13.07.2018
1. Anunț al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele finale ale testelor eliminatorii de aptitudini la concursul organizat, în conformitate cu prevederile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 124/2017.
12.07.2018
1. Anunț al U.M.02543 Iaşi privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. III, din cadrul microstructurii Birou lucrări topografice.
11.07.2018
1. Anunț al U.M.02523 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist specialist I A  în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit.
2. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului juridic şi proceduri de achiziţii.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de  concurs pentru încadrarea postului vacantde execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului achiziţii publice.
4. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru încadrarea postului vacantde execuţie de Referent de specialitate  gr.III, în cadrul Biroului juridic şi analiză proceduri achiziţii.
5. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Referent de specialitate debutant, în biroul achiziţii publice.
10.07.2018
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Expert gr. I, vacant în Biroul documentare tehnică din Secţia consultanţă şi documentare
09.07.2018
1. Anunţ al U.M.02543 Iaşi cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil de execuţie de referent de specialitate gr. II, din cadrul biroului dirigenţie lucrări.
06.07.2018
1. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gradul II, în cadrul biroului documentaţii proiecte NSIP.
2. Anunţ al U.M.02543 Iaşi cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil de execuţie de referent de specialitate gr. II, din cadrul biroului dirigenţie lucrări.
05.07.2018
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie de referent de specialitate debutant în Biroul achiziţii publice
03.07.2018
1. Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gr. II, în cadrul Biroului Dirigenție Lucrări.
2. Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea a postului vacant de conducere de Şef birou gradul II, în cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
02.07.2018
1. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de şofer II, în cadrul formaţiei transport.
2. Anunţ al U.M.02248 bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie de expert gr. I, biroul documentare tehnică din secţia consultanţă şi documentare.
29.06.2018
1. Anunț al Unității Militare 02523 București privind organizarea concursului de recrutare pentru pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier grad profesional superior din Biroul planificare programe imobiliare din Secţia financiar-contabilă şi planificare programe imobiliare.
2. Anunț al Unității Militare 02523 București privind organizarea concursului de recrutare pentru pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier grad profesional superior, din Biroul avize şi autorizare documentaţii apărare împotriva incendiilor, securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului din Secţia apărare împotriva incendiilor.
28.06.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focşani privind organizarea examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară.
27.06.2018
1.  Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate gr. II, în cadrul Biroului Dirigenție Lucrări.
2. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
3. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea a postului vacant de execuţie de Şofer II, în cadrul Formaţiei transport.
4. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Referent de specialitate debutant în biroul achiziţii publice.
26.06.2018
1. Anunț al U.M.02444 Sibiu privind organizarea procedurii de transfer în cadrul a unui post de execuție de Șofer în microstructura Formație transport.
25.06.2018
1. Anunț al U.M.02523 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Economist specialist I A, în biroul contabilitate - structuri subordonate nemijlocit.
22.06.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului juridic şi analiză proceduri de achiziţii.
2. Anunț al U.M. 02517 Craiova Pentru organizarea concursurilor de încadrare  a postului  vacant de Referent de specialitate , gradul I din cadrul Biroului Dirigenţie Instalaţii.
3. Anunț al U.M. 02517 Craiova Pentru organizarea concursului  de încadrare postului  vacant de Referent de specialitate, gradul I din cadrul Biroului Documentaţii cadastrale.
4. Anunț al U.M. 02517 Craiova Pentru organizarea concursurilor de încadrare  a postului  vacant de Referent de specialitate, gradul I din cadrul Biroului Achiziţii  publice.
21.06.2018
1. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Instalator apă-canal III),  din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
2. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Instalator apă-canal IV), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
3. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti, organizează concurs de ocuparea a trei posturi vacante de Muncitor calificat  IV-I (lăcătuş mecanic I), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
4. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Maistru  II-I, din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
5. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti, organizează concurs de ocuparea a două posturi vacante de Muncitor calificat  IV-I (mecanic utilaj II), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
6. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Zidar IV),  din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
7. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti, organizează concurs de ocuparea postului vacant de Muncitor calificat IV-I (Instalator electrician I), din cadrul Detașament lucrări speciale – Grupa 4 demolări.
8. Anunț al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacantde personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. III, din cadrul microstructurii Birou lucrări topografice.
9. Anunț al U.M. 02543 Iaşi cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. II, din cadrul microstructurii Birou dirigenţie lucrări.
10. Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de execuţie de Şofer II, în cadrul Formaţiei transport.
