea examenului de promovare în grad pentru un personal civil contractual.
12.09.2017
1. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea examenului de promovare în grad pentru un personal civil contractual.
11.09.2017
1. Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea examenului de promovare în funcţia de Expert gr.III în Biroul investigații construcții și instalații din Secția documentare
2. Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea examenului de promovare în funcţia de Expert gr.III în Biroul proiecte investiții imobiliare din Secția documentare
3. Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea examenului de promovare în funcţia de Expert gr.III în Biroul investigații construcții și instalații din Secția documentare
30.08.2017
1. Anunt al U.M.02384 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului Calitatea în construcţii.
24.08.2017
1. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de  execuţie de referent de specialitate debutant, în cadrul biroului aîi, ssm; pm şi supraveghere tehnică  de la secţia mentenanţă cazărmi şi aîi.
22.08.2017
1. Anunt al U.M. 02523 Bucuresti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul I, în Biroul planificare programe imobiliare
21.08.2017
1. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului AÎI, SSM, PM şi supraveghere tehnică de la secţia Mentenanţă cazărmi şi AÎI.
17.08.2017
1. Anunt al U.M.02542 Focsani cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Consilier juridic debutant, în cadrul Microstructurii juridic.
2. Anunt al U.M.02523 Bucuresti cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul I, în Biroul planificare programe imobiliare.
11.08.2017
1. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele  probei scrise la concursul organizat  pentru încadrarea postului vacantde execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului Apărare împotriva incendiilor.
2. Anunt al U.M.02542 Focsani cu rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Consilier juridic debutant, din cadrul microstructurii juridice
10.08.2017
1. Anunt al U.M.02542 Focsani cu rezultatele contestației la proba scrisa la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Consilier juridic debutant, din cadrul microstructurii juridice.
09.08.2017
1. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele selecţiei dosarelor de  concurs  pentru încadrarea postului vacant de  execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor.
2. Anunt al U.M.02542 Focsani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuţie de Referent gradul II, în cadrul Biroului resurse și stat major.
3. Anunt al U.M.02523 Bucuresti cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul I în biroul planificare programe imobiliare din Secția financiar-contabilă și planificare programe imobiliare.
08.08.2017
1. Anunt al U.M.02542 Focsani cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Consilier juridic debutant, în cadrul microstructurii juridic.
2. Anunt al U.M. 02542 Focsani cu rezultatele contestației la proba interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuţie de Referent gradul II, în Biroul resurse și stat major.
04.08.2017
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuţie de Referent gradul II, în Biroul resurse și stat major
2. Anunț al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea pe postul de execuţie, de personal civil contractual de Referent II din cadrul Biroului evidenţă patrimoniu imobiliar
02.08.2017
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Consilier juridic debutant, în cadrul microstructurii juridic
2. Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gr. I, în cadrul Biroului planificare programe imobiliare
31.07.2017
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuţie de Referent gradul II, în Biroul resurse și stat major
26.07.2017
1. Anunt al U.M. 02248 Bucuresti cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Referent IA la Compartimentul documente clasificate
25.07.2017
1. Anunt al U.M. 02542 Focsani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuţie de Referent gradul II, în Biroul resurse și stat major
2. Anunt al U.M. 02248 Bucuresti cu rezultatele soluţionării contestaţiei cu privire la PROBA INTERVIULUI  pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant de execuție Referent IA, în  Compartimentul documente clasificate
3. Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat II- zidar  în microstructura Formaţie administrare cazărmi
4. Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I in cadrul Biroului dirigenţie construcţii
5. Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant in cadrul Biroului implementare proiecte NSIP
21.07.2017
1. Anunt al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Referent IA la Compartimentul documente clasificate.
2. Anunt al U.M.02444 Sibiu organizează examen de promovare în grad pentru un personal civil contractual.
3. Anunt al U.M. 02384 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie Muncitor calificat tr.IV în Muncitor calificat tr.I (Lăcătuş mecanic), din Grupa instalaţii
4. Anunt al U.M. 02384 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie Muncitor calificat tr.IV în Muncitor calificat tr. III (Lăcătuş mecanic), din Grupa construcţii
5. Anunt al U.M. 02384 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie de Muncitor calificat tr.IV în Muncitor calificat tr.III (Lăcătuş mecanic), din Grupa instalaţii
6. Anunt al U.M. 02384 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie de Muncitor calificat tr.III în Muncitor calificat tr.I (Sudor), din Grupa construcţii
7. Anunt al U.M. 02384 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie de Muncitor calificat tr.IV în Muncitor calificat tr.III (Zugrav-vopsitor), din Grupa construcţii uşoare
18.07.2017
1. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la PROBA SCRISĂ  pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant de execuție Referent IA, în  Compartimentul documente clasificate.
