Responsabilităţile şi competenţele Direcţiei domenii şi infrastructuri se manifestă în domeniile: 
 
- administrării proprietăţii imobiliare publice şi private a Ministerul Apărării Naţionale;
- elaborării politicii ministerului privind proprietatea imobiliară, modernizarea, dezvoltarea, menţinerea sau, după caz, reducerea acesteia prin proiecte şi programe imobiliare specifice;
- reprezentării intereselor Ministerului Apărării Naţionale în relaţiile cu autorităţile administraţiei centrale şi locale şi cu armatele străine;
- controlului de stat în construcţii şi controlului disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului, în Ministerul Apărării Naţionale;
- exercitării obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute de lege pentru proprietar;
- elaborării propunerilor de acte normative specifice, emiterii de norme tehnice, dispoziţii şi precizări şi coordonării implementării acestora în întregul sistem de administrare, exploatare şi mentenanţă a proprietăţii imobiliare a ministerului;
- controlului respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind modul de utilizare a spaţiilor, administrarea şi exploatarea cazărmilor, starea de întreţinere/ reparaţii a proprietăţii imobiliare puse la dispoziţia categoriilor de forțe ale armatei (similar).
Top