11 . Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de conducere de Şef birou gradul II, în cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
18.06.2018
1. Anunț al U.M.02547 București cu posturile vacante de execuţie pentru care se organizează concursul: un post de referent de specialitate debutant în biroul achiziţii publice și un post de referent de specialitate gr.III în biroul juridic şi analiză proceduri achiziţii.
2. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de Expert gr. I  în biroul documentare tehnică  din secţia consultanţă şi documentare.
15.06.2018
1. Anunț al U.M.02543 Iași cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. III, din cadrul microstructurii Birou lucrări topografice.
2. Anunț al U.M.02543 Iaşi cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuţie: Referent de specialitate gr. II, din cadrul microstructurii Birou dirigenţie lucrări.
3. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Şofer II, în cadrul formaţiei transport.
06.06.2018
1. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen pentru încadrarea postului de ofiţer specialist arma „construcţii”, în biroul coordonare programe majore, SMFT şi SMFN din secţia coordonare programe majore la U.M.02248 Bucureşti.
04.06.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de conducere de șef birou gradul II, din cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
31.05.2018
1. Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor militare vacante.
29.05.2018
1. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Expert gr. I în biroul documentare tehnică din secţia consultanţă şi documentare.
2. Anunț al U.M.02248 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de Consilier juridic gr. IA.
25.05.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focşani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Şofer, din cadrul formaţiei transport.
24.05.2018
1. Anunț al U.M.02517 Craiova privind organizarea concursurilor de încadrare a 2 posturi de referent de specialitate, gradul II din cadrul biroului dirigenţie Instalaţii și referent de specialitate, gradul II din cadrul biroului documentaţii cadastrale.
23.05.2018
1. Anunț al U.M.02248 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de expert gr. I  în biroul documentare tehnică din secţia consultanţă şi documentare.
2. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Expert gr. I - biroul documentare tehnică din secţia consultanţă tehnică.
3. Anunţ al U.M.02542 Focşani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de Şef birou gradul II, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
4. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I – INGINER INSTALAȚII  în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
5. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat I- lăcătuș mecanic în microstructura Formație administrare cazărmi.
6. Anunț al U.M.02444 Sibiu cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. III INGINER CONSTRUCȚII în cadrul Biroului de implementare proiecte NSIP.
7. Anunț al U.M.02543 Iaşi privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie Referent de specialitate gr. II, din cadrul microstructurii Birou dirigenţie lucrări.
8. Anunț al U.M.02543 Iaşi privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie Referent de specialitate gr. III din cadrul microstructurii Birou lucrări topografice.
9. Anunț al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de medic specialist-medicină internă la cabinetului medical.
21.05.2018
1. Anunț al U.M.02384 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat  tr. IV-I (instalator apa canal tr. I), din cadrul Detașament lucrări speciale.
2. Anunț al U.M.02384 București privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Muncitor calificat  tr. IV-I (Zugrav tr. I), din cadrul Detașament lucrări speciale.
18.05.2018
1. ERATĂ la Anunţul U.M. 02523 București privind organizarea concursului de încadrare/ocuparea a 19 posturi militare vacante, publicat în data de 14.05.2018.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de  execuţie muncitor calificat I-lăcătuş mecanic I în cadrul microstructurii Formaţie administrare cazărmi.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de  execuţie şofer I din cadrul microstructurii Formaţie transport.
17.05.2018
1. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie de Expert gr. I - biroul documentare tehnică din secţia consultanţă şi documentare.
2. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
16.05.2018
1. Anunt al U.M.02517 Craiova privind organizarea licitaţiei publice cu strigare în vederea închirierii imobilului situat în localitatea Frumuseni, extravilan, jud. Arad, compus din 31,35 ha teren, în vederea păsunatului.
2. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei  practice la  concursul organizat  pentru încadrarea postului vacant de execuţie de  muncitor calificat I-lăcătuş mecanic I în cadrul microstructurii Formaţie administrare cazărmi.
3. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei  practice  la  concursul organizat  pentru încadrarea postului vacant de execuţie de  şofer I în cadrul microstructurii Formaţie transport.
15.05.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP.
14.05.2018
1. Anunţ al U.M. 02523 București privind organizarea concursului de încadrare/ocuparea a 19 posturi militare vacante.
   Cerere de înscriere pentru ocuparea a 19 posturi militare vacante.
2. Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea a postului vacant de conducere de Şef birou gradul II, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
11.05.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele soluționării contestației cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului documentații proiecte NSIP
10.05.2018
1. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat I - lăcătuş mecanic I în cadrul microstructurii Formaţie administrare cazărmi
2. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de şofer I în cadrul microstructurii Formaţie transport
09.05.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de conducere de Şef birou gradul II, în cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
2. Anunț al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gr. I în biroul documentare tehnică din secţia consultanţă şi documentare.
3. Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs  pentru încadrarea unui post vacant de conducere de Şef birou gradul II, în cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
08.05.2018
1. Anunț al U.M.02542 Focşani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de conducere de Şef birou gradul II, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii
07.05.2018
1. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat și lăcătuş mecanic în cadrul microstructurii Formaţie administrare cazărmi.
20.04.2018
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de conducere de Şef birou gradul II, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
2. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie Expert gr. I, în biroul documentare tehnică  din secţia consultanţă şi documentare.
3. Anunț al U.M. 02542 Focsani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de conducere de Şef birou gradul II, din cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP.
4. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. I în cadrul Biroului dirigenţie instalații.
5. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat I- lăcătuș mecanic în microstructura Formaţie administrare cazărmi: 897, 1075 Sibiu; 474 Sebeș; 3100 Mohu; 1087 Aiud (punct de lucru Aiud).
6. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. III in cadrul Biroului implementare proiecte NSIP.
7. Anunț al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea examenului de promovare în grad profesional.
16.04.2018
1.Anunț al U.M.02547 Bucuresti privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de execuţie.
13.04.2018
1. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului Calitatea în construcţii.
10.01.2018
1. Anunț al U.M. 02523 București privind ocuparea prin transfer, la cerere a unei funcții publice de execuție din secția apărare împotriva incendiilor.
2. Anunț al U.M. 02523 București privind ocuparea prin transfer, la cerere a unei funcții publice de execuție din secția documentații tehnice.
08.12.2017
1. Anunț al U.M. 02523 București privind ocuparea prin transfer, la cerere a unei funcţii publice de execuţie din secţia documentații tehnice.
2. Anunț al U.M. 02523 București privind ocuparea prin transfer, la cerere a unei funcții publice de execuție din secția infrastructuri NATO.
3. Anunț al U.M. 02523 București privind ocuparea prin transfer, la cerere a unei funcții publice de execuție din secția documentații tehnice.
4. Anunț al U.M. 02523 București privind ocuparea prin transfer, la cerere a unei funcții publice de execuție din secția apărare împotriva incendiilor.
15.11.2017
1. Anunț al U.M. 02542 Focşani cu rezultatele examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară a unui personal civil contractual
14.11.2017
1.  Anunț al U.M.02547 București privind rezultatele examenului de promovare în grad profesional.
03.11.2017
1. Anunț al U.M.02547 Bucureşti privind organizarea examenului de promovare în grad profesional, a unui număr de 6 salariaţi civili referent de specialitate debutant.
30.10.2017
1. Anunt al U.M.02542 Focsani privind organizarea examenului de promovare în funcție a postului de execuție de Referent.
10.10.2017
1. Anunț al U.M.02384 privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie de Referent.
27.09.2017
1. Anunț al U.M. 02248 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în grad pentru un personal civil contractual.
2. Anunț al U.M. 02248 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în grad pentru un personal civil contractual.
3. Anunț al U.M. 02248 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în grad pentru un personal civil contractual.
4. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea examenului de promovare în grad pentru un personal civil contractual.
12.09.2017
1. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea examenului de promovare în grad pentru un personal civil contractual.
11.09.2017
1. Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea examenului de promovare în funcţia de Expert gr.III în Biroul investigații construcții și instalații din Secția documentare
2. Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea examenului de promovare în funcţia de Expert gr.III în Biroul proiecte investiții imobiliare din Secția documentare
3. Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea examenului de promovare în funcţia de Expert gr.III în Biroul investigații construcții și instalații din Secția documentare
30.08.2017
1. Anunt al U.M.02384 Bucureşti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului Calitatea în construcţii.
24.08.2017
1. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de  execuţie de referent de specialitate debutant, în cadrul biroului aîi, ssm; pm şi supraveghere tehnică  de la secţia mentenanţă cazărmi şi aîi.
22.08.2017
1. Anunt al U.M. 02523 Bucuresti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul I, în Biroul planificare programe imobiliare
21.08.2017
1. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului AÎI, SSM, PM şi supraveghere tehnică de la secţia Mentenanţă cazărmi şi AÎI.
17.08.2017
1. Anunt al U.M.02542 Focsani cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Consilier juridic debutant, în cadrul Microstructurii juridic.
2. Anunt al U.M.02523 Bucuresti cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul I, în Biroul planificare programe imobiliare.
11.08.2017
1. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele  probei scrise la concursul organizat  pentru încadrarea postului vacantde execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului Apărare împotriva incendiilor.