14.07.2017
1. Anunt al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Referent IA la Compartimentul documente clasificate
13.07.2017
1. Anunt al U.M.02542 Focsani privind organizarea concursului de încadrare a postului temporar vacant de execuţie de Referent gradul II, din cadrul Biroului resurse.
2. Anunt al U.M.02542 Focsani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Consilier juridic debutant.
3. Anunt al U.M.02547 Bucuresti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor.
10.07.2017
01. Anunt al U.M.02523 Bucuresti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Expert gr.I în biroul planificare programe imobiliare.
06.07.2017
1. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele SELECŢIEI DOSARELOR de concurs pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Referent IA la Compartimentul documente clasificate.
30.06.2017
1. Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I in cadrul Biroului dirigenţie construcţii
2. Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant in cadrul Biroului implementare proiecte NSIP
21.06.2017
Anunt al U.M. 02248 Bucureşti din Ministerul Apărăii Naţionale organizează concurs de ocupare a postului vacant de personal civil contractual  de Referent IA.
14.06.2017
1. Anunt al U.M. 02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I ( Referent de specialitate Gr. II)din cadrul Biroului Calitatea în construcţii.
08.06.2017
1. Anunt al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie – Economist gr. II în biroul financiar-contabil.
06.06.2017
1. Anunț al al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Economist gr. II - biroul financiar-contabil.
29.05.2017
1. Anunt al U.M. 02543 Iași cu rezultatul examenului de promovare în gradul professional imediat superior, referent IA, din cadrul Compartimentului achizitii publice.
25.05.2017
1. Anunt la U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de economist gr. II - biroul financiar-contabil.
23.03.2017
1. Anunt al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Consilier juridic gradul I A din cadrul biroului juridic.
2. Anunt al U.M. 02523 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Expert gr.II în biroul avizare și autorizare documentații apărare împotriva incendiilor.
3. Anunt al U.M. 02547 București cu rezultatele  probei scrise la concursul organizat  pentru încadrarea postului vacant de  execuţie de Referent de specialitate gr.III, în cadrul biroului dirigenţie instalaţii  de la Secţia dirigenţie lucrări.
4. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele de SELECŢIEI DOSARELOR de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I -biroul documentare tehnică din secția documentare.
5. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele SELECŢIEI DOSARELOR de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. II - biroul documentare tehnică din secția documentare.
6. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele SELECŢIEI DOSARELOR de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I - biroul proiecte investiții imobiliare din secția documentare.
7. Anunt al UM02248 Bucuresti cu rezultatele SELECŢIEI DOSARELOR de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. III - biroul proiecte investiții imobiliare din secția documentare.
8. Anunt al UM02248 Bucuresti cu rezultatele SELECŢIEI DOSARELOR de concurs pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant de Expert gr. I, biroul arhitectură din secția proiectare.
9. Anunt al UM02248 Bucuresti cu rezultatele SELECŢIEI DOSARELOR de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Consilier juridic gr. IA din U.M. 02248 București.
27.03.2017
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la selecția dosarelor pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de expert gr. III, biroul proiecte investiții imobiliare din secția documentare.
30.03.2017
1. Anunt al UM 02248 cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Consilier juridic IA
2. Anunt al UM02248 cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I - biroul documentare tehnică.
3. Anunt al UM02248 cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I, în biroul arhitectură.
4. Anunt al UM02248 cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I, în biroul proiecte investiții imobiliare.
5. Anunt al UM02248 cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. II - biroul documentare tehnică.  
6. Anunt al UM02248 cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. III - biroul proiecte investiții imobiliare.
31.03.2017
1. Anunt al um02547 cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie  – referent de specialitate gr.III  în cadrul  biroului  dirigenţie instalaţii de la secţia dirigenţie lucrări.
