DECRETUL REGAL PRIVIND ÎNFIINŢAREA DIRECŢIEI
A XII-A A DOMENIILOR MILITARE ŞI CAZARMAMENTULUI
 

       La 18 iunie 1920, prin raportul nr. 9944 al ministrului de război, general de brigadă Ion Răşcanu a propus înfiinţarea unei Direcţii superioare specializată, condusă de un director superior şi inspector, prin modificarea articolelor din Legea de organizare a Ministerului de Război. În urma acestui raport a fost emis şi promulgat Decretul Regal nr. 2645 din 18 iunie 1920 care dispune următoarele: Art. 1 – Se aprobă de noi, sub rezerva ratificării de Corpurile Legiuitoare, ca în legea organizării Ministerului de Război să se introducă următoarele modificări: la finele art. 1, cum acest articol a fost modificat prin Decretul Lege nr. 1579 din 1919 publicat în Monitorul Oficial nr. 9 din 27.04.1919 să se adauge alineatul următor:  Direcţia a XII-a; la finele art. 4, astfel cum acest articol a fost modificat prin Decretul Lege nr. 1579 din 1919 publicat în Monitorul Oficial nr. 9 din 27.04.1919 se adaugă alineatele următoare: Direcţia a XII-a, Chestiuni privitoare la construcţii, cazarmament, mobilier şi domenii militare. Art. 2 - Personalul acestei direcţii şi atribuţiile sale se vor fixa prin regulamentul acestui decret-lege. Art. 3 - Ministrul nostru, secretar de stat la departamentul de război este însărcinat  cu executarea decretului de faţă“. Semneaza: Ferdinand. În baza raportului nr. 9945 din 18 iunie 1920 al ministrului de Război, prin Decretul 2646 din 1920, generalul de brigadă Mihail D. Ştefan a fost înaintat la gradul de general de divizie şi numit în funcţia de director superior al Direcţiei a XII-a în Ministerul de Război. Secretariatul General al Ministerului de Război transmitea Ordinul ministrului nr. 2743 din 19 iunie 1920 prin care informa toate comandamentele despre înfiinţarea Direcţiei a XII-a a Domeniilor Militare şi Cazarmamentului cu sarcina de a se ocupa de buna administrare a tuturor terenurilor şi clădirilor ce se regăsesc în posesia Ministerului de Război, precum şi de repararea, amenajarea sau executarea clădirilor necesare adăpostirii trupelor din diferite garnizoane. 

 
 
Top