2. Anunt al U.M.02542 Focsani cu rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Consilier juridic debutant, din cadrul microstructurii juridice
10.08.2017
1. Anunt al U.M.02542 Focsani cu rezultatele contestației la proba scrisa la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Consilier juridic debutant, din cadrul microstructurii juridice.
09.08.2017
1. Anunt al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele selecţiei dosarelor de  concurs  pentru încadrarea postului vacant de  execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor.
2. Anunt al U.M.02542 Focsani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuţie de Referent gradul II, în cadrul Biroului resurse și stat major.
3. Anunt al U.M.02523 Bucuresti cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul I în biroul planificare programe imobiliare din Secția financiar-contabilă și planificare programe imobiliare.
08.08.2017
1. Anunt al U.M.02542 Focsani cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Consilier juridic debutant, în cadrul microstructurii juridic.
2. Anunt al U.M. 02542 Focsani cu rezultatele contestației la proba interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuţie de Referent gradul II, în Biroul resurse și stat major.
04.08.2017
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuţie de Referent gradul II, în Biroul resurse și stat major
2. Anunț al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea pe postul de execuţie, de personal civil contractual de Referent II din cadrul Biroului evidenţă patrimoniu imobiliar
02.08.2017
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Consilier juridic debutant, în cadrul microstructurii juridic
2. Anunț al U.M. 02523 București cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gr. I, în cadrul Biroului planificare programe imobiliare
31.07.2017
1. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuţie de Referent gradul II, în Biroul resurse și stat major
26.07.2017
1. Anunt al U.M. 02248 Bucuresti cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Referent IA la Compartimentul documente clasificate
25.07.2017
1. Anunt al U.M. 02542 Focsani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuţie de Referent gradul II, în Biroul resurse și stat major
2. Anunt al U.M. 02248 Bucuresti cu rezultatele soluţionării contestaţiei cu privire la PROBA INTERVIULUI  pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant de execuție Referent IA, în  Compartimentul documente clasificate
3. Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat II- zidar  în microstructura Formaţie administrare cazărmi
4. Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I in cadrul Biroului dirigenţie construcţii
5. Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant in cadrul Biroului implementare proiecte NSIP
21.07.2017
1. Anunt al U.M.02248 Bucureşti cu rezultatele INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Referent IA la Compartimentul documente clasificate.
2. Anunt al U.M.02444 Sibiu organizează examen de promovare în grad pentru un personal civil contractual.
3. Anunt al U.M. 02384 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie Muncitor calificat tr.IV în Muncitor calificat tr.I (Lăcătuş mecanic), din Grupa instalaţii
4. Anunt al U.M. 02384 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie Muncitor calificat tr.IV în Muncitor calificat tr. III (Lăcătuş mecanic), din Grupa construcţii
5. Anunt al U.M. 02384 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie de Muncitor calificat tr.IV în Muncitor calificat tr.III (Lăcătuş mecanic), din Grupa instalaţii
6. Anunt al U.M. 02384 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie de Muncitor calificat tr.III în Muncitor calificat tr.I (Sudor), din Grupa construcţii
7. Anunt al U.M. 02384 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie de Muncitor calificat tr.IV în Muncitor calificat tr.III (Zugrav-vopsitor), din Grupa construcţii uşoare
18.07.2017
1. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la PROBA SCRISĂ  pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant de execuție Referent IA, în  Compartimentul documente clasificate.
14.07.2017
1. Anunt al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Referent IA la Compartimentul documente clasificate
13.07.2017
1. Anunt al U.M.02542 Focsani privind organizarea concursului de încadrare a postului temporar vacant de execuţie de Referent gradul II, din cadrul Biroului resurse.
2. Anunt al U.M.02542 Focsani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Consilier juridic debutant.
3. Anunt al U.M.02547 Bucuresti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului apărare împotriva incendiilor.
10.07.2017
01. Anunt al U.M.02523 Bucuresti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Expert gr.I în biroul planificare programe imobiliare.
06.07.2017
1. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele SELECŢIEI DOSARELOR de concurs pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Referent IA la Compartimentul documente clasificate.
30.06.2017
1. Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I in cadrul Biroului dirigenţie construcţii
2. Anunt al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant in cadrul Biroului implementare proiecte NSIP
21.06.2017
Anunt al U.M. 02248 Bucureşti din Ministerul Apărăii Naţionale organizează concurs de ocupare a postului vacant de personal civil contractual  de Referent IA.
14.06.2017
1. Anunt al U.M. 02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Referent de specialitate debutant, Gr. III-I ( Referent de specialitate Gr. II)din cadrul Biroului Calitatea în construcţii.