05.04.2017
1. Anunt al UM02248 cu rezultatele INTERVIULUI pentru incadrarea postului de personal civil contractual de executie de Expert gr. III - biroul proiecte investiții imobiliare
2. Anunt al UM02248 cu rezultatele INTERVIULUI pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Consilier juridic gr. IA
3. Anunt al UM02248 cu rezultatele INTERVIULUI pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I - biroul proiecte investiții imobiliare
4. Anunt al UM02248 cu rezultatele INTERVIULUI pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I - biroul documentare tehnică
5. Anunt al UM02248 cu rezultatele INTERVIULUI pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. II - biroul documentare tehnică
6. Anunt al UM02248 cu rezultatele INTERVIULUI pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I - biroul arhitectură
10.04.2017
1. Anunt al UM 02248 cu rezultate finale consilier juridic.
2. Anunt al UM 02248 cu rezultate finale expert gr.I biroul arhitectura.
3. Anunt al UM 02248 cu rezultate finale expert gr.I biroul documentare tehnica.
4. Anunt al UM 02248 cu rezultate finale expert gr.I biroul proiecte investitii imobiliare.
5. Anunt al UM 02248 cu rezultate finale expert gr.II biroul documentare tehnica. 
6. Anunt al UM 02248 cu rezultate finale expert gr.III biroul proiecte investitii imobiliare. 
11.04.2017
1. Anunt al UM02523 Bucuresti cu cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul II, în cadrul Biroului avizare și autorizare documentații apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă din Secția apărare împotriva incendiilor.
2. Anunt al UM02523 Bucuresti cu cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Consilier juridic gradul I A
în biroul juridic și acte normative din Secția juridică, acte normative și achiziții publice.

19.04.2017
1. Anunt al UM02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a trei posturi vacante de execuţie de Referent de specialitate.
20.04.2017
1. Anunt al UM02523 Bucuresti cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal vacant de execuţie de Consilier juridic gradul I A în biroul juridic și acte normative.
2. Anunt al UM02523 Bucuresti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul II, în cadrul Biroului avizare și autorizare documentații apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă și protecția mediului.
26.04.2017
1.Anunt al um02523 Bucuresti cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de expert gradul II, 
in cadrul biroului avizare si autorizare documentatii aparare impotriva incendiilor, securitate si sanatate in munca si protectia mediului.

2. Anunt al um02523 Bucuresti cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de Consilier juridic gradul I A
in biroul juridic si acte normative.

28.04.2017
1. Anunț al UM02523 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de expert gradul II, în cadrul biroului avizare și autorizare documentații apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă.
2. Anunț al UM02523 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de consilier juridic gradul IA, în cadrul biroului juridic și acte normative.
02.05.2017
1. Anunt al UM02248 Bucureşti din Ministerul Apărăii Naţionale organizează concurs de ocupare a postului vacant de personal civil contractual  de execuţie Economist gr. II.
04.05.2017
1. Anunţ al UM02384 Bucuresti, din Ministerul Apărării Nationale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de referent de specialitate debutant, gr. III-I din cadrul biroului calitatea în construcţii.
11.05.2017
1. Antnt al UM02543 Iasi privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului civil contractual.    
19.05.2017
1. Anunt al U.M. 02248 Bucuresti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant de economist gr. II - biroul financiar-contabil.
22.05.2017
1. Anunt al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I  în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
2. Anunt al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea a două posturi vacante de execuţie de Referent de specialitate debutant şi Referent de specialitate gr.I  în cadrul Biroului de implementare proiecte NSIP.
2016
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil contractual.
2. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție Expert gr. I în biroul mentenanță cazărmi.
3. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție Consilier juridic gr. I în biroul juridic și acte normative.
4. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat I (electrician) pentru o unitate militară din Oraşul Sinaia jud.Prahova.
5. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Contabil  IA, în cadrul microstructurii financiar-contabil.
6. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecție dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I (lăcătuș mecanic) în cadrul atelierului confecții.
7. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele examenului de promovare a personalului civil contractual într-o funcţie cu un nivel de studii superior.
8. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul I în biroul mentenanță cazărmi.
9. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Consilier juridic gradul I în biroul juridic și acte normative.
10. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual Tehnician IA în biroul arhitectură din secţia proiectare.
11. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual Expert I în biroul economia construcţiilor din secţia  consultanţă tehnică.
12. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual Subinginer I în biroul rezistenţă din secţia  proiectare.
13. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil IA la microstructura financiar-contabilă.
14. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele la proba practică la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I (Electrician) într-o unitate din orașul Sinaia, jud.Prahova.
15. Anunț al U.M. 02547 București privind organizarea examenului de promovare în funcția cu nivel de studii superior de Referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului resurse și stat major.
16. Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea examenului de promovare în funcția cu nivel de studii superior de Referent de specialitate gradul III, din cadrul compartimentului resurse și planificare activități.
17. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat I (lăcătuş mecanic), în cadrul atelierului confecţii.
18. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul I în biroul mentenanță cazărmi.
19. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Consilier juridic gradul I în biroul juridic și acte normative.
20. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil IA la microstructura financiar-contabilă.
21. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I (Electrician) într-o unitate din orașul Sinaia, jud.Prahova.
22. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecție dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție, Referent de specialitate gradul III, în cadrul Biroului dirigenţie construcţii.
23. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecție dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție, Referent de specialitate gradul III, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
24. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele probei de interviu pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie Expert gr. I în biroul economia construcţiilor din secţia consultanţă tehnică.
25. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele probei de interviu pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie Subinginer I în biroul rezistenţă din secţia proiectare.
26. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele probei de interviu pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie Tehnician IA în biroul arhitectură din secţia proiectare.
27. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de execuţie de  Referent de specialitate gradul III, din cadrul biroului dirigenţie instalaţii.
28. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de consilier juridic gradul I în biroul juridic și acte normative din secția juridică, acte normative și achiziții publice.
29. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de expert gradul I în biroul mentenanță cazărmi din secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
30. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat I (lăcătuş mecanic), în cadrul Atelierului confecţii.
31. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea  postului vacant de execuţie de referent de specialitate gradul III, în cadrul biroului dirigenţie instalaţii.
32. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat I (lăcătuş mecanic), în cadrul atelierului confecţii.
33. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea  postului vacant de execuţie de referent de specialitate gradul III, în cadrul biroului dirigenţie instalaţii.
34. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III, în cadrul biroului dirigenţie instalaţii.
35. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de execuţie de referent de specialitate gradul III, din cadrul biroului dirigenţie construcţii.
36. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III, în cadrul biroului dirigenţie instalaţii.
37.Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
38. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, în cadrul  Biroului dirigenție construcții.
39. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II, în cadrul Biroului dirigenție instalații.
40. Anunț al U.M. 02547 București privind organizarea examenului de promovare de pe o funcție cu nivel de studii medii, pe o funcție cu nivel de studii superior - Economist gradul II la microstructura financiar-contabil.
41. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III în cadrul Biroului dirigenție construcții.
42. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III în cadrul Biroului dirigenție construcții.  
43. Anunț al U.M.02523 București, privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Expert gradul I din cadrul Biroului coordonare proiecte.
44. Anunț al U.M. 02547 București privind raportul final al examenului de promovare de pe o funcție cu nivel de studii medii, pe o funcție cu nivel de studii superior - Economist gradul II la microstructura financiar-contabil.
45. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III în cadrul Biroului dirigenție construcții.
46. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Șofer tr.I din cadrul Formaţiei transport.
47. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate Gr. III din cadrul Biroului Tehnic.
48. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de muncitor calificat tr.IV (lăcătuș), din cadrul Atelier lucrari speciale, grupa instalatii.
49. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de muncitor calificat tr.IV (faianțar), din cadrul Atelier lucrari speciale, grupa instalatii.
50. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Maistru tr.I din cadrul Atelier lucrări speciale, grupa construcţii uşoare.
51. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
52. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. l-III, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
53. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea examenului de promovare în grad pentru un personal civil contractual, din cardul Biroului resurse şi stat major.
54. Anunț al U.M.02523 București, privind rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrare a unui post vacant de execuție de Expert gradul I din cadrul Biroului coordonare proiecte.
55.  Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea examenului de promovare în grad pentru un personal civil contractual, din cardul Biroului documentaţii cadastrale.
56. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. l-III, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
57. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal vacant de execuție de Expert gradul I din cadrul Biroului coordonare proiecte.
58. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de personal civil contractual, Expert gr. I, în  biroul Consiliul tehnic din secţia proiectare.
59. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. l-III, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
60. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal vacant de execuție de Expert gradul I din cadrul Biroului coordonare proiecte.
61. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei de interviu la concurs  organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. l-III, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
62. Anunț al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea pe postul de execuţie, de personal contractual civil de Referent II din cadrul Biroului resurse şi stat major.
63. Anunț al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea pe postul de execuţie, de personal contractual civil de Referent II din cadrul Biroului documentaţii cadastrale.
64. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. l-III, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
65. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie de Economist debutant la Economist gradul II, din cadrul Biroului Financiar-contabil.
66. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie de Muncitor calificat tr.III în Muncitor calificat tr.I (electrician), din cadrul Atelier lucrări speciale, Grupa instalaţii.
67. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie de Muncitor calificat tr.IV în Muncitor calificat tr.I (fierar betonist), din cadrul Atelier lucrări speciale, Grupa construcţii uşoare.
68. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie de Referent de specialitate debutant la Referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului achiziţii.
69. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie de Muncitor calificat tr.II în Muncitor calificat tr.I (Zugrav), din cadrul Formaţiei administrare cazărmi.
70. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti, privind organizarea examenului de promovare în funcţie de Tehnician I, în biroul Consiliul tehnic specialiştilor din secţia proiectare. 
71. Anunț al U.M. 02547 București, privind organizarea concursului de încadrare a unor posturi vacante de execuție, personal contractual civil.
72. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat  tr. IV (faianţar), din cadrul Atelier lucrări speciale – Grupa instalaţii.                                                                                   
73. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat  tr. IV (lăcătuş tr. IV), din cadrul Atelier lucrări speciale – Grupa instalaţii.
74. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Maistru tr.I din cadrul Atelier lucrări speciale Grupa construcţii uşoare.
75. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate Gr. III din cadrul Biroului Tehnic.
76. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Şofer tr.I din cadrul Formaţiei transport.
77. Anunț al U.M. 02517 Craiova privind organizarea concursului de ocuparea a 2 funcţii contractuale vacante de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului Dirigenţie Construcţii şi Referent de specialitate gradul II din cadrul Biroului Dirigenţie Instalaţii.
78. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie, Expert debutant, în  biroul Consiliul tehnic specialiştilor din secţia proiectare.  
79. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Expert gradul I din cadrul biroului planificare și monitorizare fonduri NSIP.
80. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent I, din cadrul în biroului mentenanță cazărmi al Secției mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
81. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Expert gradul I din cadrul Biroului inspecția de stat în construcții.
82. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Expert gradul I din cadrul biroului coordonare proiecte.
83. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Expert gradul I din cadrul biroului achiziții publice.
84. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a două posturi vacante de Expert gradul I din biroul coordonare execuție proiecte NSIP.
85. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  două posturi vacante de execuţie de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP şi a două posturi vacante de execuţie de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului implementare proiecte NSIP.
86. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP şi a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului implementare proiecte NSIP.
87. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de execuţie de  Consilier juridic, gradul II, din cadrul Microstructurii juridic.
88. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de execuţie de  Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului achiziţii publice.
89. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul I, în cadrul Biroului achiziții publice.
90. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul I, în cadrul Biroului coordonare proiecte.
91. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul I, în cadrul Biroului inspecția de stat în construcții.
92. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul I, în cadrul Biroului mentenanță cazărmi.
93. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu rezultatele probei de interviu la concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de expert gradul I, în cadrul Biroului mentenanță cazărmi.
94. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu rezultatele probei de interviu la concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist gradul I, în Biroul financiar-contabil din Secția financiar-contabilă și planificare programe imobiliare.
95.  Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de expert gradul I, în cadrul Biroului mentenanță cazărmi.
96. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist gradul I, în Biroul financiar-contabil din Secția financiar-contabilă și planificare programe imobiliare.
97. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului dirigenție instalații.
98. Anunț al U.M. 02542 Focșa cu rezultatele probei interviului la examenul organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Muncitor calificat I – prelucrător prin așchiere, în cadrul Atelierului confecții.
99.  Anunț al U.M. 02248 Bucureşti din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de Consilier juridic gr. IA.
100. Anunţ al U.M.02248 Bucureşti din ministerul apărării naţionale organizează concurs de ocupare a postului vacant de personal civil contractual  de execuţie expert gr. III, în biroul proiecte investiţii imobiliare.
101. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti din Ministerul Apărăii Naţionale organizează concurs de ocupare a postului vacant de personal civil contractual  de execuţie Expert gr. I, în biroul arhitectură din secţia proiectare.
102. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de ocupare a postului vacant de personal civil contractual  de execuţie Expert gr. II, în biroul documentare tehnică  din secţia documentare.
103. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de ocupare a postului vacant de personal civil contractual  de execuţie Expert gr. I, în biroul proiecte investiţii imobiliare din secţia documentare.
104. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti din Ministerul Apărăii Naţionale organizează concurs de ocupare a postului vacant de personal civil contractual  de execuţie Expert gr. I, în biroul documentare tehnică  din secţia documentare.
105. Anunț al U.M. 02542 Focsani cu rezultatele probei scrise la concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP.
106. Anunț al U.M. 02542 Focsani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat I – prelucrător prin așchiere, în cadrul Atelierului confecții.
107. Anunț al U.M. 02542 Focsani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului dirigenție instalații.
108. Anunţ al UM02542 Focsani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP.
109. Anunt al U.M.02542 Focsani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP.
110. Anunţ al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele selectiei dosarelor de  concurs   pentru incadrarea postului vacant de executie de Referent de specialitate gr.III, in cadrul biroului dirigentie instalatii de la sectia Dirigentie lucrari.
Top