08.06.2017
1. Anunt al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie – Economist gr. II în biroul financiar-contabil.
06.06.2017
1. Anunț al al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Economist gr. II - biroul financiar-contabil.
29.05.2017
1. Anunt al U.M. 02543 Iași cu rezultatul examenului de promovare în gradul professional imediat superior, referent IA, din cadrul Compartimentului achizitii publice.
25.05.2017
1. Anunt la U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de economist gr. II - biroul financiar-contabil.
23.03.2017
1. Anunt al U.M.02523 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Consilier juridic gradul I A din cadrul biroului juridic.
2. Anunt al U.M. 02523 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Expert gr.II în biroul avizare și autorizare documentații apărare împotriva incendiilor.
3. Anunt al U.M. 02547 București cu rezultatele  probei scrise la concursul organizat  pentru încadrarea postului vacant de  execuţie de Referent de specialitate gr.III, în cadrul biroului dirigenţie instalaţii  de la Secţia dirigenţie lucrări.
4. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele de SELECŢIEI DOSARELOR de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I -biroul documentare tehnică din secția documentare.
5. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele SELECŢIEI DOSARELOR de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. II - biroul documentare tehnică din secția documentare.
6. Anunt al U.M.02248 Bucuresti cu rezultatele SELECŢIEI DOSARELOR de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. I - biroul proiecte investiții imobiliare din secția documentare.
7. Anunt al UM02248 Bucuresti cu rezultatele SELECŢIEI DOSARELOR de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr. III - biroul proiecte investiții imobiliare din secția documentare.
8. Anunt al UM02248 Bucuresti cu rezultatele SELECŢIEI DOSARELOR de concurs pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant de Expert gr. I, biroul arhitectură din secția proiectare.
9. Anunt al UM02248 Bucuresti cu rezultatele SELECŢIEI DOSARELOR de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Consilier juridic gr. IA din U.M. 02248 București.
27.03.2017
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la selecția dosarelor pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de expert gr. III, biroul proiecte investiții imobiliare din secția documentare.
30.03.2017
1. Anunt al UM 02248 cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Consilier juridic IA
2. Anunt al UM02248 cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I - biroul documentare tehnică.
3. Anunt al UM02248 cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I, în biroul arhitectură.
4. Anunt al UM02248 cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I, în biroul proiecte investiții imobiliare.
5. Anunt al UM02248 cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. II - biroul documentare tehnică.  
6. Anunt al UM02248 cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. III - biroul proiecte investiții imobiliare.
31.03.2017
1. Anunt al um02547 cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie  – referent de specialitate gr.III  în cadrul  biroului  dirigenţie instalaţii de la secţia dirigenţie lucrări.
05.04.2017
1. Anunt al UM02248 cu rezultatele INTERVIULUI pentru incadrarea postului de personal civil contractual de executie de Expert gr. III - biroul proiecte investiții imobiliare
2. Anunt al UM02248 cu rezultatele INTERVIULUI pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Consilier juridic gr. IA
3. Anunt al UM02248 cu rezultatele INTERVIULUI pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I - biroul proiecte investiții imobiliare
4. Anunt al UM02248 cu rezultatele INTERVIULUI pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I - biroul documentare tehnică
5. Anunt al UM02248 cu rezultatele INTERVIULUI pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. II - biroul documentare tehnică
6. Anunt al UM02248 cu rezultatele INTERVIULUI pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuție de Expert gr. I - biroul arhitectură
10.04.2017
1. Anunt al UM 02248 cu rezultate finale consilier juridic.
2. Anunt al UM 02248 cu rezultate finale expert gr.I biroul arhitectura.
3. Anunt al UM 02248 cu rezultate finale expert gr.I biroul documentare tehnica.
4. Anunt al UM 02248 cu rezultate finale expert gr.I biroul proiecte investitii imobiliare.
5. Anunt al UM 02248 cu rezultate finale expert gr.II biroul documentare tehnica. 
6. Anunt al UM 02248 cu rezultate finale expert gr.III biroul proiecte investitii imobiliare. 
11.04.2017
1. Anunt al UM02523 Bucuresti cu cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul II, în cadrul Biroului avizare și autorizare documentații apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă din Secția apărare împotriva incendiilor.
2. Anunt al UM02523 Bucuresti cu cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Consilier juridic gradul I A
în biroul juridic și acte normative din Secția juridică, acte normative și achiziții publice.

19.04.2017
1. Anunt al UM02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a trei posturi vacante de execuţie de Referent de specialitate.
20.04.2017
1. Anunt al UM02523 Bucuresti cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal vacant de execuţie de Consilier juridic gradul I A în biroul juridic și acte normative.
2. Anunt al UM02523 Bucuresti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul II, în cadrul Biroului avizare și autorizare documentații apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă și protecția mediului.
26.04.2017
1.Anunt al um02523 Bucuresti cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de expert gradul II, 
in cadrul biroului avizare si autorizare documentatii aparare impotriva incendiilor, securitate si sanatate in munca si protectia mediului.

2. Anunt al um02523 Bucuresti cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de Consilier juridic gradul I A
in biroul juridic si acte normative.

28.04.2017
1. Anunț al UM02523 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de expert gradul II, în cadrul biroului avizare și autorizare documentații apărare împotriva incendiilor, securitate și sănătate în muncă.
2. Anunț al UM02523 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de consilier juridic gradul IA, în cadrul biroului juridic și acte normative.
02.05.2017
1. Anunt al UM02248 Bucureşti din Ministerul Apărăii Naţionale organizează concurs de ocupare a postului vacant de personal civil contractual  de execuţie Economist gr. II.
04.05.2017
1. Anunţ al UM02384 Bucuresti, din Ministerul Apărării Nationale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de referent de specialitate debutant, gr. III-I din cadrul biroului calitatea în construcţii.
11.05.2017
1. Antnt al UM02543 Iasi privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului civil contractual.    
19.05.2017
1. Anunt al U.M. 02248 Bucuresti cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant de economist gr. II - biroul financiar-contabil.
22.05.2017
1. Anunt al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I  în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
2. Anunt al U.M.02444 Sibiu cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea a două posturi vacante de execuţie de Referent de specialitate debutant şi Referent de specialitate gr.I  în cadrul Biroului de implementare proiecte NSIP.
2016
1. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil contractual.
2. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție Expert gr. I în biroul mentenanță cazărmi.
3. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție Consilier juridic gr. I în biroul juridic și acte normative.
4. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat I (electrician) pentru o unitate militară din Oraşul Sinaia jud.Prahova.
5. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Contabil  IA, în cadrul microstructurii financiar-contabil.
6. Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele selecție dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I (lăcătuș mecanic) în cadrul atelierului confecții.
7. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele examenului de promovare a personalului civil contractual într-o funcţie cu un nivel de studii superior.
8. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul I în biroul mentenanță cazărmi.
9. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Consilier juridic gradul I în biroul juridic și acte normative.
10. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual Tehnician IA în biroul arhitectură din secţia proiectare.
11. Anunț al U.M.02248 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual Expert I în biroul economia construcţiilor din secţia  consultanţă tehnică.
12. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual Subinginer I în biroul rezistenţă din secţia  proiectare.
13. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil IA la microstructura financiar-contabilă.
14. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele la proba practică la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I (Electrician) într-o unitate din orașul Sinaia, jud.Prahova.
15. Anunț al U.M. 02547 București privind organizarea examenului de promovare în funcția cu nivel de studii superior de Referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului resurse și stat major.
16. Anunț al U.M. 02248 București privind organizarea examenului de promovare în funcția cu nivel de studii superior de Referent de specialitate gradul III, din cadrul compartimentului resurse și planificare activități.
17. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat I (lăcătuş mecanic), în cadrul atelierului confecţii.
18. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul I în biroul mentenanță cazărmi.
19. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Consilier juridic gradul I în biroul juridic și acte normative.
20. Anunț al U.M.02547 București cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil IA la microstructura financiar-contabilă.
21. Anunț al U.M. 02547 București cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I (Electrician) într-o unitate din orașul Sinaia, jud.Prahova.
22. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecție dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție, Referent de specialitate gradul III, în cadrul Biroului dirigenţie construcţii.
23. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecție dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție, Referent de specialitate gradul III, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
24. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele probei de interviu pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie Expert gr. I în biroul economia construcţiilor din secţia consultanţă tehnică.
25. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele probei de interviu pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie Subinginer I în biroul rezistenţă din secţia proiectare.
26. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti cu rezultatele probei de interviu pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie Tehnician IA în biroul arhitectură din secţia proiectare.
27. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de execuţie de  Referent de specialitate gradul III, din cadrul biroului dirigenţie instalaţii.
28. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de consilier juridic gradul I în biroul juridic și acte normative din secția juridică, acte normative și achiziții publice.
29. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de expert gradul I în biroul mentenanță cazărmi din secția mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
30. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat I (lăcătuş mecanic), în cadrul Atelierului confecţii.
31. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea  postului vacant de execuţie de referent de specialitate gradul III, în cadrul biroului dirigenţie instalaţii.
32. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat I (lăcătuş mecanic), în cadrul atelierului confecţii.
33. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea  postului vacant de execuţie de referent de specialitate gradul III, în cadrul biroului dirigenţie instalaţii.
34. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III, în cadrul biroului dirigenţie instalaţii.
35. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de execuţie de referent de specialitate gradul III, din cadrul biroului dirigenţie construcţii.
36. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III, în cadrul biroului dirigenţie instalaţii.
37.Anunț al U.M.02542 Focșani cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul III, în cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
38. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, în cadrul  Biroului dirigenție construcții.
39. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II, în cadrul Biroului dirigenție instalații.
40. Anunț al U.M. 02547 București privind organizarea examenului de promovare de pe o funcție cu nivel de studii medii, pe o funcție cu nivel de studii superior - Economist gradul II la microstructura financiar-contabil.
41. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III în cadrul Biroului dirigenție construcții.
42. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III în cadrul Biroului dirigenție construcții.  
43. Anunț al U.M.02523 București, privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Expert gradul I din cadrul Biroului coordonare proiecte.
44. Anunț al U.M. 02547 București privind raportul final al examenului de promovare de pe o funcție cu nivel de studii medii, pe o funcție cu nivel de studii superior - Economist gradul II la microstructura financiar-contabil.
45. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III în cadrul Biroului dirigenție construcții.
46. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Șofer tr.I din cadrul Formaţiei transport.
47. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate Gr. III din cadrul Biroului Tehnic.
48. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de muncitor calificat tr.IV (lăcătuș), din cadrul Atelier lucrari speciale, grupa instalatii.
49. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de muncitor calificat tr.IV (faianțar), din cadrul Atelier lucrari speciale, grupa instalatii.
50. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Maistru tr.I din cadrul Atelier lucrări speciale, grupa construcţii uşoare.
51. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr.I din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
52. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. l-III, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
53. Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea examenului de promovare în grad pentru un personal civil contractual, din cardul Biroului resurse şi stat major.
54. Anunț al U.M.02523 București, privind rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrare a unui post vacant de execuție de Expert gradul I din cadrul Biroului coordonare proiecte.
55.  Anunț al U.M. 02444 Sibiu privind organizarea examenului de promovare în grad pentru un personal civil contractual, din cardul Biroului documentaţii cadastrale.
56. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. l-III, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
57. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal vacant de execuție de Expert gradul I din cadrul Biroului coordonare proiecte.
58. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de personal civil contractual, Expert gr. I, în  biroul Consiliul tehnic din secţia proiectare.
59. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei scrise la concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. l-III, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
60. Anunț al U.M.02523 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal vacant de execuție de Expert gradul I din cadrul Biroului coordonare proiecte.
61. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei de interviu la concurs  organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. l-III, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
62. Anunț al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea pe postul de execuţie, de personal contractual civil de Referent II din cadrul Biroului resurse şi stat major.
63. Anunț al U.M. 02444 Sibiu cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea pe postul de execuţie, de personal contractual civil de Referent II din cadrul Biroului documentaţii cadastrale.
64. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent de specialitate gr. l-III, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii.
65. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie de Economist debutant la Economist gradul II, din cadrul Biroului Financiar-contabil.
66. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie de Muncitor calificat tr.III în Muncitor calificat tr.I (electrician), din cadrul Atelier lucrări speciale, Grupa instalaţii.
67. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie de Muncitor calificat tr.IV în Muncitor calificat tr.I (fierar betonist), din cadrul Atelier lucrări speciale, Grupa construcţii uşoare.
68. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie de Referent de specialitate debutant la Referent de specialitate gradul III, din cadrul Biroului achiziţii.
69. Anunț al U.M. 02384 București privind organizarea examenului de promovare în funcţie a postului de execuţie de Muncitor calificat tr.II în Muncitor calificat tr.I (Zugrav), din cadrul Formaţiei administrare cazărmi.
70. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti, privind organizarea examenului de promovare în funcţie de Tehnician I, în biroul Consiliul tehnic specialiştilor din secţia proiectare. 
71. Anunț al U.M. 02547 București, privind organizarea concursului de încadrare a unor posturi vacante de execuție, personal contractual civil.
72. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat  tr. IV (faianţar), din cadrul Atelier lucrări speciale – Grupa instalaţii.                                                                                   
73. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat  tr. IV (lăcătuş tr. IV), din cadrul Atelier lucrări speciale – Grupa instalaţii.
74. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Maistru tr.I din cadrul Atelier lucrări speciale Grupa construcţii uşoare.
75. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate Gr. III din cadrul Biroului Tehnic.
76. Anunț al U.M. 02384 Bucureşti privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Şofer tr.I din cadrul Formaţiei transport.
77. Anunț al U.M. 02517 Craiova privind organizarea concursului de ocuparea a 2 funcţii contractuale vacante de Referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului Dirigenţie Construcţii şi Referent de specialitate gradul II din cadrul Biroului Dirigenţie Instalaţii.
78. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de execuţie, Expert debutant, în  biroul Consiliul tehnic specialiştilor din secţia proiectare.  
79. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a postului vacant de Expert gradul I din cadrul biroului planificare și monitorizare fonduri NSIP.
80. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de Referent I, din cadrul în biroului mentenanță cazărmi al Secției mentenanță cazărmi și apărare împotriva incendiilor.
81. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Expert gradul I din cadrul Biroului inspecția de stat în construcții.
82. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Expert gradul I din cadrul biroului coordonare proiecte.
83. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Expert gradul I din cadrul biroului achiziții publice.
84. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a două posturi vacante de Expert gradul I din biroul coordonare execuție proiecte NSIP.
85. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  două posturi vacante de execuţie de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP şi a două posturi vacante de execuţie de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului implementare proiecte NSIP.
86. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului documentaţii proiecte NSIP şi a unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului implementare proiecte NSIP.
87. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de execuţie de  Consilier juridic, gradul II, din cadrul Microstructurii juridic.
88. Anunț al U.M. 02542 Focșani privind organizarea concursului de încadrare a  unui post vacant de execuţie de  Referent de specialitate gradul I, din cadrul Biroului achiziţii publice.
89. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul I, în cadrul Biroului achiziții publice.
90. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul I, în cadrul Biroului coordonare proiecte.
91. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul I, în cadrul Biroului inspecția de stat în construcții.
92. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Expert gradul I, în cadrul Biroului mentenanță cazărmi.
93. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu rezultatele probei de interviu la concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de expert gradul I, în cadrul Biroului mentenanță cazărmi.
94. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu rezultatele probei de interviu la concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist gradul I, în Biroul financiar-contabil din Secția financiar-contabilă și planificare programe imobiliare.
95.  Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de expert gradul I, în cadrul Biroului mentenanță cazărmi.
96. Anunț al U.M. 02523 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist gradul I, în Biroul financiar-contabil din Secția financiar-contabilă și planificare programe imobiliare.
97. Anunț al U.M. 02542 Focșani cu rezultatele probei interviului la examenul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului dirigenție instalații.
98. Anunț al U.M. 02542 Focșa cu rezultatele probei interviului la examenul organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Muncitor calificat I – prelucrător prin așchiere, în cadrul Atelierului confecții.
99.  Anunț al U.M. 02248 Bucureşti din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de Consilier juridic gr. IA.
100. Anunţ al U.M.02248 Bucureşti din ministerul apărării naţionale organizează concurs de ocupare a postului vacant de personal civil contractual  de execuţie expert gr. III, în biroul proiecte investiţii imobiliare.
101. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti din Ministerul Apărăii Naţionale organizează concurs de ocupare a postului vacant de personal civil contractual  de execuţie Expert gr. I, în biroul arhitectură din secţia proiectare.
102. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de ocupare a postului vacant de personal civil contractual  de execuţie Expert gr. II, în biroul documentare tehnică  din secţia documentare.
103. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de ocupare a postului vacant de personal civil contractual  de execuţie Expert gr. I, în biroul proiecte investiţii imobiliare din secţia documentare.
104. Anunț al U.M. 02248 Bucureşti din Ministerul Apărăii Naţionale organizează concurs de ocupare a postului vacant de personal civil contractual  de execuţie Expert gr. I, în biroul documentare tehnică  din secţia documentare.
105. Anunț al U.M. 02542 Focsani cu rezultatele probei scrise la concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP.
106. Anunț al U.M. 02542 Focsani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Muncitor calificat I – prelucrător prin așchiere, în cadrul Atelierului confecții.
107. Anunț al U.M. 02542 Focsani cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate gradul I, în cadrul Biroului dirigenție instalații.
108. Anunţ al UM02542 Focsani cu rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP.
109. Anunt al U.M.02542 Focsani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP.
110. Anunţ al U.M.02547 Bucuresti cu rezultatele selectiei dosarelor de  concurs   pentru incadrarea postului vacant de executie de Referent de specialitate gr.III, in cadrul biroului dirigentie instalatii de la sectia Dirigentie lucrari.
Top